Makseplatvormid Paypal ja Square kasvatavad laenumahte

Algselt vaid tehnoloogiasektoris tegutsenud makseplatvormid on hakanud üha rohkem väljastama laenu, kuna finantstehnoloogia arendajad suudavad pakkuda palju kiiremini krediiditeenuseid, kui vananenud tarkvaralahendusi rakendavad suurpangad.

Eelkõige on USA laenuturule sisenenud rivaalitsevad makseplatvormid Paypal ja Square. Mõlema ettevõtte uued laenutooted on saanud populaarseks just väike-ettevõtjate seas, kellel on vähese tagatise või eelmisest majanduskriisist räsitud krediidiajaloo tõttu keeruline pangast laenusaada.

Ilma paberimajanduste Paypali või Square teenused on kasvasid mõlemad laenuportfelle selle aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samuti asus laenuteenuseid pakkuma e-kaubandushiid Amazon, kes käivitas esialgu kaupmeestele suunatud teenuse „Amazon lending“, mis aitab väike-ettevõtjatel kiiremini laovarusid täiendada.

Tehnoloogiasektori laenuteenused on nutikad, sest krediidihinnangu andmisel saavad platvormid jälgida inimeste makseandmeid palju pikema ajaperioodi jooksul. See omakorda saab anda täpsema hinnangu kliendi reaalsele maksekäitumisele ja mitte jätta hätta inimest kelle probleemid on lühiajalised. Samuti on teenuse vahendustasud märksa madalamad.

Seejuures pole Paypal ja Square teinud läbimurret mitte-üksnes väike-ettevõtete laenusektoris, vaid ka tarbimislaenude osas. Parema tehnilise võimekuse tõttu saavad platvormid pakkuda väiksemaid tarbimislaene, mida traditsioonilised USA pangad praegu ei suuda.

Küsimus pole arvemajanduse rohkuses, vaid pigem keelavad regulatsioonid liiga arvukalt laene jagada, sest vanade haldusvahendite tingimustes oleks risk, et need laenud lähevad halvaks. Seevastu Paypal ja Square on ehitanud oma teenuse üles püsisuhtele kliendiga ehk platvormid eelistavadki laenata kindla mustri alusel, mitte väljastada ühekordset krediiti.

Nii on USA turul tekkinud olukord, kus kliendiuuringutest selgub, et traditsiooniliste pankade kliendid tunnevad end n-ö alateenindatud. Samas Paypal ja Square on ehitatud just alateenintatud sihtrühma teenindamiseks – ettevõtjad ja tarbijad, kes on jäetud kangete tingimuste pärast laenuturul traditsiooniliste finantsasutuste poolt unarusse.

 

Posted in Uudised

Aktiivne aasta lõpp korteriturul võib kasvatada nõudlust eluasemelaenude osas

 

November ja detsember püsivad turuaktiivsuse poolest enamasti suhteliselt sarnasel tasemel nagu oktoober. Olulisi trendide muutusi ei ole oodata ka käesoleval aastal. Kõige olulisemat rolli omavad jätkuvalt uute korteritega tehtavad tehingud, mis peaks tavapärasest suurem olema jällegi detsembris, kirjutab Arco Vara enda novembri turu ülevaates.

Viimastel aastatel on märgata, et jõuluperioodil tehakse hulgaliselt emotsioonioste nii korteri- kui ka elamuturul, mistõttu võib sarnaselt möödunud aastatele märgata tõenäoliselt lähinädalatel algavat reklaamikampaaniate rohkust, kus asutakse ühtlasi pakkuma ka hinnasoodustusi.

 

Sel aastal võib aga soodustuste hulk kujuneda tunduvalt suuremaks kui varasemalt, sest üle 2700 €/m2 pakkumishinnaga varade seas on ootustest aeglasemalt müüvaid projekte rohkem kui varasemalt. Peavoolumeedia jaoks tähendab sooduskampaaniate algatamine aga koheselt kindlasti üldistavat fakti, et turul on ehk midagi kehvasti.

