Digiteenuseid kasutavad noored kiirendavad finantsturgude kasvu

Viimaste aastate jooksul on üha rohkem pankasid viinud oma teenuseid üle interneti. Accenture’i raportist selgub, et finantsteenuste pakkujad võivad digitaalsed teenuste pealt teenida 2020. aastal juba kaks trillionit dollarit aastas. Eelkõige juhib e-finantsteenuste turgu USA ettevõtted, kes teenivad praegu 33 protsenti globaalsel turul saavutatud kasumist.

 

Finantsteenuste digitaliseerimine on olnud asjade üsnagi loomulik käik. Kliendid mõistavad üsna hästi rakenduste kasutamist ja hindavad teenuste kättesaadavust. Just taoline positiivne nihe virutaalruumi on pannud inimesi rohkem laenu- ja krediiditeenuseid tarbima. Eriti järsk kasv on toimunud noorte seas, kes eelistavad juba ammu tavalise raha asemel kasutada näiteks krüptovaluutasid.

kinnisvaralaen

Digitaalrevolutsiooni tuules on suuremat populaarsust võitnud väikelaenajad, kes on suutnud arendada kaasaegseid teenuseid ja muuta nende kasutamise käepäraseks. Kui vaadata turu muutumist noorte vaatenurgast, siis on finantsturu digipööre tekitanud võimalusi just tööturule sisenevatele inimestele.

 

Võiks arvata, et noored laenajad ei saa oma kohustustega hakkama, kuid statistika väidab vastupidist. Faircent’i eelmise kuu laenuturgude raporti kohaselt on 25- kuni 34-aastased laenajad oma tagasimaksetes palju järjekindlamad kui vanemaealised kliendid. See on aga tekitanud kindlust laenupakkujates, kes on üha rohkem arendamas laenutooteid, mis peaksid pakkuma tuge noortele tarbijatele.

Posted in Uncategorized

Väike-laenajad aitavad sinu erilistel ideedel kasvada

Väikelaenudele keskenduvad ettevõtted on täitmas tühmikku, mille on endast turule jätnud suur panga, kes peavad kohalduma üha rangemate finantsturureeglitega. See on viinud olukorrani, kus eriliste ideedega spetsialistid, kes otsivad enda start-up’dele algkapitali, on hakkanud pöörduma just P2P laenuteenuste pakkujate poole.

 

Näiteks P2P-laenusid vahendav Honeycomb ongi võtnud enda fookusesse rahastust vajavad ettevõtlusvaldkonnad, mida suured pangad peavad krediidikõlbmatuks. See on avanud turul võimaluse väikepakkujatel teha krediidi võimalusi otsivatele ettevõtjatele dünaamilisi pakkumisi, mis arvestavad klientide eri vajadusi.

kinnisvaralaen

Honeycomb’i juhi Robert Sharpe’i sõnul näitavad tema P2P laenuturu head tulemused, et pakkudes individuaalseid krediidilahendusi ettevõtlusvaldkondades ning viies kokku spetsiifiliste valdkondadega kokku puutunud laenupakkujad suudetakse alandada väikelaenude riske. Seeläbi on suudetud luua madala riskiga laenuteenuste paketid, millest võidavad nii laenaja kui ka klient.

 

Sharpe’i hinnangul on P2P laenuturg elanud üle paljud turgude ebastabiilsused, mille on näiteks tekitanud Brexit. Seda eelkõige tänu võimaluse pakkuda ka väiksematele pankadele hulgilaenu lahendusi, mida pangad enda klientidele edasi vahendasid. Kuigi maailmaturg näitab endiselt ebastabiilsuse märke, leiab Sharpe siiski, et väikesematele laenuturu tegijatele on see pigem võimalus, kui riskiallikas.

Posted in Uncategorized

Kus kohas on madalam intress?

 

2015. aasta viimases kvartalis langes Taani kinnisvara tagatisel laenudel intressimäär negatiivseks, -0.0562%. Piltlikult öeldes tähendas see olukorda, kui omades laenu kinnisvara tagatisel, ei maksnud laenusaaja pangale raha, vaid pank maksis laenusaajale ise raha negatiivse intressi arvelt. See aga ei tähendanud, et iga laen kinnisvara tagatisel tooks selle omanikule raha sisse – tegu oli siiski erandliku fenomeniga, mille juured on kinni sellises mõistes nagu ujuv intressi. Taanis ujuvat intressi kinnisvara tagatisel laenude juures enam kasutusel ei ole. Mujal Euroopas on laenudel kinnisvara tagastisel ujuv intress seotud Euribor´iga, millele iga pank lisab juurde oma 1,5-2,0% suuruse intressimarginaali. 

