Kuna ka eestlaste seas on väga populaarne minna kas ajutiselt või alaliselt Hispaaniasse elama, siis vaatame korraks, mis toimub Hispaania hüpoteeklaenude turul.

Hispaania hüpoteeklaenude turul tegutsevad paljud hüpoteeklaenude andjad, kes pakuvad väga laia valikut erinevaid hüpoteeklaenusid. Hüpoteeklaenusid pakuvad nii pangad kui ka erilised hoiupangad (mida Hispaanias tuntakse cajas nime all) ning neid väljastatakse nii otse laenuandjate poolt kui ka hüpoteeklaenumaaklerite kaudu. Hispaanias pakuvad hüpoteeklaenusid riiklike pankade ja cajas’te kõrval ka mitmed rahvusvahelised pangad.

Ja just nagu teistelgi arenenud hüpoteeklaenude turgudel, erinevad ka Hispaanias pakutavate hüpoteeklaenude maksumused ja tingimused suuresti – alates jäikade tingimustega kallimatest kuni paindlike ja odavamateni.

Kuigi Hispaania hüpoteeklaenude intresside määrad arvutatakse Euroopa Keskpanga poolt määratud baasintressi alusel, on hüpoteeklaenude pakkujatele jäetud oma tasude ja tingimuste määramisel suhteliselt vabad käed. Kuigi nagu ka kõikjal mujal, seab ka siin turg ise omad piirangud.

Muutuva ja fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenud Hispaanias

Enamik nii välismaalastele kui ka hispaanlastele endile väljastatavaid hüpoteeklaenusid on muutuva intressimääraga, st. hüpoteeklaenu igakuise makse suurus varieerub vastavalt Euroopa Keskpanga poolt määratud baasintressi määra suurusele. Seega ei saa muutuva intressimääraga hüpoteeklaenu saajad olla kunagi väga kindlad selles, kui suur saab nende igakuine laenu tagasimakse olema tulevikus – kui intressimäär langeb, on see väiksem, kui aga tõuseb, siis jällegi suurem.

Enamik laenuandjaid pakub ka fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenusid, mis on tavaliselt lühema perioodiga ning mille intressimäär on kõrgem. Eelis on siin muidugi selles, et juhul kui intressimäärad peaksid tõusma, maksavad fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenu saajad ikkagi lõppkokkuvõttes vähem, kui muutuva intressimääraga hüpoteeklaenu puhul. Seega teavad fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenude saajad täpselt, kui suur on nende igakuine laenumakse.

Mõned laenuandjad pakuvad ka segatüüpi hüpoteeklaenusid, mis koosnevad teatud ajaperioodiks määratud fikseeritud intressimäärast ning selle perioodi lõppedes muutub intressimäär muutuvaks.

Muud hüpoteeklaenu tingimused

Hüpoteeklaenu tingimused sõltuvad Hispaanias paljuski laenutaotleja finantsprofiilist – laenuandjad tahavad teada, kui palju sa teenid ja millised on sinu muud rahalised kohustused. Üldine reegel on see, et laenu antakse arvestusega, et laenumaksed ei ületaks 35% aastasest netosissetulekust. Siiski võib see näitaja olla ka suurem juhul, kui laenuandja arvab, et sul on ees suurepärased karjäärivõimalused ning seoses sellega suureneb tulevikus tõenäoliselt ka sissetulek. Loomulikult on laenutaotleja asi laenuandjat selles veenda.

Samuti võtab laenuandja arvesse seda, millist vara sa hüpoteeklaenu abil osta soovid. Nii peavad nad näiteks suvemaja ostmist päriskodu ostmisest riskantsemaks, kuna nad eeldavad, et finantsilistesse raskustesse sattudes ohverdatakse puhkemaja tõenäoliselt kiiremini kui päriskodu. Seega võivad sel juhul olla ka laenu väljastamise tasud suuremad ning laenutingimused karmimad.

Praegusel ajal võid arvestada, et kui muud tingimused Hispaania laenuandjat rahuldavad, siis võid sa olenevalt oma krediidivõimest laenu saada 50-70% ulatuses ostetava kinnisvara maksumusest (kuigi kinnisvarabuumi ajal olid tavalised ka 100%-lised hüpoteeklaenud). Laenuperioodi pikkus sõltub laenutaotleja vanusest, tavaliselt on see maksimaalselt 20-25 aastat. Loomulikult on seda väiksemad igakuised laenumaksed, mida pikemaks perioodiks on hüpoteeklaen võetud.