Unistada ju võib, aga reaalsus kipub paraku tihtipeale olema hoopis midagi muud. Võid küll näha oma unistuste maja aial silti „Müüa“, aga sinu võimalused on piiratud olemasoleva kapitali või igakuise sissetuleku osas. Heidame korraks pilgu sellele, kuidas peaks sinu uue kinnisvaralaenuga soetatava kodu väärtus sinu laenuvõimesse ja sissetulekutesse sobituma.

Ostuhinna ja sissetuleku suhe

Üks võimalus tulevase kodu väärtuse kalkuleerimiseks on võrrelda selle ostuhinda enda sissetulekuga. Tegelikult on selleks isegi olemas rusikareegel: Ameerika Ühendriikides ja Lääne-Euroopas peetakse selleks mõistlikuks 2-4 aasta sissetuleku suurust summat. Näitlikult ja numbrites tähendab see seda, et kui sinu sissetulek ühes kuus on 1500 eurot, siis moodustab sinu aastapalk 12 x 1500 = 18 000 eurot. Seega oleks mõistlik, kui sinu uue kodu väärtus oleks maksimaalselt 4 x 18 000 = 72 000 eurot. Eestis võiksime siiski arvesse võtta ka siinset madalamat elatustaset, seega võiks uue soetatava eluaseme maksumuseks olla 4-5 või siis maksimaalselt kuni 6 aastasissetulekut. Võttes endiselt aluseks 1500-eurose kuusissetuleku, oleks selliselt uue kodu väärtus maksimaalselt 108 000 eurot. Muidugi võib soetada ka kallima eluaseme, kui kinnisvaralaenu saada õnnestub, aga sel juhul on oht, et uus kodu muutub rahaliselt liiga koormavaks.

Laenuvõime

Tänapäeval ostetakse enamus eluasemeid siiski kinnisvaralaenu abil. Seega seab siin kinnisvara maksimaalsele väärtusele piiri ette olemasolev omafinantseeringu summa ning kinnisvaralaenu enda maksimaalne võimalik summa. Näitlikult ja numbrites tähendab see seda, et sama 1500-eurose kuusissetuleku juures on kinnisvaralaenu saajal soov kulutada kinnisvaralaenu osamakseks ühes kuus maksimaalselt kuni 450 eurot, seega arvestades juurde 5%-lise aastaintressi, võiks uue eluaseme väärtus olla 85 000 eurot. Lisades sinna juurde näiteks aga ka kinnisvaralaenu võtja 20 000 euro suuruse omafinantseeringu, saab ta soetada juba 105 000 eurose eluaseme.