 

Kuna ka Euribor on omakorda pidevas muutumises, seisavad ka selliselt määratletud laenude saajad silmitsi teatud riskidega – näiteks ei ole mingit garantiid sellest, et mõne aasta pärast ei maksaks Euribor´iga seotud intressimääraga laenu saaja 2 – 3% aastas rohkem vastavalt sellele, mis ülejäänud Euroopas intressimääradega parasjagu toimub.

hüpoteeklaen

Teatud Euroopa riikides – nagu näiteks Saksamaa – on tavalisemad sellised laenud kinnisvara tagatisel, millele kehtib kindlaksmääratud intressimäär. Nii saab ka see laenusaaja, kes võttis täna 15 aastaks laenu kinnisvara tagatisel kindlaksmääratud intressimääraga, olla kindel selles, et ka 10 aasta pärast ei ole tema laen kinnisvara tagatisel kallimaks läinud. 

 

Mõningatel juhtudel võib ujuv intressimäär olla kinnisvara tagatisel laenul ka madalam, kui kindlaksmääratud intressimäär. See on olukord, mis tavaliselt meelitab ligi neid laenuvõtjaid, kes on valmis keskmisest rohkem riskeerima. 

 

Selle aasta seisuga olid madalaima fikseeritud intressimääraga laenudega riigid Jaapan, Śveits, Soome, Saksamaa ja Luxemburg.

 

See on omakorda seotud sellega, et nendes riikides on kõrged krediidireitingud ja madal inflatsioon – Jaapanis näiteks ainult +0,30%. Võrdlusena võime siinkohal võtta Venemaa, kus inflatsioon on +7,30%. Jaapanis on olemas mitmed pangad, mis annavad laenusid kinnisvara tagatisel ka välismaalastele, enamikel juhtudel peavad need siiski positiivseks laenuotsuseks kvalifitseerumiseks omama püsivat residentuuri või kodakondsust, lisaks on nõutav ka teatud suuruses sissetulek.

Laenu tähtaeg: 1 – 35 aastat

LTV: kuni 90%

Laenusumma: 1 000 000 – 200 000 000 JPY

 

Śveitsis ja Saksamaal on tavaline selline praktika, et laen kinnisvara tagatisel makstakse põhiosas tagasi peale seda, kui laenutähtaeg on möödunud. Saksamaal peab laenutaotleja teenima vähemalt 20 000 euro suurust aastasissetulekut ning laenu igakuine tagasimakse ei tohi ületada 35% laenusaaja sissetulekust

Laenutähtaeg tavaliselt: 20 aastat

Intressi tasumise tähtaeg: 10 aastat

Laenu põhiosa tasumine: 10 – 20 aastat

LTV: max 80%

 

Soomes on mõnikord võimalik saada laenu kinnisvara tagatisel ka 100% LTV väärtuses, kui on olemas kõik nõutud garantiid ja kindlustus.

Laenutähtaeg: kuni 25 aastat

LTV: kuni 100%

 

Luxemburgis on võimalik saada laenu kinnisvara tagatisel kuni 80% LTV väärtuses ja maksimaalselt kuni 30ks aastaks. 

 

Posted in Uncategorized

2018. aasta algas Euroopa laenuturul paguguga

 

2018. aasta algas Euroopa laenuturul paguguga, kui võlakohustuste turule 10 miljardi euro

väärtuses sündikaatlaene, mida annavad mitu panka ühtsetel alustel ühtse taotluse alusel.

Sündikaatlaenudega rahastatakse suuri investeeringuid, kuid samas kõrget tootlikust pakkuvaid

projekte.

2017. aasta viimasel kuul sõlmiti 25 hiidlaenu. Neist viie suurema laenulepingu maht ületas

kokkuvõttes 8,2 miljardit eurot. Veel mõne aasta eest olid haruldased tehingud, mis ületasid

miljardi euro piiri. Kuid nüüd on ettevõtete likviidsus taas kasvanud, mistõttu on turul rohkem

enesekindlust anda kõrge riskimääraga krediiti.

Analüütikute hinnangul on Euroopa ärilaenude turg muutnud stabiilsemaks ning investorite

enesekindlus on taastumas. Nii jääb rohkem suur investeeringuid ja neid toetavaid

finantseerimislepinguid Euroopa majandusruumi.

 

Majanduskriisist taastudes vaatasid paljud Euroopa ettevõtted tugevate Ühendriikide

laenupakkujate poole, kuid nüüdseks on Euroopas rahastamise võimekus taas kasvutrendis. See

tähendab, et kui majanduse kõrgtasemel on soodsad tingimused majandustegevuseks, siis

peegeldub see tarbjate tasemele.

Taolised sündikaatlaenud pangandusettevõtete kasumeid, süstib enesekindlust väärtpaberiturule

ning muudavad äriideede investeerimisvõimaluste leidmise märkimisväärselt kergemaks.

