Skip to main content

Kavatsed ehk enda Hollandis kodu soetada? Siin on juhis sellest, kuidas Hollandis hüpoteeklaenu taotlemine käib.

Juba aastaid on Hollandi valitsus oma maksusoodustustega majaomanikke julgustanud. 2008. aasta finantskriis tingis siiski mõningaid raskendavaid määruseid, kuid need kehtivad pigem füüsilisest isikust ettevõtjaile, kui tavapärastele töötajatele.

Kui palju on võimalik kinnisvaralaenu saada?

Laias laastus on reegel selline, et laenusumma saab olla maksimaalselt viiekordne brutopalk. Miinimumdeposiit ei ole oluline ning hüpoteek võib katta vara ostuhinda kuni 105% ulatuses.  Hetkel on see küll vähenemas – igal aastal langetatakse 1% kaupa aastaks, kuni 2018 aastal moodustab see 100%. Praegusel ajal jääb enamus hüpoteeklaenusid siiski 85% piiresse,  sellest suuremad hüpoteeklaenud on üsna haruldased. Klientidele soovitatakse ka oma kuumaksed korralikult läbi mõelda, kas antud hüpoteeklaenu maksegraafik on neile vastuvõetav.

Piirangud

Hollandis võivad hüpoteeklaenu taotleda ka ilma Hollandi kodakondsuseta isikud, küll on aga pankadele ohumärgiks see, kui taotleja on äsja oma äriga alustanud füüsilisest isikust ettevõtja või alles uuel töökohal alustanu. Teravama luubi all on ka Euroopa Liitu mittekuuluva riigi kodakondsusega ja madalama sissetulekuga inimesed. Samas ei tähenda see, et nad ei võiks muude soodsate asjaolude korral endale hüpoteeklaenu saada. Kõik sõltub alati ikkagi konkreetse juhtumi üksikasjadest.

Käibemaksu tagastamine.

Hollandis on võimalik taotleda hüpoteeklaenu intresside käibemaksu tagastamist. Toetuse määr on tavaliselt kuni 42%, mõnikord koguni 52%. Ka see maksimaalne määr kahaneb alates 2014. aastast kuni 2040. aastani kiirusega 0,5% aastas.

Hüpoteeklaenu põhitüübid

Alates 2013. aasta 1. jaanuarist on Hollandis saadaval kaks peamist hüpoteeklaenu tüüpi. Esimene neist eeldab seda, et iga kuu maksab hüpoteeklaenu saaja teatud osa intresse ja teatud osa kapitali ning tagasimaksed on kogu laenuperioodiks kindlalt fikseeritud. Teine variant tähendab omakorda seda, et hüpoteeklaenu saaja tagastab iga kuu kindla osa kapitalist ning sellele lisanduva kõikuva intressisumma. Nii lähevad tagasimaksed lähevad laenuperioodi jooksul pidevalt väiksemaks.

Erinevad hüpoteeklaenu hankimise võimalused

Hollandis on võimalik hüpoteeklaenu saada kolmel erineval moel: eraisik küsib suurematelt pankadelt ise, pöördub hüpoteegimaakleri poole või ajab asju hüpoteeginõuniku kaudu.

hüpoteeklaenu vormistamine

Hollandis valitakse kõigepealt välja kinnisvara, tehakse sellele pakkumine, saadakse pakkumise õnnestumise kohta vastav kinnitus ning alles seejärel saab taotleda hüpoteeklaenu. Alati tasub juba pakkumise kinnitust oodates finantsasutustes maad uurida ning erinevaid võimalusi kontrollida. Kui sobiv finantsasutus on välja valitud, tuleb hüpoteeklaenu taotlejal kogu protsessi läbimiseks varuda umbes kolm kuud aega. Hollandis on kombeks, et kinnisvara vormistamisega oodatakse seni, kuni osta on hüpoteeklaenu kätte saanud.