Skip to main content

Paljud noored esitavad lootusrikkalt pangale taotluse saada kinnisvaralaenu ja kuigi neil on olemas nõutud suuruses ja piisavad sissetulekud kinnisvaralaenu tagasimaksmiseks, kõik vajalikud dokumendid, eeskujulik varasem krediidikäitumine ja vajadusel pakkuda kinnisvaralaenu tagamiseks ka lisatagatis, keeldub pank ometigi neile kinnisvaralaenu andmisest. Milles võib olla probleem?

Pahanduse tekitajaks võib siinkohal osutuda aastaid tagasi võetud kiirlaen, mis kinnisvaralaenusid väljastava panga silmis hakkab koheselt punase hoiatussignaalina põlema. Üks-üheselt tähendab see panga jaoks seda, et antud kinnisvaralaenu taotleja varasem finantskäitumine vajab põhjalikumat ülevaatamist ja süvenemist. Terava luubi alla võetakse nii võetud kiirlaenu summa, intresside suurus, tagasimaksete summad ja maksetähtaegadest kinnipidamine. Analüüsitakse ka seda, kas kiirlaenu on võetud ühekordselt või korduvalt ja millisel eesmärgil – kui tegu on korduvate kiirlaenu võtmistega igapäevaste kulutuste katmiseks, siis on see panga silmis kindlasti suuremaks riskiteguriks kui ühekordne kiirlaenu võtmine mingi suurema kulutuse eest tasumiseks. Kuigi võivad kõik selle varasema kiirlaenu asjaolud olla mõistuspärased ja kiirlaen ka õigeaegselt tagasi makstud, võib see siiski saada piisavaks põhjuseks selleks, et pank keeldub kinnisvaralaenu väljastamisest või vajab kinnisvaralaenu saamine väga pikki ja põhjalikke läbirääkimisi. Igal juhul võite valmis olla tavalisest mahukamaks analüüsiprotsessiks ning kui panga silmis on teil oma rahavoogude juhtimisega probleeme ning nende arvates ei ole teie jaoks kinnisvaralaenu näol uue ja suurema maksukoormuse võtmine mõistlik, siis seda kinnisvaralaenu nad kohe kindlasti ka teile ei anna.