P2P laenajad stabiliseerivad turgu tehes koostööd suurpankadega

 

Kui laenuturul algas eralaenajate nii nimetatud P2P revolutsioon, siis toetusid enamus uue turu loonud laenupakkujaid erainvestoritelt kogutud kapitalile. Turu kasvades ja küpsedes on see kapitali kogumise trend muutunud, mistõttu vaatavad üha rohkem P2P laenupakkujaid kapitali kasvatamisel suurpankade suunas.


Näiteks teatas Suurbritannia suurim P2P laenupakkuja ja ühisrahastusplatvorm Funding Circle koostööst Citibankiga. Samuti on suurpankade kapitali kaasanud laenuportfelli Lendix, mis jõudis refinantseerimis kokkuleppeni Euroopa Investeerimispangaga, ja Thincats, kuhu investeeris fond Watefall Asset Management. Suurbritannias samuti oluline tegija P2P laenusid vahendava Landbay kaptalist moodustab suurpankade raha 75 protsenti ettevõtte kapitalist.

Mõnes mõttes näitab suurpankade osaluse kasvamine, et eralaenuturg ja P2P teenused on muutumas stabiilsemaks ja usaldusväärsemaks, kuid suurpankade kapitalivoog võib välja tõrjuda erainvesteeringud ja vähendada P2P platvormide tootlikkust väikeinvestorite jaoks. Sellegipoolest näitab antud trend, et eralaenuturu usaldusväärsust ja konkurentsivõimet.

 

Posted in Uudised

OCC: USA laenureeglid vajavad uuenduskuuri

Ühendriikide Valuuta- ja Finantsispektsiooni büroo (OCC) teatas, et soovib ümberkirjutada alates 1977. aastal kinnitatud ja viimati 1990-ndatel uuendatud laenureeglid, mis on sätestatud Community Reinvestment määrusega (CRA). Eesmärgiks on muuta laenuteenused kättesaadavamaks madalama sissetulekuga kogukondadele.

Praegused reeglid küll takistavad diskrimineerivat ja nii nimetatud punase joone laenamist ehk laenaja peab pikendama makseraskuste tekitamisel maksetähtaega. Teisalt reguleerivad need aegunud sätteid uudseid laenutooteid, mis on peaasjalikult mõeldud potentsiaalsetele klientidele väiksem sissetulekuga kogukondadest.

Riiklik finantsinspektsiooni hindab regulaarselt laenupakkujate reeglite järgmist. Hindamisel läbikukkuvad teenusepakkujad ei saa laienda läbi ühinemiste ega avada uusi teenuseid, kui tingimusi pole täidetud.

Teenusepakkujad aga leiavad, et vanad laenureeglid ei arvesta uute mobiilsete laenuplatvormidega ja teiste finantstehnoloogiliste uuendustega. Näiteks on kõnealuste reeglitega reguleeritud teenusepakkuja teeninduspiirkond ja teenindusaeg. Samas näitavad mobiilsete tehnoloogiate plahvatuslik areng, et laenu saab pakkuda sõltumata geograafilisest asukohast ja kellaajast.

OCC juhi Joseph Ottingi sõnul kogub institutsioon 75 päeva jooksul huvitatud osapoolte arvamusi. “Juba praegu on paljud teenusepakkujad meiega ühendust võtnud ja võib öelda, et peaasjalikult ootavad reeglite muutmist just väiksemad eralaenajad, kes soovivad pakkuda kättesaadavamat teenust oma kogukonnas,” märkis Otting.

Praeguste USA reeglite kohaselt on eralaenuteenused ja digipangandus veel suhteliselt hallil alal. “Praegune teenuse raamistik pärsib kogukondlikke investeeringuid ja ei käi kaasas märkimisväärsete arengutega laenu- ja pangandussektoris, mille on esile kutsunud mobiilsete tehnoloogiate plahvatuslik areng,” möönas Otting.

Tarbimise ja õiglase laenamise eest seisvad ühiskondlikud grupid nendivad samuti, et reegleid tuleb kaasajastatud, kuid hoiatavad, et läbi mõtlemata muutused võivad langetada teenusekvaliteeti ja vähendada soodsate laenuteenuste kättesaadavust neile, kes ei oska uutel platvormidel parimaid teenuseid leida.

