Skip to main content

Ühelt poolt on laen kinnisvara tagatisel Inglismaal üsna keeruline, teisalt on see jällegi kõige tavalisem, mida kinnisvara ostmiseks kasutatakse. Harilik intressimäär laenul kinnisvara tagatisel Inglismaal vaheldub 2 ja 6% vahel, olenevalt sellest, kui suur on  omafinantseeringu osa. Seega – mida rohkem raha algselt on, seda väiksem on ka intressimäär. Tavaline laen kinnisvara tagatisel on 30 aasta pikkune, aga see võib olla ka pikem. Just seetõttu eelistavad inimesed Inglismaal rohkem korterit üürida kui osta – igakuine laenumakse on üürimaksest palju kõrgem.

Riigi minimaalne sekkumine

Peamine erisus kapitalismimeelsetest maadest on Inglismaal riigi minimaalne sekkumine kinnisvaratehingutesse – ei eksisteeri vastavaid eriprogramme noortele peredele jne., kuigi pangad tavaliselt võimaldavad teatud soodustingimusi neile, kes vormistavad laenu kinnisvara tagatisel esimest korda. Lisaks kasvab jõudsalt ka nende arv, kes soovivad kinnisvara osta vaid selleks, et see välja üürida.

Põhilised tingimused välismaalastele

Nagu ikka, on ka Inglismaal laen kinnisvara tagatisel väljastatav mitmetes erinevates vormides. Finantseerimise skeemi valikul arvestades laenutaotleja sissetulekuid jm isiklikke asjaolusid.  Londonis on olemas ka mitmeid auväärseid laenumaaklereid ja finantsinstitutsioone, kes on spetsialiseerunud just laenudele kinnisvara tagatisel välismaistele klientidele.

Standardsed laenutingimused Inglismaa mitteresidentidele:

  • Laen kinnisvara tagatisel pikkusega 25-30 aastat.
  • Omafinantseering 25-30%

Intressimäär on välismaalastele tavaliselt 1-2,5% kõrgem kui seda pakub Bank of England, lisaks on praegusel ajal ka välismaalastele pakutavate erinevate laenutoodete valik piiratud, aga see on järk-järgult kasvamas. Laenukeskkond on üldiselt üsna atraktiivne. Fikseeritud intressimäärad välismaalastele moodustavad olenevalt laenutingimustest ning konkreetsest laenuinstitutsioonist 3,99-5,69%.

Laen kinnisvara tagatisel õigest pangast

Vajab äramärkimist, et mitte kõik laenuinstitutsioonid Inglismaal ei tööta välismaalastega. Välisklientidele väljastavad laene järgmised Inglismaa pangad: EFG Private Bank, Coutts Bank ja HSBC Premier Bank.