Skip to main content

Raha kulutatakse energeetika ja raudteesüsteemi moderniseerimiseks.

Prantsuse arenguagentuur annab Moldovale laenu 60 miljonit eurot. Vajadus 60 miljoni euro suuruse laenu järele tekkis Venemaa Föderatsiooni tegevusest Ukrainas, energiakriisist ja inflatsioonist põhjustatud tagajärgede tõttu.

9.novembri istungil otsustasid välispoliitika ja euroopa integratsioonikomitee liikmed pakkuda parlamendi plenaaristungi läbivaatamiseks Moldova ja Prantsuse arenguagentuuri vahel sõlmitud laenumehhanismi Kokkuleppe ratifitseerimist. Pakutud raha kasutatakse sotsiaalkaitse programmide tugevdamiseks, gaasihindade kasvu tagajärgede leevendamiseks ja taastuvate energiaallikate arengureformide korraldamiseks.

Samuti suunatakse raha raudteetranspordi moderniseerimiseks.Laenu tagasimakse tähtaeg on 15 aastat, sealhulgas viieaastane soodusperiood. Seda makstakse tagasi 2 korda aastas 20 võrdse osamaksena. Laen makstakse tagasi ühe maksena, viimane tähtaeg – 13.oktoobril 2023.aastal.

Varem teatati, et Moldova saab Euroopa komisjonilt 12,4 miljoni suuruse grandi nende ühiskondlike hoonete energeetilise rehabilitatsiooni programmidele, mis asuvad nii kesk-, kui kohalike avaliku võimuorganite omandis/juhtimises, milledel on ehitiste vanuse tõttu madal energiaefektiivsus ja puuduvad investeeringud energiaefektiivsuse konsolideerimistöödesse. Projekti üldine eelarve moodustab 75,5 miljonit eurot Euroopa Liidu, Euroopa rekonstrueerimis- ja arengupanga ja Euroopa Investeerimispanga finantstoetusel.