Skip to main content

Pakistan kavatseb pöörduda Hiina poole energeetikaprojektidega seotud maksete leevendamiseks, mida Peking finantseerib viimased kaheksa aastat. Pakistan on viimane arenev riik, mis võitleb võlgade kustutamisega presidendi Xi Jinping initsiatiivi “Üks vöö-üks tee” raames (Belt and Road initiative e OBOR). Millest teatas Bloomberg agntuur.   

Varem eitas Hiina USA kriitikat selle suhtes, et OBOR toob endaga kaasa püünised, seejuures tunnistades, et riikidel on raskuseid laenude kustutamisega pandeemiaga esilekutsutud globaalse retsessiooni tõttu. Möödunud, 2020.aastal tühistas Peking oma intressivabad laenud 15-le aafrika riigile, millede kustutamistähtaeg oli määratud 2020.a. lõpule ja peatas võlgade väljamaksmise teistele OBOR osalusriikidele.

Bloomberg esitatud teabes arutasid Pakistan ja Hiina mitteametlike läbirääkimiste käigus võla kustutamise leevendamist ligikaudu tosinale elektrijaamale. Allikas teatas, et Islamabad ei ole veel amtelikku päringut esitanud. Seejuures aga arutasid pooled Pekingi valmidust suurendada võlgade väljamaksmist, mitte aga alandada aktsiate saagist. Globaalsed, Hiina poolt finantseeritavad elektrijaamade ehitused Pakistanis, mis olid algselt mõeldud elektrienergia nappusega seotud probleemide lahendamiseks, tingisid liigse võla, mida Islamabad ei saa endale lubada. Taristuprojektid, mida Hiina initsiatiivil finantseeritakse teistes arenevates riikides, sellistes kui Sri Lanka ja Malaisia, on raskest võlakoormast korruptsioonini varieeruvate probleemide küüsis. Seejuures avaldas Hiina Välisministeeriumi press-sekretär, et Hiina Rahavavabriigi Välisministeerium ei tea midagi Pakistani plaanist leevendada võlakoormust, pakistani energeetikud aga Bloomberg  sellekohasele päringule ei vastanud.    

Hiina finantseerimine “Üks vöö – üks tee” Pakistanis ei keskendunud energeektikasektorile. Initsiatiiv omandas Pakistanis uue elu möödunud aastal projektide allakirjutamisega summas 11 miljardit USA dollarit, millest lõviosa suunati riikliku raudteesüsteemi rekonstrueerimisele. Kuigi hiina finantseerimine aitas Pakistanil diversifitseerida kütuse tarnet, tõi see endaga kaasa ka elektrienergia ülejäägi, mis Islamabadi valitsusele on vägagi probleemne, kuna on ainus ostja ja maksab tootjatele isegi sel juhul, kui need elektrit ei tooda. Aitamaks lahendada seda probleemi, leppis valitsus üle poole elektrienergiast tootvate elektrijaamadega kokku tariifide alandamisest.

Islamabadi võimudele lähedalseisvad allikad teavad rääkida, et Pakistan pöördub ametliku plavega ajatada Hiina ees olevate võlgade väljamaksmist peale seda, kui on nende kohalike elektrienergia tootjatega sõlminud elektrienergia tariifide alandamisega seotud ametlikud tehingud. Hiina võlakoorma leevendamine aitab valitsusel alandada elektrienergia eest makstavaid makseid.