Skip to main content

Kasahstani finantsturu reguleerimise ja arenguagentuur tegi otsuse laenude mahakandmiseks kasahhidele, kes hukkusid jaanuari korralageduste käigus. Sellest teatas neljapäeval briifingus Kasahstani finantsturu reguleerimise ja arenguagentuuri finantsteenuste tarbijate õiguste kaitse direktor Aleksandr Terentjev.

 

“Sõjaväelaste ja Siseministeeriumi töötajate laenud, kes hukkusid korralageduste ajal, kuuluvad käesoleval ajal mahakandmisele. Sama töö korraldab agentuur nende tsiviilisikute nimekirjade põhjal, kes korralageduste käigus hukkusid”, – rääkis Terentjev.

Ta märkis, et kõik laenude mahakandmisega seotud küsimused lahendatakse individuaalses korras. “Juhul, kui inimene osales aktiivselt korralagedustes ning tunnistati õiguskaitseorganite, kohtu poolt süüdlasteks, siis katlemata nimetatud toetusmeetmed nendele ei laiene”, – selgitas ameti direktor.

Lisaks pakutakse korralageduste ajal kannatanutele laenude ja mikrolaenude ajatamist. “Erakorralise olukorra kehtestamise tulemusel olid paljud ettevõtjad sunnitud äritegevuse lõpetama, mille tulemusel alanesid nende sissetulekud. Seejuures tekitati ettevõtlussubjektidele oluline materiaalne kahju ja nüüd vajavad nad aega rikutud vara parandamiseks ja äri taastamiseks”, – täpsustas Terentjev.

Tema sõnul pakutakse laenude ja mikrolaenude ajatamist kõikidele kannatanud füüsilistele ja juriidilistele isikutele kolmeks kuuks eriolukorra väljakuulutamise päevast arvates. Laenude ajatamise perioodil pangad ja mikrofinantsasutused leppetrahve, trahve ja viiviseid ei arvesta.

Jaanuari alguses toimusid Kasahstanis massrahutused, selles osalenud ründasid politseinikke ja sõjaväelaseid. President Kasõm-Žomart Tokaev kuulutas välja riigipöördekatse. 7.jaanuariks õnnestus olukord stabiliseerida, 19.jaanuaril võeti riigis maha eriolukord. Võimude andmetel hukkus nende sündmuste tulemusel 225 inimest, enam kui 4,5 tuhat said kannatada.