Skip to main content

Vaatame siinkohal veel ka neid kulusid, millega Hispaanias hüpoteeklaenu taodeldes arvestama peaksid.

Ostetava kinnisvara hindamine

Enne hüpoteeklaenu väljastamist nõuab Hispaania hüpoteeklaenu andja, et ostetav kinnisvara oleks hinnatud teatud nende poolt kindlaksmääratud hindamisettevõtte poolt. Olenevalt kinnisvara väärtusest võib selline hindamine maksta paarisajast eurost kuni rohkem kui tuhande euroni. Hindamise kulud kannab hüpoteeklaenu taotleja.

Kinnistusraamatu väljavõtte tasu

Enne hüpoteegi väljastamist nõuab Hispaania laenuandja ostetava kinnisvara kohta kinnistusraamatu väljavõtte ehk nota simple esitamist. See on dokument, mis kinnitab, et ostetava kinnisvaraga ei ole seotud võlgu ega kohustusi. Ka selle väljastamise tasu maksab laenutaotleja.

Hispaania hüpoteeklaenu väljastamise tasu

Enamik Hispaania hüpoteeklaenude andjaid võtavad hüpoteeklaenu väljastamise eest fikseeritud määras tasu. Tavaliselt on selle suurus 0,5-2% hüpoteegi väärtusest.

Hispaania hüpoteeklaenu kindlustus

Hispaania hüpoteeklaenu taotlemisel tasub kaaluda ühte kolmest võimalikust kindlustuse tüübist. Esimene neist on kindlustus, mis katab kinnivaraobjekti ja selle sisustuse üldiselt. See on Hispaania hüpoteeklaenude puhul ka ametlikult nõutav ning nõutav on ka see, et kindlustushüvitise saajaks peab olema määratud laenusaaja. Kindlustushüvitise suurus määratakse kinnisvaraobjekti hindamisega ning see ei ole tavaliselt sama suur kui kinnisvaraobjekti enda väärtus – arvestatud on rahasummaga, mis kuluks vajadusel kinnisvaraobjekti ümberehitamiseks, aga millesse ei ole arvestatud maa väärtust. Teised kaks kindlustuse liiki on elukindlustus ja hüpoteegi kindlustus. Kumbki neist ei ole kohustuslik, aga kaaluda tasuks neid siiski – nende olemasolu aitab kaasa ka hüpoteeklaenu paremate tingimuste saamisel. Kindlustuse kulud varieeruvad olenevalt laenutaotleja vanusest ning võivad olla erinevates pankades erinevad.

Hüpoteeklaenu vormistamise notaritasu

Hispaania hüpoteeklaen peab olema kinnitatud notari juures. Notaritasu suurus sõltub sellest, kui palju on lepingus sätteid. Tavaliselt on neid samapalju kui kinnisvara ostu-müügilepingus.

Kinnistusraamatusse kandmise tasu

Hispaania kinnisvaraobjektile vormistatud hüpoteek peab olema kantud kinnistusraamatusse. Tasu selle eest on umbes sama suur kui kinnisvaraobjekti enda registreerimisel.

Hispaania riigilõiv

Riigilõiv on riigile makstav tasu ning selle suurus on teatud protsent hüpoteegist. Suurus võib varieeruda ka olenevalt kinnisvaraobjekti asukohast.

Tasu lepingu vormistamise organiseerijale

Siin on tegu maksega sellele firmale ehk gestoriale, mis hoolitseb selle eest, et kogu vormistamine kohalikus kinnistusraamatus saaks tehtud korrektselt. Hüpoteeklaenu andjad nõuavad tavaliselt teatud enda poolt valitud gestoria kasutamist. See tasu ei tohiks ületada paarisadat eurot.