Detsember on iga-aastaselt viimane aktiivne periood, mida üritatakse maksimaalselt ära kasutada, sest jaanuar ja veebruar tähendab hooajalisusest tulenevalt võrdlemisi vähest müüki, mille järgselt hakkab turg taas aktiveeruma alles märtsi teises pooles. Lähikuudel taandub nii hinnataseme kui ka turuaktiivsuse aastane kasv mõne protsendini, mida on mõjutamas järjest kõrgem aastatagune võrdlusbaas ning nõudluse kasvu peatumine.

Hinnakasv on kõige kiirem olnud just odavamate varade puhul

Vaadates Tallinna järelturgu ehk valdavalt nõukogudeaegsete korterite müüki, siis on 2018. aastal enim vähenenud tehingute arv kuni 75 000 eurot maksvate korterite puhul, mille hinnakasv on aga võrreldes teiste hinnaklassidega kujunenud 7,6% juures kõige kiiremaks.

Tartus on turul valitsevad trendid olnud suhteliselt sarnased, kuid kõige madalamas hinnaklassis ehk kuni 60 000 eurot maksvate korterite puhul on tehingute arv alanenud tasakaalukamalt kui Tallinnas, mida on samaaegselt saatnud 2,3%-line mediaanhinna aastane kasv. Järjest kallinevat kinnisvara on aga finantseeritud suhteliselt sarnasel tasemel nagu aasta tagasi.

Vaadates kasvõi käesoleva aasta viimastel kuudel välja antud eluasemelaene, siis arvestades väljastatud laenude mahtu ning samaaegset eluasemetehingute käivet, on keskmine laenusissemakse hoopis veidi kasvanud, mistõttu kinnisvara kehvast kättesaadavusest ei saa aga siinkohal rääkida.

Posted in Uudised

SEB: Laenukasv on aeglustumas, kuid liisingu on endisel          

 

 

Eesti laenuturul on märgata pärast kuuma suve kerged jahtumise märke, märgib SEB. Panga hinnangul sel aastal leibkondade majapidamiste laenuportfell ei kasva, kuid kodumaist laenuturgu hoiab käimas autoliisingute aktiivne võtmine.

 hüpoteeklaen

Vaadates majapidamiste finantskäitumist läbi pangandussektori statistika, võib leida märke suurenenud konservatiivsusest. Majapidamiste laenuportfelli kasv saavutas tipu selle aasta alguses, jõudes aastases võrdluses 7%ni.

Nüüdseks on uute laenude võtmine  aga aeglustunud ja septembris piirdus koguportfelli kasv 6,3 protsendiga.

Samal ajal on inimeste pangaarved jätkanud paisumist. Septembri seisuga seisis residentidest majapidamiste eurokontodel üle 7,2 miljardi euro, mida on 9,3% enam kui sama ajal eelmisel aastal.

Küll suureneb koos automüügiga endiselt hoogsalt majapidamiste võetud liisingute jääk. Septembris oli see 2017. aastaga võrreldes koguni viiendiku võrra suurem. Kõigist majapidamiste finantskohustustest moodustab liising küll veel suhteliselt väikese osa.

Kui ettevõtete tulevikuvaade on muutunud varasemast vähem optimistlikuks, siis majapidamiste hinnang majandusolukorrale pole konjunktuuriuuringute põhjal kuigivõrd halvenenud.

 

Posted in Uudised

Eesti Pank: inimesed võtavad tempokamalt laenu

 

 

Kui varasematel kuudel lisandus uusi eluasemelaene endisest tempost mõnevõrra aeglasemalt, siis oktoobrikuus eluasemelaenude võtmine kiirenes. Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal püsis oktoobris septembriga samal tasemel, 2,5% juures, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kirstin Saluveer.  

