Skip to main content

Nagu varem teatatud, eraldab Euroopa Liit COVID-19 vastaseks võitluseks 750 miljardit eurot. Pärast neli päeva kestnud läbirääkimisi leppisid Euroopa Liidu juhid kokku finantsabipaketis, et võidelda COVID-19 ja selle tagajärgedega. Kompromisslahendusena käsitleti varianti keelduda rahalise abi sidumisest seaduse ülemvõimuga, millele olid vastu Poola ja Ungari esindused. Tagastatavate laenude ja toetustena väljastatakse EL 27 riigile 750 mld eurot. Nimetatud laenupakett on ulatuslikem Euroopa Liidu ajaloos.

Pikkade läbirääkimiste tulemusel väljendasid Hollandi, Austria, Taani ja Rootsi esindajad vastuseisu rahalistele kingitustele. Samuti nõudsid need riigid, et sellist laenuvormis abi vähendataks vähemalt 50%.

Abi tagastamatu osaga seoses kiideti see siiski ühehäälselt heaks summas 390 miljardit eurot, mis on ette nähtud koroonaviiruse tõttu kõige rohkem kannatanud riikidele. Teadaolevalt on need riigid Hispaania ja Itaalia. Ülejäänud 360 miljardit eurot on ette nähtud EL-i liikmesriikidele, millele antakse laene madala intressimääraga.

Selle kokkuleppeni jõudmiseks kulus üle 90 tunni läbirääkimisi. Teadaolevalt tõstsid mõned juhid läbirääkimiste ajal häält ja Prantsuse liider koputas üldse vastu lauda, süüdistades Rootsi, Hollandi, Austria ja Taani esindajaid. Kestuse poolest on see Brüsseli tippkohtumine teine, olles lühem vaid Euroopa Liidu esindajate kohtumisest Nice´is, mis toimus 2000. aastal ja kestis 5 päeva. Siis arutasid Euroopa Liidu liikmed läbirääkimistel uute liikmete vastuvõtmise teemat.

Pärast kokkuleppimist tuleb seda majanduspaketti kontrollida nii Euroopa Liidu sisestel konsultatsioonidel kui ka see ratifitseerida Euroopa Parlamendis.