Posted in Uudised

Igale noorele perele kodu ehk kas riik peaks tasuma laenutagatise?

 

Värskelt ilmunud raporti kohaselt on üha rohkematel Suurbritannia noortel raskusi enda esimese kodu soetamisel ja üürituru pidev laienemine tekitab perekondades sotsiaalseid pingete riski. Briti Majutus ja Finantsinstituudi (HFI) raportis soovitatakse ühe meetmena riikliku toetust, mis kataks kodu ostmiseks võetud noore pere laenu deposiidi ehk tagatise.

HFI raportisse lisatud meetmete eesmärk on kasvatada aastaks 2035 koduomanike arvu miljoni inimese võrra. HFI sõnul on vaja rakendada efektiivseid ja kiireid meetodeid, sest lühiajalise rendilepingu alusel peavarju saavaid noori on kuus miljonit rohkem kui veel 15 aastat tagasi.

Samas näitavad uuringud, et omandantud kinnisvaral elamine vähendab tervise riske, tõstab majanduslikku kindlustunnet ja tagab tingimused kvaliteetse hariduse saamiseks ka järeletulevale põlvele.


Eelmisel aastal läbiviidud Suurbritannia majutusuuringu kohaselt langes 2016. aastal esmakordselt kodu soetanud inimeste arv 922 000 1995. aastal 654 000 inimesi tunamullu. Sama 20-aastase perioodi jooksul on kasvanud algselt üüriturult kodu soetanute arv 39 protsendilt 66 protsendile.

HFI juhataja Natalie Elphicke sõnul näitavad need märgid, et nii riik kui ka finantsettevõtted peavad välja mõtlema paindlikumad lahendused, mis annavad noortele võimaluse võtta soodsamalt kinnisvaralaene, kuid ei sunniks neid jääma ühele objektile sunnismaiseks.
Nimelt näitab HFI uuring, et vähesema majandusliku kindlustundega üürikorterites elavad noored ei ole tööturul nii mobiilsed ja pigem hoiavad kinni üüriturul soodsalt saadud tehingust. Ilma kindlustundeta ei olda valmis võtma riski ja näiteks vahetama töökohta.

Kui P2P ja kasutajalt-kasutajale laenamisplatvormid teenindavad peaasjalikult tarbimislaenusid otsivaid kliente, siis on üha rohkem noori hakanud avastama hüpoteeklaenude turul pakutavaid laenuteenuseid, millega võivad kaasneda küll suuremad riskid, kuid mis on kordades kättesaadavamad ning paindlikumate tingimustega kui suurpankade pakutavad laenud.

 

Posted in Uudised

India noored võtavad üha enam puhkamiseks väikelaene

 

Maailma ühel suurimal laenuturul Indias on hakanud 25- kuni 35-aastased noored hakanud ära kasutama väikelaenusid puhkuse rahastamiseks. Peaasjalikult kasutatakse selleks väikelaenajaid ja kasutajalt-kasutajale laenuteenuseid, mida saab kasutada nutika rakenduse või veebiteenuse vahendusel.

Väikelaenajate P2P laenuplatvormidel moodustavad nii nimetatud puhkuselaenud 12 kuni 20 protsenti kõigist väljastatud laenudest. Mõne India väikelaenaja jaoks on see suurim tootlikkusega laenusegement pärast autolaenu.

Osad laenupakkujad nagu näiteks Finzy on sõlminud partnerluslepped turismifirmadega, mis sel hooajal müüvad peamiselt reise Euroopasse, Austraaliasse ja Lõuna-Aafrika Vabariiki. See näitab, et India pealkasvav generatsioon vaatab üha eklusiivsemaid sihtkohtasid, mis nõuvad aga ka suuremat investeeringut.

Peamiselt hakkab laenutaotluste arv kasvama riigipühade ajal, kui inimesed saavad siirduda puhkama juba kolmapäeval või neljapäeval. Pikemate nädalavahetuste soovitakse võtta lühiajalisemaid väikelaene võrreldes näiteks Euroopa või Austraalia reisiga, kuid taoliste nädalavahetuse puhkuste arv näiteks Goas on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud.