Pangandusekspertide sõnul on seetõttu 2018. aastal ettenäha laenuturu aktiviseerumist. Kui

Euroopa ettevõtjad suudavad lõigata kasumit nii laenu- kui ka väärtpaberiturult, siis võib laenuturu

mahuks sel aastal kujuneda 6 kuni 8 miljardit eurot.

 

Posted in Uncategorized

2018. aasta on avanud väike-ettevõtjatele laenuturul uusi võimalusi

 

Keegi ei saa öelda, et 2018. aasta esimene kvartal pole olnud USA majandusele turgutav. Puhkusepakettide müük on kolme kuu jooksul kasvanud, töötusmäär on jäänud madalaks ning palgad jätkavad kasvu. Seejuures on krediidandjad mõistnud, et nõudlus globaalsel laenuturul on tõusmas, mistõttu on võimalik raha laenata üha suurema intressimääraga.

 

2018. aasta viljakas finantspinnas väike-ettevõtjatele valmistati ette eelmisel aastal, mil heaks kiidetud ärilaenude taotluste arv kasvas suurpankade puhul 25 protsenti ja eralaenude turg suisa 64,3 protsenti. Just kogukonna-põhised era- ja ühistulised pangad on kasvatanud laenumahte ning ka tehnoloogia on suutnud e-teenuste abil tuua krediidiandja ja laenutaotleja üksteisele lähemale.

 hüpoteeklaen

Seevastu annavad suurpangade tõenäoliselt erapankadele tagasilöögi, kuna on suurema kapitalimahu tõttu pakkuma paremaid ärilaenu tingimusi ning väiksemat riski. Nii jäävad erapankadele kliendid kelle krediidireiting ning laenuteenindamise võimekus võib olla tavapärasest madalam.

 

Nii võib tõdeda, et Trumpi administratsiooni protektsionistlik majanduspoliitika süstib USA siseturule optimismi ning üha rohkem investoreid jätavad suuremad investeeringud koju. See aga tähendab, et USA turul on üha kergem alustada ettevõtlusega, kuna krediidiasutused suured või väiksed nõus meeleldi panema vajaliku algkapitali lauale.

Posted in Uudised

Suurbritannia ebaaktiivne laenuturg langetab kinnisvarahindasid

Ühendkuningriigi täpsemalt Londoni ja Kagu-Inglismaa elanike huvi kalli kinnisvara vastu on
raugenud. Briti keskpanga statistika kohaselt on taotleti eelmise aasta viimasel kuul kodulaenu 61
039 korral ning laenu refinantseerimist 46 475.
2016. aasta sama perioodiga võrreldes tähendab see 6% langust esmataotluste ja 14% langust
refinantseerimistaotluste osas. Languse on põhjustanud pankadelt negatiivse vastuse saanud
taotlused.

kinnisvaralaen

Kodulaenuturu jahenemine on aga mõjunud otseselt kinnisvarahindadele. Londoni piirkonnas on
hinnad langenud 10% võrra ning tingimisruumi jagub veel sama palju osas. Kõige enam on
hinnavaatluste tulemusel ruutmeetrihinnad langenud Oxfordi, Cambridge ja Aberdeeni
piirkondades.

EY Item Club’i majandusnõuniku Howard Archeri sõnul näitab laenutaotluste tagasilükkamiste
trend, et riiklikult kehtestatud rangemad laenureeglid on hakanud niigi Brexitist kõigutatud
kinnisvaraturgu lämmatama. Sellele lisaks otsustas Inglise keskpank tõsta kinnisvaralaenude
intresside alammäära.

Samas prognoosib keskpank Suurbritannia tarbijate sissetulekute ja sellest tulenvalt ka
laenutoodete tarbimise kasvu. Praegusel hetkel on keskpanga analüütiku Mark Carney sõnul
tööturul märgata palgakulude langust, kuid samal ajal on paljud inimesed otsimas endale uut
tegevusvaldkonda.
Sellegipoolest teeb murelikuks fakt, et Suurbritannias on kasvanud kõrgemate intressimääradega
tarbimislaenude ja teiste krediiditeenuste tarbmine. Seetõttu on tekkinud majapidamisi, mis
toetuvad ots otsaga kokkutulekul tugevalt finantsteenustele.
Taolise olukorra vältimiseks tuleb alati kasutada finantsteenuseid mõistlikult ning veenduda, et
laenu tagasimaksmiseks on ka piisavalt vahendeid juhul, kui ette peaks tulema ootamatuid
kulutusi. Reservid on iga eduka majapidamise aluseks.

Posted in Uncategorized

Huvitav teada: lühidalt laenu ja panganduse ajaloost

 580b585b2edbce24c47b2876[1] 

Kõigepealt alustuseks lihtne mõiste, mis on laen – see on võlg, mille isik või organisatsioon annab teisele isikule või organisatsioonile.  Välja laenatud summale kohaldatakse intressimäär, mis toimib rahalise hüvitisena ning pannakse paika kindel tagasimaksmise kuupäev.

