Skip to main content

Vaatame üle laias maailmas enimlevinud hüpoteeklaenud liigid. Siinkohal peab siiski arvestama, et Eesti laenuturul ei pruugi valik nii lai olla.

Tagasimaksega hüpoteeklaenud

Seda sorti hüpoteeklaenude puhul makstakse igakuiselt tagasi osa laenatud summast koos intressiga. Hüpoteeklaenu esimestel aastatel koosnevad tagasimaksed suuremas osas intressist, hilisematel seevastu on aga olukord vastupidine – suurema osa maksest moodustab laenatud summa.

Ainult intressimaksega hüpoteeklaenud

Sellise tüübiga laenu puhul makstakse igakuiselt ainult intressi. See omakorda tähendab aga, et kuigi maksed on väiksemad, jääb laenatud summa makseperioodi lõppedes ikkagi võlguolevaks. Seega peab olema varuks usaldusväärsed lahendused laenusumma tagasimaksmiseks.

Eksklusiivne hüpoteeklaen

Erinevatel laenufirmadel on ligipääs eksklusiivsetele pakkumistele ja nad saavad oma klientidele pakkuda just neile personaalselt sobivaid tehinguid.

Osta-ja-üüri hüpoteeklaen

Põhiline osta-ja-üüri hüpoteeklaenu erinevus peale selle eesmärgi on see, et laenufirma kasutab saadavat renditasu kinnisvara väärtuse hindamiseks. Osa firmasid arvestab seejuures ka rendileandja isiklikku sissetulekut.

Ujuva intressimääraga hüpoteeklaen

Seda tüüpi intressimääraga kasvavad ja kahanevad igakuised maksed kooskõlas konkreetse riigi keskpanga (meil Eesti Panga) kursimuutustega, aga mitte tingimata samas ajal ja täpselt samas määras.

Fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaen

Fikseeritud intressimäär annab kindluse sellest, et igakuine makse on alati sama. Seda tüüpi hüpoteeklaenu puhul makstakse kindlat intressi kindlaksmääratud perioodi (tavaliselt kaks, kolm või viis aastat) vältel.

Muutuva intressimääraga hüpoteeklaen

Muutuv intressimäär on samuti seotud konkreetse riigi keskpanga (meil Eesti Panga) kursimuutustega ning muutuvad sellega kooskõlas.

Fikseeritud maksega hüpoteeklaen

Fikseeritud maksega hüpoteeklaenu puhul on teada maksimaalne makse suurus teatud kindla perioodi puhul – kindaksmääratud igakuine makse kindlaksmääratud perioodi (tavaliselt kaks või kolm aastat) vältel.

Diskonto muutuva kursiga hüpoteeklaen

See variant laseb kasu lõigata standardse muutuvkursi diskontomäärast – kui muutuvkurss  väheneb või suureneb, teeb sama ka diskonto määr. Mida lühem on diskonto periood, seda suurem on tavaliselt ka sääst.

Tasaarveldusega hüpoteeklaen

Hüpoteekalaenu saaja jooksev pangaarve, säästuarve või mõlemad on hüpoteeklaenuga seotud ning igakuiselt tasaarveldatakse neil arvetel olev summa hüpoteeklaenuga.

Paindlik hüpoteeklaen

Sellist tüüpi hüpoteeklaenu puhul saab oma igakuist makset varieerida ja mõnel juhul võtta ka  maksepuhkust. Selline variant aitab vähendada hüpoteeklaenu kindlasummaliste maksetega, vältides samal ajal trahve laenu ennetähtaegse tagasimaksmise eest.