Skip to main content

Hiina kaasav finantssektor säilitas 2023. aastal kiire laenukasvu, kuna riik tugevdas reaalmajanduse krediiditoetust, selgub Hiina Rahvapanga aruandest. Aruande kohaselt ulatus 2023. aasta lõpuks väike- ja mikrolaenude jääk Hiinas 29,4 triljoni jüaanini (tõeliselt suur number: 4,14 triljonit dollarit), mis on võrreldes 2022. aasta lõpuga 23,5 protsendi suurune kasv.

Eelmise aasta lõpus kasvasid maapiirkondade kodumajapidamiste tootmislaenud aastaga 18 protsenti ehk 9,24 triljoni jüaanini, samal ajal kui tasumata õppelaenud ulatusid 218,4 miljardi jüaanini, mis on 22,4 protsenti rohkem kui aasta varem.

Aruandes märgiti ka, et 2023. aasta lõpuks ulatusid riigi põllumajandusega seotud tasumata laenud välisvaluutas 56,6 triljoni jüaanini, mis on 14,9 protsenti rohkem kui 2022. aasta lõpus.

Hiina kaasava finantssektori laenude märkimisväärne kasv näitab valitsuse jätkuvat pühendumust reaalmajanduse arengu edendamisele ja rahalise toetuse andmisele erinevatele elanikkonna segmentidele. See suundumus peegeldab Hiina ametiasutuste strateegilist keskendumist jätkusuutliku majanduskasvu tingimuste loomisele ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele.

Maamajapidamiste ja üliõpilaste suurem juurdepääs krediidile aitab kaasa põllumajanduse arengule ja kõrgema haridustaseme saavutamisele riigis. See omakorda suurendab põllumajandustoodangut ja tõstab tööjõu kvaliteeti, mis tuleb kasuks riigi üldisele majandusarengule.

Koos laenuandmise laiendamisega on oluline tagada ka eraldatud vahendite tõhus kasutamine ning töötada välja mehhanismid laenude sihipärase kasutamise kontrollimiseks. See aitab vältida laenuraha ebaõigest kasutamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi ja tagada finantssüsteemi jätkusuutlikkuse.Free Money Home photo and picture