Skip to main content

 

 

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon on teinud mitu ettepanekut, mis muudaksid eluasemelaenu ühest pangast teise ülekandmise kiiremaks, lihtsamaks ja soodsamaks.

Ettepanekute aluseks on hiljutine pangandussektori konkurentsiolukorra analüüs, mis näitab, et lepingu üleviimine teise panka oleks tõhusam, kui ei nõutaks ennetähtaegse lõpetamise tasu.

Praegu saab seda vältida ainult siis, kui olemasoleva eluasemelaenu ennetähtaegne tagasimaksmine kavandatakse kolm kuud ette, mis muudab laenu refinantseerimise väga keeruliseks. Lisaks tehti ettepanek, et hüpoteeklaenu teisele pangale ülekandmisel saaks kinnisvara hindamise teha pank ise, mitte kinnisvarabüroo, ning samuti oleks võimalik vältida notari juurde minekut. Sarnast lähenemist kasutatakse Soomes ja Rootsis.

Teine ettepanekute rühm puudutab suurema paindlikkuse tagamist laenu hinna määramisel. Kuigi paljud pangad pakuvad praegu standardlahendusena ainult 6 kuu Euriboriga seotud laene, on üks ettepanek kohustada panku pakkuma nii lühi- kui ka pikaajalisi Euriboriga seotud laene, samuti mitmeaastaseid fikseeritud intressimääraga laene.

Kui inimesel on näiteks 100 000 euro suurune eluasemelaen, võib selle laenu teise panka ülekandmine maksma minna kuni 3000 eurot. Kui kõik Eesti Keskpanga ja Finantsinspektsiooni ettepanekud ellu viiakse, võiks hüpoteeklaenu teise panka ülekandmise tasu langeda ning ülekandmine muutuks kiiremaks ja vähem vaevarikkaks.

“Konkurents Eesti mobiiltelefoniturul muutus tugevamaks, kui inimestel muutus operaatorite vahel vahetamine lihtsamaks. Sama teed võiksime minna ka panganduses. Siis oleks vähem tülikas ja odavam laenu üleviimine teise panka ning pangad oleksid rohkem huvitatud inimestele soodsamaid pakkumisi tegema. Pankadevaheline konkurents ei peaks toimuma uute probleemide, vaid olemasolevate lahenduste säilitamise pärast. Soome näitel näeme, et nii saab üsna väikest laenuturgu palju paremini toimima panna,” ütles Eesti Panga president Madis Müller.