Skip to main content

2023.aasta eelarves soovib valitsus “pretsedenditult” tõsta haridusele, tööhõivele ja solidaarsusele eraldatavaid laene. Eelarve vastuvõtmiseks parlamendis vajab parlament opositsioonerakondade hääli.

Prantsumaa valitsus alustab 2023. aasta eelarve kujundamist ja eriline koht selles tuleb eraldada rahvusharidusele ja hõivatusele. Sellest teatas esmapäeval, 8.augustil finantsministri asetäitja eelarveküsimustes Gabriel Attal intervjuus ajalehele LesEchos. Finantsministeerium planeerib suurendada “pretsenenditutele” 12,5 miljardit eur (kasv 11,4 % võrra) laenu hariduseks, hõivatuseks ja solidaarsuseks. “Hõivatuse eelarve suureneb 6,7 miljardi eur võrra, muuhulgas töötute koolituse finantseerimiseks , saavutamaks viieaastase perioodi lõppedes arvu 1 miljonit koolitatut”, – täpsustas minister.

Rahvusharidus “võidab laenude ajaloolisest suurendamisest (+3,6 miljardit). Vabariigi presidendi ülesanne – jätkata õpetajate töötasu suurendamist, säilib endiselt ja ükski õpetaja ei alusta oma karjääri vähem kui 2000 eurost kuus”, – jätkas minister. Ka eesõigustega ministeeriumid – kaitseministeerium, siseministeerium ja välisministeerium ei jää sellest kõrvale, veenas minister. Nende eelarve peab suurenema 6,1 miljardi eur võrra.

Attal sõnul on see “väga märkimisväärne suurenemine”, millesse kuulub sõjaväe finantseerimise suurendamine (3 miljardi euro võrra 2023.aastal). Lisaks suureneb justiitsministeeriumi eelarve jooksva aastaga võrreldes 8 % võrra. Kui rääkida ökoloogiaministeeriumist, territoriaalse ühtsuse ja põllumajandusministeeriumist, saavad nad “täiendavalt 3,3 miljardit eur”.