Kolmas suund on pulmadega seotud reiside rahastamine puhkuselaenu abil. Nimelt lähevad paljud India noored mesinädalaid või pulma-eelseid viimased öid pidama näiteks Taisse. Kõigist puhkuselaenudest moodustavad pulmareisideks võetud laenud 8- kuni 10-protsenti.

 

Posted in Uudised

USA-s arendatakse välja laenurakenduste standardeid

Sarnaselt üldisele laenusektorile areneb hüpoteeklaenude pakkumine jätkuvalt digitaalsel suunal., Sestap arendab USA Hüpoteeklaenu Pakkujate Liidu (Mortgage Bankers Association) MTÜ MISMO arendab’i andmetel välja teenusestandardid, mis reguleerivad ettevõtluslaenude ja tarbijatele suunatud tehinguid, mida tehakse mobiilseadmetega.

 

MISMO võttis ette ambitsioonika plaani, kuna üha rohkem laenuvõtjaid valib ja taotleb hüpoteeklaene nutiseadmete vahendusel. Enamik kasutatavid platvorme kasutab JSON andmestruktuuri ja enamik teenusepakkujaid on selle tehnilise lahendusega rahul. “Laenuandjad kasutavad JSON platvormi andmete kogumiseks ja talletamiseks. Ühtlasi pakub platvorm võimalust automaatseks taotluse töötlemiseks,” ütles MISMO ja MBA tööstuse tehnoloogia asepresident Rick Hill.

Praegu kaldub hüpoteeklaenude sektor tehnoloogilises plaanis mahajäämusele. Osaliselt tõkestab arengut seadustest tulenevad tõkked, kuid ka laenupakkujate teadmised pole tehnoloogiavallas kõige paremad. Teisalt on mobiilsed tehnoloogiad muutumas üha populaarsemaks just klientide seas. See on loonud vajaduse paremate suuniste järele, mis hõlbustavad nutikate laenuteenuste pakkumist.

 

“Kui standardeid ei arendata, kuna hüpoteegi tehinguteks on kasutusele võetud nutikad seadmed, võib nende tehnoloogiate rakendamine muutuda väga killustatuks ning põhjustada laenuandjate ja kolmandate isikute vahel arusamauti. Koostöös tööstuse ekspertidega soovib MISMO aidata rohkem laenuandjaid ära kasutama põnevaid uuendusi, “ütles Hill.

 

Laen kinnisvara tagatisel: soodne viis, kuidas pääseda täbarast olukorrast

Posted in Uudised

Eralaenuturu tulevik: klientide huvid eelkõige!

Dublinis toimunud digitaalse laenuturu väljakutsetele keskendunud konverentsil tõdes finantsettevõttetele tehnilisi lahendusi pakkuva ettevõtte CRIF direktor Sara Costantini, et üha enam pankasid ja eralaenajaid mõistavad laenuturu digitaalset tulevikku, kuid Euroopa Liidu seadusandlus pole uute trendidega kaasa jõudnud.

 

Ka teised kogunemisel osalenud eksperdid nentisid, et laenuteenused liiguvad paberilt digitaalruumi, kuid paljude osalenute hinnangul peaks see protsess olema kiirem. Laenupakkujad peavad oma teenused täielikult ümbermõtestama, kuid endiselt on teenusepakkujaid just vanade tegijate seas, kes proovivad endiselt pakkuda väike- ja tarbimislaene enda kontoris.

 

Teisalt on digiajastu muutnud laenuturu riskantsemaks, sest erinevad pahalased proovivad luua komplekseid ja läbipaistmatuid petuskeeme. Just seetõttu leidsid Dublinisse kogunenud eksperdid, et kogu laenusektor tervikuna peab tegema digipöörde, muutma paindlikumaks ja kõnetama paremini just kliendi soove.

Osalenute hinnangul peaksid laenuandjad võtma eeskuju lennufirmadest nagu näiteks RyanAir ja Southwestern, mille digitaalsed müügikeskkonnad on teinud lennundusturul revolutsiooni. Läbi e-teenuste on suutnud need lennuettevõtted pakkuda kliendile paindlikumaid hindasid ja teenuspakette.

