Skip to main content

 

Lisaks nõustus AntGroup veel ühe leevendusega: eraldab tarbijalaenude andmist juhtiva alljaoskonna eraldi ettevõtteks. 

Hiina regulaatorid kavatsevad piirata laenude andmist pankade poolt AntGroup “tütarde” – Jiebei и Huabei online-platvormide kaudu. Mistõttu lõpetavad vähemalt 12 panka aastatepikkuse koostöö tarbijalaenustamise valdkonnas. Sellest kirjutab Bloomberg, viidates küsimusega sõbrajalal olevatele inimestele.

Ant tütarettevõtete platvormidega teevad koostööd enam kui 100 panka, väljastades nende kaudu igal aastal laenusid enam kui 500 miljonile hiinlasele. Viimastel kuudel on regulaatorid palju rääkinud online-laenustamisest, arutades seejuures läbi ka võimalikke piirnaguid. Bloomberg allikatest saadud andmetel tõukas võimude tegevus Ant´i ja selle partnereid limiitide juurutamisega seotud läbirääkimistele.

Bloomberg saadud info põhjal anti Zheijang provintsi pankadele korraldus vähendada oma äri sõltuvust  Jiebei ja Huabei platvormidest. Mõningad Shanghai krediidiasutused kinnitasid samuti Ant “tütarde” poolt väljastatava laenumahu graafiku järk-järgulise vähendamise. Lisaks sellele katkestas vähemalt üks Shangdong provintsi pank täielikult oma suhted finantstehnoloogia ettevõttega.     

Novembri alguses avaldas Hiina panga- ja kindlustustegevuse reguleerimise komisjon (CBIRC) uute reeglite projekti, mis eeldab, et online-laenustamise teenuseid pakkuvad ettevõtted on kohustatud hoidma bilansil vähemalt 30 % klientidele pakutud laenusummast. AntGroup bilansil oli tol hetkel vaid 2 % laenude hinnast. Seoses IPO eelseisvate regulaatormuutustega, mida Ant planeeris korraldada Shanghai ja Hongkongi fondibörsidel, tuli see tallele panna.  

Konflikti heastamiseks regulaatoritega nõustus AntGroup oma äri rekonstrueerimisega. Möödunud kolmapäeval sai selgeks, et rekonstrueerimisplaan on juba kooskõlastatud: kõik Ant ettevõtted kantakse üle valdusettevõttesse (holding), mis hakkab alluma samadele kapitalinõuetele, nagu ka pangad. Algselt oletati, et valdusettevõttesse kantakse üle vaid finantsteenuste valdkonnas töötavad alljaoskonnad.

AntGroup eraldab eraldi ettevõttesse alljaoskonna, mis juhib tarbijalaenude andmeid. Reuters´is ristiti alljaoskond – “andmete varamuks” – unit säilitab enam kui 1 miljardi inimese andmeid. Agentuuri kaasvestlejad kinnitavad, et taoline samm kogumis finantsholdingu loomisega, võimaldab Ant´il korraldada mahutust järgmise kahe aasta vältel.