Skip to main content

Inglismaal saavad need inimesed, kes plaanivad oma pensioni arvelt kinnisvaralaenu võtta kinnisvara ostmiseks selle väljarentimise eesmärgil, pakkumisi laenudeks, mis kestaksid nende 105-aastaseks saamiseni.

Esmakordselt võimaldavad uued kinnisvaralaenud tagasimakseid ka pensionile mineku ajal ning need võivad suurendada elamispindade üürileandjate arvu ning tõsta ka kinnisvara hindasid.

Igal laenuandjal omad tingimused

Pensionireformiga saavad üle-55 aastased ligipääsu miljonitele naeladele, mida nad saavad oma soovi kohaselt kasutada. Samas on kinnisvara hinnad kerkinud suhteliselt kõrgele ning keskklassi säästjatel ei ole siiski võimalik maja kohe välja osta. Siin tulebki mängu kinnisvaralaen. Erinevatel firmad on sätestanud erinevad omafinantseeringu määrad ning vanusepiirangud – mõnedel on laenusaaja vanusepiiranguks 85, teised otsustavad selle juhtumipõhiselt ning keskmine omafinantseeringu määr on 25%. Varasemalt ei olnud pangad ja finantsinstitutsioonid nõus väljastama kinnisvaralaene, mille tagasimaksmine kestaks kogu pensioniaja – laenu täismahus tagasimaksmine pidi toimuma hiljemalt laenusaaja 75. eluaastaks.

Väljarentimiseks saab, oma tarbeks võib-olla

Nii pakub 15 miljoni kliendiga Nationwide Building Society alla 70-aastastele 35-aasta pikkuse maksimumperioodiga kinnisvaralaenu.

The Mortgage Works direktor Henry Jordan kinnitas, et laenuandmise vanuselise ülempiiri kaotamine annab nende klientidele suurema valikuvõimaluse oma kinnisvara müügil, paindlikkuse laenutoote valikul, suurema kindlust nende üürnikele ning stabiliseerib turgu.  Sest üha enam keskealisi usub, et kinnisvara ost väljarentimiseks on parim võimalus kindlustada sissetulek vanaduspõlveks.

Samas on väljarentimise eesmärgil kinnisvara ostu jaoks kinnisvaralaenu andmine üha vanematele inimestele vastuolus pankade hoiakuga enda tarbeks kinnisvara ostu jaoks kinnisvaralaenu andmise poliitikaga, kus paljud 50-ndates aastates kliendid saavad äraütlemisi ka paarikümneaastase perioodiga kinnisvaralaenu taotlustele.