Skip to main content

Esmakordselt ajaloos toetab USA valitsus enam kui üle $1 miljoni suuruseid hüpoteeklaene.
Eluaseme finantseerimise Föderaalagentuuri (FHFA) määruse kohaselt, pakutakse 2023.aasta
1.jaanuarist hinnaga kuni $1 089 300 majade laenustamise soodustingimusi. Tõsi küll, jutt käib
vaid kõrge eluaseme hinnaga regioonidest, sellistest kui New-York ja California.
Sooduslaenustamise tavalimiit aga moodustab $726,2 tuh.

Limiidi tõstmine soodustusega hüpoteeklaenustamisele kajastab riigi eluaseme hindasid. Nii
vastavalt FHFA statistikale on elamukinnisvara USA-s viimase 12 kuu jooksul kallinenud 12,2
% võrra. Sama palju tõsteti ka laenulimiiti. Valitsus pakub hüpoteeksoodustusi läbi riiklike
hüpoteekagentuuride FannieMae ja FreddieMac. Need laenu otseselt ei väljasta, vaid ostavad
neid kokku hüpoteeklaenustajatelt. Seejärel müüakse hüpoteekpandid edasi investeerijatele
juba väärtpaberitena. See lubab alandada taoliste laenude esmase sissemaksu tariifi ja mahtu.
USA eluaseme turu müügid alanevad juba üheksa kuud järjest – veebruarist oktoobrini. See on
tingitud nii inflatsiooni, kui pangatariifide kasvuga. Nii küündis oktoobris 30 aastase hüpoteegi
keskmine tariif 7 % – esmakordselt 2001.aastast.

“Sel nädalal aeglustasid oma kasvu hüpoteektariifid. 30 aastaste laenude fikseeritud tariif jääb
tasemele veidi alla 7 %, mis mõjub negatiivselt eluasemeturu nõudlusele”, märkis FreddieMac
peaökonomist Sam Huter.

Ameerika ehituskompaniide usaldusindeks riigi majandusse oktoobris alanes kümne kuu
kokkuvõtete põhjal järgemööda, viimase kuue kuuga on see tähendus langenud kahekordselt,
märkis Sam Huter lisades, et uue eluaseme, eriti ühepereelamute ehituse tempod aeglustuvad
endiselt. 15 aastaste laenude keskmine tariif suurenes 14 baaspunkti, s.t. 6,23 % võrra, samas
kui viieaastaste laenud tariif alanes ootamatult 10 baaspunkti, s.t. kuni 5,71 % võrra.

Traditsiooniliselt kordab hüpoteeklaenude hind mõningase mahajäämusega ameerika riigi
obligatsioonide tulukkuse dünaamikat, mis omakorda reageerib tundlikult Föderaalse
reservsüsteemi tariifi tõstmisele ja selle dünaamika tulevikuprognoosidele.