Skip to main content

Nigeeria on küll meie jaoks üsna kauge ja kummalise kuulsusega riik, aga kui mingit moodi elu sind sinna on viinud ning soov või vajadus end kindlamalt sisse seada, siis tulevad siinsed nõuanded ehk vägagi kasuks.

Nigeerias sobivad kinnisvaralaenu taotlejateks kõik kontrollitava sissetulekuga inimesed – nii palgalised töötajad kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Maksimaalselt saab kinnisvaralaenu taotleda kahekümneks aastaks. Kinnisvaralaenu taotleja peab olema vähemalt 21 aastat vana ning ka vanuse ülempiir on Nigeeria kinnisvaralaenudel väga selgelt ära märgitud. Seejuures loetakse pensionieani jäänud aastaid, mis tavaklientide puhul on arvestuslikult 60,  kuldklientidel aga 65 aastat. See tähendab siis seda, et kinnisvaralaen peab saama tagasi makstud enne tema 60. või 65. sünnipäeva. Abikaasadel on võimalik taotleda ka ühist kinnisvaralaenu.

Miinimumsummaks kinnisvaralaenu taotlemisel on 5 miljonit nairat, mis on ca 23 000 eurot, ning maksimaalseks summaks on kinnitatud 70 miljonit nairat – 318 000 eurot. Kuldklientide puhul võib see number küündida ka 100 miljonini – 454 000 eurot. Nõutakse ka vähemalt 20% suurust omaosalust. Seega tuleb näiteks 10 miljoni naira väärtuses ostetava kinnisvara  puhul  maksta omalt poolt 2 miljonit nairat ning pank väljastab 8 miljoni naira suuruse kinnisvaralaenu.

Nigeerias kinnisvaralaenu taotlemiseks tuleb Nigeerias täita ja panka toimetada ka üsna suur hulk pabereid. Taotluste vormid, mitmes erinevas variandis palgatõendid ja tööandjate soovituskirjad, isikuttõendavate dokumentide koopiad, elukoha kinnitamiseks mõni kommunaalteenuste arve, panga kokkuvõte kliendi rahalise seisu ning varasemate võlgnevuste puudumise kohta ning isegi ostetava maja ehitusplaan. Õnneks saab kõike taotlusega seotut vormistada sageli ka meili teel.

Suuremad pangad aitavad kliendil ise ka õige kinnisvara leida – neil on olemas mitmete maaklerite ja kinnisvara-arendajate kontaktid, kellega käib pidev koostöö. Siinkohal tasuks märkida, et Nigeerias saab kinnisvaralaenu taotleda ainult valmis eluaseme puhuks – seda ei saa võtta selleks, et osta endale meelepärane maatükk ja seejärel sinna ise maja ehitada.