Skip to main content

2015. aasta viimases kvartalis langes Taani kinnisvara tagatisel laenudel intressimäär negatiivseks, -0.0562%. Piltlikult öeldes tähendas see olukorda, kui omades laenu kinnisvara tagatisel, ei maksnud laenusaaja pangale raha, vaid pank maksis laenusaajale ise raha negatiivse intressi arvelt. See aga ei tähendanud, et iga laen kinnisvara tagatisel tooks selle omanikule raha sisse – tegu oli siiski erandliku fenomeniga, mille juured on kinni sellises mõistes nagu ujuv intressi. Taanis ujuvat intressi kinnisvara tagatisel laenude juures enam kasutusel ei ole. Mujal Euroopas on laenudel kinnisvara tagastisel ujuv intress seotud Euribor´iga, millele iga pank lisab juurde oma 1,5-2,0% suuruse intressimarginaali.

Kuna ka Euribor on omakorda pidevas muutumises, seisavad ka selliselt määratletud laenude saajad silmitsi teatud riskidega – näiteks ei ole mingit garantiid sellest, et mõne aasta pärast ei maksaks Euribor´iga seotud intressimääraga laenu saaja 2 – 3% aastas rohkem vastavalt sellele, mis ülejäänud Euroopas intressimääradega parasjagu toimub.

Teatud Euroopa riikides – nagu näiteks Saksamaa – on tavalisemad sellised laenud kinnisvara tagatisel, millele kehtib kindlaksmääratud intressimäär. Nii saab ka see laenusaaja, kes võttis täna 15 aastaks laenu kinnisvara tagatisel kindlaksmääratud intressimääraga, olla kindel selles, et ka 10 aasta pärast ei ole tema laen kinnisvara tagatisel kallimaks läinud.

Mõningatel juhtudel võib ujuv intressimäär olla kinnisvara tagatisel laenul ka madalam, kui kindlaksmääratud intressimäär. See on olukord, mis tavaliselt meelitab ligi neid laenuvõtjaid, kes on valmis keskmisest rohkem riskeerima.

Selle aasta seisuga olid madalaima fikseeritud intressimääraga laenudega riigid Jaapan, Śveits, Soome, Saksamaa ja Luxemburg.

See on omakorda seotud sellega, et nendes riikides on kõrged krediidireitingud ja madal inflatsioon – Jaapanis näiteks ainult +0,30%. Võrdlusena võime siinkohal võtta Venemaa, kus inflatsioon on +7,30%. Jaapanis on olemas mitmed pangad, mis annavad laenusid kinnisvara tagatisel ka välismaalastele, enamikel juhtudel peavad need siiski positiivseks laenuotsuseks kvalifitseerumiseks omama püsivat residentuuri või kodakondsust, lisaks on nõutav ka teatud suuruses sissetulek.

Laenu tähtaeg: 1 – 35 aastat
LTV: kuni 90%
Laenusumma: 1 000 000 – 200 000 000 JPY

Śveitsis ja Saksamaal on tavaline selline praktika, et laen kinnisvara tagatisel makstakse põhiosas tagasi peale seda, kui laenutähtaeg on möödunud. Saksamaal peab laenutaotleja teenima vähemalt 20 000 euro suurust aastasissetulekut ning laenu igakuine tagasimakse ei tohi ületada 35% laenusaaja sissetulekust

Laenutähtaeg tavaliselt: 20 aastat
Intressi tasumise tähtaeg: 10 aastat
Laenu põhiosa tasumine: 10 – 20 aastat
LTV: max 80%

Soomes on mõnikord võimalik saada laenu kinnisvara tagatisel ka 100% LTV väärtuses, kui on olemas kõik nõutud garantiid ja kindlustus.

Laenutähtaeg: kuni 25 aastat
LTV: kuni 100%

Luxemburgis on võimalik saada laenu kinnisvara tagatisel kuni 80% LTV väärtuses ja maksimaalselt kuni 30ks aastaks.