 

Uusi eluasemelaene võeti oktoobris 136 miljoni euro väärtuses ehk üle 20% suuremas mahus kui aasta eest. See tulenes nii sellest, et uusi laenulepinguid sõlmiti rohkem, kui ka sellest, et keskmine laenusumma kasvas. See peegeldas vilgast tegevust eluasemeturul ja asjaolu, et kinnisvara on kallinenud.

Kuna varasematel kuudel võeti eluasemelaene vähem, siis võis osa laenutehingutest kanduda oktoobrikuusse. See tähendas, et vaatamata sellele, et oktoobris anti uusi eluasemelaene ohtralt, püsis eluasemelaenude jäägi aastakasv sarnaselt selle aasta teistele kuudele 7% lähedal.

 

Majapidamised sõlmisid uusi autoliisingulepinguid sama agaralt kui ennegi. Autoliisingute mahu kasv, mis on juba rohkem kui kolm aastat püsinud kahekohaline, ei näidanud vaibumismärke oktoobriski. Aastataguse ajaga võrreldes suurenes autoliisingute jääk 21% ning peale tehingute arvu kasvu on suurenenud ka keskmine liisingusumma. Muud tarbimislaenud kasvasid märksa aeglasemalt, aastaga 4%.

 

Ettevõtted võtsid oktoobris varasemast aktiivsemalt eelkõige lühiajalisi laene: neid lisandus üle viiendiku võrra suuremas mahus kui aasta eest. Pikaajalisi laene võeti tagasihoidlikumalt, kuid siiski 4% suuremas mahus kui aasta tagasi. Ko

 

kkuvõttes kasvas ettevõtete laenude ja liisingute jääk oktoobris aasta arvestuses 6% ja sealjuures suurenes laenuportfelli maht üpris ühtlaselt kõigil suurematel tegevusaladel. Kogu portfelliga võrreldes pisut kiirema laenukasvuga paistsid silma tööstus- ning haldus- ja abitegevusettevõtted.

 

  1. aasta vältel on tasapisi tõusnud uute laenude keskmised intressimarginaalid, kuid oktoobris need edasi ei kerkinud. Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal püsis 2,5% ja uute pikaajaliste ettevõttelaenude keskmine intressimäär oli 2,6% – mõlemad on mulluse tasemega võrreldes veidi kõrgemad.

 

Posted in Uudised

P2P laenajad stabiliseerivad turgu tehes koostööd suurpankadega

 

Kui laenuturul algas eralaenajate nii nimetatud P2P revolutsioon, siis toetusid enamus uue turu loonud laenupakkujaid erainvestoritelt kogutud kapitalile. Turu kasvades ja küpsedes on see kapitali kogumise trend muutunud, mistõttu vaatavad üha rohkem P2P laenupakkujaid kapitali kasvatamisel suurpankade suunas.


Näiteks teatas Suurbritannia suurim P2P laenupakkuja ja ühisrahastusplatvorm Funding Circle koostööst Citibankiga. Samuti on suurpankade kapitali kaasanud laenuportfelli Lendix, mis jõudis refinantseerimis kokkuleppeni Euroopa Investeerimispangaga, ja Thincats, kuhu investeeris fond Watefall Asset Management. Suurbritannias samuti oluline tegija P2P laenusid vahendava Landbay kaptalist moodustab suurpankade raha 75 protsenti ettevõtte kapitalist.

Mõnes mõttes näitab suurpankade osaluse kasvamine, et eralaenuturg ja P2P teenused on muutumas stabiilsemaks ja usaldusväärsemaks, kuid suurpankade kapitalivoog võib välja tõrjuda erainvesteeringud ja vähendada P2P platvormide tootlikkust väikeinvestorite jaoks. Sellegipoolest näitab antud trend, et eralaenuturu usaldusväärsust ja konkurentsivõimet.