 

Kui tuua lennundusloogika laenuturule, võiksid kliendid tulevikus kodulaenu, tarbimislaenu ja miks ka mitte õppelaenu taotleda digiplatvormil, kus klient saab valida erinevate pakkujate vahel, valides nii välja teenuse, mis tema rahakotiga kõige enam sobib. See tähendab, et klient saab endale personaalse laenuteenuse, mis arvestab eelkõige tema individuaalseid vajadusi. Mitte paberil massidele suunatud teenust, mis proovib arvestada kõigi huvidega, kuid lõpuks ei arvesta kellegi isiklike vajadustega.

Posted in Uudised

Suurbritannia laenuturg kasvab parallelselt SKP-ga

 

Suurbritannia majandusaasta teise kvartali raporti järeldustest selgub, et saareriigi elanikud on hakanud küll rohkem tarbima, kuid nende laenukoormus ei käi üldjuhul üle jõu. Seda eelkõige tänu laienenud pakkujate ringiga laenu- ja krediitteenuste turul, mis hoiab intressimäärad kontrolli all. See tähendab, et kuigi britid laenavad tarbimiseks rohkem on paindlike tingimustega laenuvõimalused hoidnud krediidikoormuse kasvu paralleelse sissetulekutega.

 

Seejuures on tänavuse kahe esimese kvartali jooksul teinud läbi erilise kasvu tänu ärilaenudele. Kohalikud erainvestorid laenavad või refinantseerivad üha rohkem väike- ja keskmisi ettevõtteid. Enne 2008. aastat oli peaasjalikult suurpankade pärusmaa, kuid eralaenuturu kasv on vähendanud pankade laenuportfellide suurusi.

 

Esimesel poolaastal on kasvanud ka eraisikutele väljastatud tarbimis- ja teiste väikelaenude maht. Paljuski tänu eelmise kümnendi mullistumise hirmule pani Inglise pank sel aastal tarbijatele südamele, et laenutooteid tuleb siiski vastavalt sissetulekule tarbida. Samas näitavad teise kvartali tulemused, et kuigi kasvutrend tarbimislaenude osas jätkub pole maksehäirete arv kasvanud.

 

Ainult Suurbritannia kinnisvaralaenu segement on teinud läbi väikese languse. Pangad oleksid valmis klientidele rohkem laene väljastama, kuid selle kümnendi alguses sisse seatud ja 2018. aasta alguses Suurbritannia finantsinspektsiooni poolt karmistatud laenureeglid on pärssinud laenumahtude kasvu.

 

Kokkuvõttes on brittide soov nii tarbimis- kui ärilaenude vastu kasvamas ja sealsel laenuturul on nõudlust rahuldamas just eralaenajad. Samas pole erakapital jõudnud veel kinnisvaraturule, kus kehtivad endiselt veel eelmise majandussurutise meeleolud.

Posted in Uudised

Suurpangad kasutavad eralaenuturu teenusepakkujaid vahemeestena

hüpoteeklaen

Üha enam Suurbritannia suurpankasid on hakanud uute klientide leidmisel pöörduma eralaenajate poole, kes pakuvad kinnisvaratagatisel väike- ja keskmisi laenusid. Pangad näevad väiketegijate suurima eelisena paindlikke teenusetingimusi, kuid suurima eelise annavad P2P laenuturul kasutatavad tehnilised platvormid.

 

Näiteks Blend laenuvõrgu omaniku Yann Murciano sõnul on suur- ja erapangad tegemas suuri investeeriunguid P2P eralaenuturul. “Meie hinnangul ei konkureeri me enam pankadega, vaid pakume finantsteenuseid, mida suurpangad pakkuda ei soovi,” selgitas Murciano tekkinud sümbioosi tagamaid.

 

Murciano sõnul on pangad agarad kasutama finantstehnoloogiat ja pakkuma oma teenuseid laenude finantseerijana. Teisalt on ettevõtja väitel hakanud osad pangad suunama enda kliente eralaenupakkujate juurde, kuna ei soovi enam pakkuda väike- või tarbimislaene.

 

“See näitab, et alternatiivsed laenupakkujad on sulandumas pangandusmaastiku ökosüsteemi ja traditsioonilised panganduskorporatsioonid näevad väiksemaid tegijaid võrdväärsete partneritena,” leiab Murciano. Ta lisab, et kui suurpangad hakkavad P2P turgu toetama sisendab see kindlust investoritesse ja muudab muidu klientidele halli alana näinud turgu usaldusväärsemaks.

