Igal laenajal on erinev arusaam sellest, mis kinnisvaralaenu paindlikuks teeb ning erinevad tarbijad soovivad kombineerida mõnda või kõiki paindlikke tingimusi. Erinevatel laenuandjatel on need erinevad – regulaarsed enammaksed, kindlasummalised enammaksed, kindlasummalised raha tagasivõtmised ja maksepuhkus. Samuti pakutakse mõnel pool võimalust teha makseid iganädalaselt. Kuna paindlikud kinnisvaralaenud muutuvad ühe populaarsemaks, siis pakuvad paljud laenuandjad nö. traditsioonilisi kinnisvaralaene, lisades neile juurde paindlikke elemente.

Pea silmas ka piiranguid

Enamik paindlikke kinnisvaralaene pakub ka intressi igapäevast arvutamist, mis tähendab, et laenujäägi muudatusi arvestatakse koheselt. Enamik paindlike kinnisvaralaenude pakkujaid ei kasuta võlakohustuse lunastamise tasu, kuigi tuleb silmas pidada, et mõnede lepingute puhul küsitakse trahvi juhul, kui laenuvõtja soovib laenu esimese aasta (või lühema fikseeritud perioodi) jooksul tagasi maksta. Erinevad laenuandjaid rakendavad erinevaid piiranguid – , näiteks kehtib enammaksetele tihti miinimummäär. Samuti lubavad paljud laenuandjad vähemmakseid, kui neile kehtib ajaline piirang: need on lubatud alles siis, kui laenuvõtja on enammaksetega loonud teatava reservi või on laenu tagasi maksnud vähemalt pool aastat.

Erinevad võimalused

Enamik laenuandjaid soosivad pigem täieliku maksepuhuse võtmist klientide poolt, kui maksete vähendamist. Sarnaselt aga on maksepuhkus lubatud teatava aja möödudes. Võimalik on ka lasta maksta oma palk otse laenukontole, vähendades seeläbi laenujääki ja intressi ning kasutada sama arvet ka igapäevasteks arveldusteks. Meeles tuleb seejuures pidada aga ka seda, et paindlike kinnisvaralaenude intress on reeglina kõrgem, kui fikseeritud ajaks võetavate või eripakkumisega kinnisvaralaenude puhul.