 

Posted in Uudised

OCC: USA laenureeglid vajavad uuenduskuuri

Ühendriikide Valuuta- ja Finantsispektsiooni büroo (OCC) teatas, et soovib ümberkirjutada alates 1977. aastal kinnitatud ja viimati 1990-ndatel uuendatud laenureeglid, mis on sätestatud Community Reinvestment määrusega (CRA). Eesmärgiks on muuta laenuteenused kättesaadavamaks madalama sissetulekuga kogukondadele.

Praegused reeglid küll takistavad diskrimineerivat ja nii nimetatud punase joone laenamist ehk laenaja peab pikendama makseraskuste tekitamisel maksetähtaega. Teisalt reguleerivad need aegunud sätteid uudseid laenutooteid, mis on peaasjalikult mõeldud potentsiaalsetele klientidele väiksem sissetulekuga kogukondadest.

Riiklik finantsinspektsiooni hindab regulaarselt laenupakkujate reeglite järgmist. Hindamisel läbikukkuvad teenusepakkujad ei saa laienda läbi ühinemiste ega avada uusi teenuseid, kui tingimusi pole täidetud.

Teenusepakkujad aga leiavad, et vanad laenureeglid ei arvesta uute mobiilsete laenuplatvormidega ja teiste finantstehnoloogiliste uuendustega. Näiteks on kõnealuste reeglitega reguleeritud teenusepakkuja teeninduspiirkond ja teenindusaeg. Samas näitavad mobiilsete tehnoloogiate plahvatuslik areng, et laenu saab pakkuda sõltumata geograafilisest asukohast ja kellaajast.

OCC juhi Joseph Ottingi sõnul kogub institutsioon 75 päeva jooksul huvitatud osapoolte arvamusi. “Juba praegu on paljud teenusepakkujad meiega ühendust võtnud ja võib öelda, et peaasjalikult ootavad reeglite muutmist just väiksemad eralaenajad, kes soovivad pakkuda kättesaadavamat teenust oma kogukonnas,” märkis Otting.

Praeguste USA reeglite kohaselt on eralaenuteenused ja digipangandus veel suhteliselt hallil alal. “Praegune teenuse raamistik pärsib kogukondlikke investeeringuid ja ei käi kaasas märkimisväärsete arengutega laenu- ja pangandussektoris, mille on esile kutsunud mobiilsete tehnoloogiate plahvatuslik areng,” möönas Otting.

Tarbimise ja õiglase laenamise eest seisvad ühiskondlikud grupid nendivad samuti, et reegleid tuleb kaasajastatud, kuid hoiatavad, et läbi mõtlemata muutused võivad langetada teenusekvaliteeti ja vähendada soodsate laenuteenuste kättesaadavust neile, kes ei oska uutel platvormidel parimaid teenuseid leida.

Posted in Uudised

Igale noorele perele kodu ehk kas riik peaks tasuma laenutagatise?

 

Värskelt ilmunud raporti kohaselt on üha rohkematel Suurbritannia noortel raskusi enda esimese kodu soetamisel ja üürituru pidev laienemine tekitab perekondades sotsiaalseid pingete riski. Briti Majutus ja Finantsinstituudi (HFI) raportis soovitatakse ühe meetmena riikliku toetust, mis kataks kodu ostmiseks võetud noore pere laenu deposiidi ehk tagatise.

HFI raportisse lisatud meetmete eesmärk on kasvatada aastaks 2035 koduomanike arvu miljoni inimese võrra. HFI sõnul on vaja rakendada efektiivseid ja kiireid meetodeid, sest lühiajalise rendilepingu alusel peavarju saavaid noori on kuus miljonit rohkem kui veel 15 aastat tagasi.

Samas näitavad uuringud, et omandantud kinnisvaral elamine vähendab tervise riske, tõstab majanduslikku kindlustunnet ja tagab tingimused kvaliteetse hariduse saamiseks ka järeletulevale põlvele.


