Värskelt ilmunud raporti kohaselt on üha rohkematel Suurbritannia noortel raskusi enda esimese kodu soetamisel ja üürituru pidev laienemine tekitab perekondades sotsiaalseid pingete riski. Briti Majutus ja Finantsinstituudi (HFI) raportis soovitatakse ühe meetmena riikliku toetust, mis kataks kodu ostmiseks võetud noore pere laenu deposiidi ehk tagatise.

HFI raportisse lisatud meetmete eesmärk on kasvatada aastaks 2035 koduomanike arvu miljoni inimese võrra. HFI sõnul on vaja rakendada efektiivseid ja kiireid meetodeid, sest lühiajalise rendilepingu alusel peavarju saavaid noori on kuus miljonit rohkem kui veel 15 aastat tagasi.

Samas näitavad uuringud, et omandantud kinnisvaral elamine vähendab tervise riske, tõstab majanduslikku kindlustunnet ja tagab tingimused kvaliteetse hariduse saamiseks ka järeletulevale põlvele.

Eelmisel aastal läbiviidud Suurbritannia majutusuuringu kohaselt langes 2016. aastal esmakordselt kodu soetanud inimeste arv 922 000 1995. aastal 654 000 inimesi tunamullu. Sama 20-aastase perioodi jooksul on kasvanud algselt üüriturult kodu soetanute arv 39 protsendilt 66 protsendile.

HFI juhataja Natalie Elphicke sõnul näitavad need märgid, et nii riik kui ka finantsettevõtted peavad välja mõtlema paindlikumad lahendused, mis annavad noortele võimaluse võtta soodsamalt kinnisvaralaene, kuid ei sunniks neid jääma ühele objektile sunnismaiseks.
Nimelt näitab HFI uuring, et vähesema majandusliku kindlustundega üürikorterites elavad noored ei ole tööturul nii mobiilsed ja pigem hoiavad kinni üüriturul soodsalt saadud tehingust. Ilma kindlustundeta ei olda valmis võtma riski ja näiteks vahetama töökohta.

Kui P2P ja kasutajalt-kasutajale laenamisplatvormid teenindavad peaasjalikult tarbimislaenusid otsivaid kliente, siis on üha rohkem noori hakanud avastama hüpoteeklaenude turul pakutavaid laenuteenuseid, millega võivad kaasneda küll suuremad riskid, kuid mis on kordades kättesaadavamad ning paindlikumate tingimustega kui suurpankade pakutavad laenud.