 

Murciano juhitud Blend laenuvõrgustik alustad tööd sel aasta alguses ja on praeguseks väljastanud kolm miljoni naela väärtuses laenusid. Esimese ja teises kvartalis teenis Blend 12 protsenti kasumit.

Posted in Uudised

Rahastamisring: kogukonna arengut toetav laenumudel

hüpoteeklaen

 

 

Uuringufirma Accenture raportis “Where Fintech lending will land” kajastati tehnoloogia mõju praegusele laenuturule. Erilist tähelepanu pöörati just väikelaenu ja P2P finantsteenuste segmendile, mis on teinud laenuturu märksa dünaamilsemaks.

Raportist selgub, et üks kasvav trend on ettevõtjatest koosnevad rahastamisringi mudelid, mille kasvamist on toetanud finantstehnoloogia kiire areng. Üha rohkem teenusepakkujaid on saanud kogunud enda kliendibaasi väike- ja keskmise suurusega äride omanikke.

Laenuvõrgustike laienemist on soosinud nõudluse kasv finantsteenuste turul. Accenture’i hinnangul on kõige märgilisemat kasvanud rahastamisringi mudelit Ühendkuningriikides. Kuigi traditsioonilist pangandust toetavad analüütikud on suhtnud uude laenumudelisse skeptiliselt, oli näiteks Suurbritannia suurima P2P laenupakkuja Funding Circle käive üle miljardi euro.

Seda kasvu tinginud eelkõige pärast 2008. aasta majanduskriisi suurpankadel rakendatud laenupakkumise regulatsioonid. Kümme aastat hiljem on kasvanud nõudlus just ettevõtluslaenude ja kapitali refinantseerimiseks mõeldud krediiditeenuste järele. Selles laenuteenuste segmendis on konkurentsivõimelisemad just väikelaenude pakkujad.

Seejuures pole uued laenuteenused finantstehnoloogia arengule ettevõtjatele mitte ainult kättesaadavamad, vaid läbipaistvamad ja usaldusväärsemad kui suur pankade taotlusprotsessid. Laenuandja ja krediiditaotleja saavad tehnilised platvormil täpsed tingimused kokku leppida, need fikseeritakse teenusepakkuja reeglite raamistikus ja kumbki osapool ei pea katma liigsest bürokraatiast tekitatud lisakulusid.

 

 

Posted in Uudised

Briti suurpangad annavad laenunõudlusele järele

kinnisvaralaen

 

 

Suurbritannia keskpank teatas reedel, et suurpangad ei vali enam nii kriitilise pilguga oma kliente ja väljastavad laene paindlikumatel tingimustel. Eelkõige soovitakse väljastada suuremaid isiklikke eralaene, kuid endiselt hoitakse eemale ettevõtluslaenudest.

Turunõudlust on juhtinud peaasjalikult kasvava jõukusega keskklass, kes soovivad laenu eest kallimat vallasvara ehk peamiselt autosid. Keskpanga hinnangul on suur pangad muutnud õdvendatud laenuregulatsioonide tingimuses riski altimaks.

Kuigi krediitkaardi teenuste tarbimine on jäänud Suurbritannia Keskpanga sõnul samale tasemele, on finantsteenuste pakkujad hakkanud konkureerima teistes teenusetingimuste punktides. Näiteks nii pakutakse üha pikemaid intressivabasid perioode, võimalust kohandada maksegraafikut ja osamaksete suurust.

 

Laenunõudluse juhtival kohal olid suured piletikohased kaubad – peamiselt autod – tarbijad, samal ajal kui “laenude krediidiskoorimise kriteeriumid olid halvenenud” eelmise aasta viimases kvartalis vastavalt Panga viimasel pildil krediiditingimused

Seega on tarbijad valmis võtma võlgu ja kulutama säästu, kuid Suurbritannia keskpanga  uuring võib viidata saareriigi riigipanga soovile tõsta laenuintresse. See ei peaks aga pidurdama laenuturu nõudlust, sest kuigi näiteks Ühendkuningriigi ehitussektori toodang langes 0,5 protsendi punkti võrra, on klientide seas hinnas mitte kinnisvara, vaid igapäevased tarbeesemed.

 

 

 

Posted in Uudised