Eelmisel aastal läbiviidud Suurbritannia majutusuuringu kohaselt langes 2016. aastal esmakordselt kodu soetanud inimeste arv 922 000 1995. aastal 654 000 inimesi tunamullu. Sama 20-aastase perioodi jooksul on kasvanud algselt üüriturult kodu soetanute arv 39 protsendilt 66 protsendile.

HFI juhataja Natalie Elphicke sõnul näitavad need märgid, et nii riik kui ka finantsettevõtted peavad välja mõtlema paindlikumad lahendused, mis annavad noortele võimaluse võtta soodsamalt kinnisvaralaene, kuid ei sunniks neid jääma ühele objektile sunnismaiseks.
Nimelt näitab HFI uuring, et vähesema majandusliku kindlustundega üürikorterites elavad noored ei ole tööturul nii mobiilsed ja pigem hoiavad kinni üüriturul soodsalt saadud tehingust. Ilma kindlustundeta ei olda valmis võtma riski ja näiteks vahetama töökohta.

Kui P2P ja kasutajalt-kasutajale laenamisplatvormid teenindavad peaasjalikult tarbimislaenusid otsivaid kliente, siis on üha rohkem noori hakanud avastama hüpoteeklaenude turul pakutavaid laenuteenuseid, millega võivad kaasneda küll suuremad riskid, kuid mis on kordades kättesaadavamad ning paindlikumate tingimustega kui suurpankade pakutavad laenud.

 

Posted in Uudised

India noored võtavad üha enam puhkamiseks väikelaene

 

Maailma ühel suurimal laenuturul Indias on hakanud 25- kuni 35-aastased noored hakanud ära kasutama väikelaenusid puhkuse rahastamiseks. Peaasjalikult kasutatakse selleks väikelaenajaid ja kasutajalt-kasutajale laenuteenuseid, mida saab kasutada nutika rakenduse või veebiteenuse vahendusel.

Väikelaenajate P2P laenuplatvormidel moodustavad nii nimetatud puhkuselaenud 12 kuni 20 protsenti kõigist väljastatud laenudest. Mõne India väikelaenaja jaoks on see suurim tootlikkusega laenusegement pärast autolaenu.

Osad laenupakkujad nagu näiteks Finzy on sõlminud partnerluslepped turismifirmadega, mis sel hooajal müüvad peamiselt reise Euroopasse, Austraaliasse ja Lõuna-Aafrika Vabariiki. See näitab, et India pealkasvav generatsioon vaatab üha eklusiivsemaid sihtkohtasid, mis nõuvad aga ka suuremat investeeringut.

Peamiselt hakkab laenutaotluste arv kasvama riigipühade ajal, kui inimesed saavad siirduda puhkama juba kolmapäeval või neljapäeval. Pikemate nädalavahetuste soovitakse võtta lühiajalisemaid väikelaene võrreldes näiteks Euroopa või Austraalia reisiga, kuid taoliste nädalavahetuse puhkuste arv näiteks Goas on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud.

Kolmas suund on pulmadega seotud reiside rahastamine puhkuselaenu abil. Nimelt lähevad paljud India noored mesinädalaid või pulma-eelseid viimased öid pidama näiteks Taisse. Kõigist puhkuselaenudest moodustavad pulmareisideks võetud laenud 8- kuni 10-protsenti.

 

Posted in Uudised

USA-s arendatakse välja laenurakenduste standardeid

Sarnaselt üldisele laenusektorile areneb hüpoteeklaenude pakkumine jätkuvalt digitaalsel suunal., Sestap arendab USA Hüpoteeklaenu Pakkujate Liidu (Mortgage Bankers Association) MTÜ MISMO arendab’i andmetel välja teenusestandardid, mis reguleerivad ettevõtluslaenude ja tarbijatele suunatud tehinguid, mida tehakse mobiilseadmetega.

 

MISMO võttis ette ambitsioonika plaani, kuna üha rohkem laenuvõtjaid valib ja taotleb hüpoteeklaene nutiseadmete vahendusel. Enamik kasutatavid platvorme kasutab JSON andmestruktuuri ja enamik teenusepakkujaid on selle tehnilise lahendusega rahul. “Laenuandjad kasutavad JSON platvormi andmete kogumiseks ja talletamiseks. Ühtlasi pakub platvorm võimalust automaatseks taotluse töötlemiseks,” ütles MISMO ja MBA tööstuse tehnoloogia asepresident Rick Hill.

Praegu kaldub hüpoteeklaenude sektor tehnoloogilises plaanis mahajäämusele. Osaliselt tõkestab arengut seadustest tulenevad tõkked, kuid ka laenupakkujate teadmised pole tehnoloogiavallas kõige paremad. Teisalt on mobiilsed tehnoloogiad muutumas üha populaarsemaks just klientide seas. See on loonud vajaduse paremate suuniste järele, mis hõlbustavad nutikate laenuteenuste pakkumist.

 

“Kui standardeid ei arendata, kuna hüpoteegi tehinguteks on kasutusele võetud nutikad seadmed, võib nende tehnoloogiate rakendamine muutuda väga killustatuks ning põhjustada laenuandjate ja kolmandate isikute vahel arusamauti. Koostöös tööstuse ekspertidega soovib MISMO aidata rohkem laenuandjaid ära kasutama põnevaid uuendusi, “ütles Hill.

 

Laen kinnisvara tagatisel: soodne viis, kuidas pääseda täbarast olukorrast

Posted in Uudised

Eralaenuturu tulevik: klientide huvid eelkõige!

Dublinis toimunud digitaalse laenuturu väljakutsetele keskendunud konverentsil tõdes finantsettevõttetele tehnilisi lahendusi pakkuva ettevõtte CRIF direktor Sara Costantini, et üha enam pankasid ja eralaenajaid mõistavad laenuturu digitaalset tulevikku, kuid Euroopa Liidu seadusandlus pole uute trendidega kaasa jõudnud.

 

Ka teised kogunemisel osalenud eksperdid nentisid, et laenuteenused liiguvad paberilt digitaalruumi, kuid paljude osalenute hinnangul peaks see protsess olema kiirem. Laenupakkujad peavad oma teenused täielikult ümbermõtestama, kuid endiselt on teenusepakkujaid just vanade tegijate seas, kes proovivad endiselt pakkuda väike- ja tarbimislaene enda kontoris.

 

Teisalt on digiajastu muutnud laenuturu riskantsemaks, sest erinevad pahalased proovivad luua komplekseid ja läbipaistmatuid petuskeeme. Just seetõttu leidsid Dublinisse kogunenud eksperdid, et kogu laenusektor tervikuna peab tegema digipöörde, muutma paindlikumaks ja kõnetama paremini just kliendi soove.

Osalenute hinnangul peaksid laenuandjad võtma eeskuju lennufirmadest nagu näiteks RyanAir ja Southwestern, mille digitaalsed müügikeskkonnad on teinud lennundusturul revolutsiooni. Läbi e-teenuste on suutnud need lennuettevõtted pakkuda kliendile paindlikumaid hindasid ja teenuspakette.

 

Kui tuua lennundusloogika laenuturule, võiksid kliendid tulevikus kodulaenu, tarbimislaenu ja miks ka mitte õppelaenu taotleda digiplatvormil, kus klient saab valida erinevate pakkujate vahel, valides nii välja teenuse, mis tema rahakotiga kõige enam sobib. See tähendab, et klient saab endale personaalse laenuteenuse, mis arvestab eelkõige tema individuaalseid vajadusi. Mitte paberil massidele suunatud teenust, mis proovib arvestada kõigi huvidega, kuid lõpuks ei arvesta kellegi isiklike vajadustega.

Posted in Uudised