Kui otsida ajahetke, millal täpselt laenude kontseptsioon loodi, tuleb minna ajas väga palju tagasi. Ajaloos on olemas palju viiteid laenamise mõistele, mis näitavad laenutööstuse üldist arengut läbi aja ning see ulatub aastatuhandete taha.

Varaseimaid laenuga seotud mõistete kasutamist võib leida isegi Piiblist. Muude kultuuride, sealhulgas roomlaste ja iidsete kreeklaste seas on rohkesti tõendeid tuhandete aastate jooksul arenenud laenutööstuse kohta. Kuid vanimad märgid lähevad tagasi Babülooniasse, kus põllumajanduses oli kasutuses teraviljalaen. Kui nüüd mõelda, kes tulid intressimakse idee peale, siis võib julgelt otsa vaadata mesopotaamlastele, sest just Mesopotaamias vormistati esimesi laenulepinguid, mis sisaldasid intressi laadset süsteemi.

Tehingute kirjapanemiseks kasutati savitahvleid. Panganduse areng Mesopotaamias on päris huvitav ning väärib eraldi uurimist ja lugemist. Tuleb välja, et paljud tänapäeval kasutusel olevad panganduse mõisted olid sellel ajal juba kasutuses – näiteks sellised mõisted nagu hoius, intress ja laen. Tegelikult olid need eespool nimetatud „saviplaadid“ aluseks paberraha süsteemide loomiseks, mis võeti kasutusele Hiinas 900AD ja Lääne kultuuris 18. sajandil. Erinevus seisnes vaid selles, et need „saviplaadid“ olid välja antud erasektori, mitte riigi poolt.  Sellest lähtudes olid need aluseks standardiseeritud rahasüsteemi vormi väljatöötamisel.

Posted in Uncategorized

Sooline laenulõhe: USA naisomanikud saavad 50 protsenti vähem laenu kui meestest kolleegid

Uuringu “State of Women – Owned Business” kohaselt rahuldati USA väike-ettevõtete naisomanike laenutaotluseid märkimisväärselt vähem, kui meesterahvaste poolt esitatud taotlusi. Sooline laenulõhe aga ohustab Ühendriikide naisettevõtjate firmade kasvupotentsiaali, kuid õnneks on innovatiivsed ärilahendused ulatamas naisomanikele abikäe.

 

Raporti koostamise aluseks oli uuring, milles osales 27 000 väike-ettevõtet. Teenindussektoris on 21,9 protsendil ettevõtetest naisomanikud. Sellele järgneb jaekaubandus. 18,4 protsendi, majutus- ja toitlustus- 12,4 protsendi ja tervishoiusektor 8,3 protsendiga.

 hüpoteeklaen

Mullu oli keskmine naisomanikule antud laenusumma 57 097 dollarit. 2016. aastal oli see summa 99 000 dollarit. Võrdluseks meesomanikele väljastatud keskmine laenusumma oli 103 000 dollarit. Samas on üha enam USA naisi sisenemas ettevõtlusse. Näiteks registreerivad Ühendriikides naised iga päev 894 ettevõtet.

 

Kokku on Ühendriikides 11,6 miljonit naisomanikuga ettevõtet ning eelmisel aastal oli nende firmade aastane kogu käive 11,7 trillionit dollarit. Kuigi taoline tootlus on märkimisväärne, langes mullu keskmine aastane käive ühe naisomanikuga ettevõtte kohta 210 000 dollarilt 207 000 dollarini. Samal perioodil 2016 kuni 2017 tõusis meesomanduses olevate firmade käive 77 protsenti 363 414 dollarilt 444 227 dollarini.

 

Soolist laenulõhe põhjustavad mitmed asjaolud. Esiteks on naised loonud väikseid iduettevõtteid, millel puudub pikaajaline tegutsemiskogemus ning hea krediidireiting. Teiseks on majutus– ja toitlustussektor, jaekaubandus ja teenindussektor elamas üle raskeid aegu, mistõttu on paljud väike-ettevõtted pidanud leppima väikesema käibe ja sellest tuleneva madalama krediidimääraga.

 

Ekspertide hinnangul peaksid, aga naisomanikud pöörama rohkem tähelepanu uudsetele tehnoloogiatele, mis aitavad kasvatada ettevõtte efektiivsust ning innovatiivsete tehnoloogiate hind on näidanud viimasel ajal langustrendi. Seejuures on oluline märkida, et uue tehnoloogia rakendamine ei pruugi tähendada üksnes tootmisvahendeid, vaid ka näiteks nutikat makse- või raamatupidamistarkvara, mis aitab hoida kokku halduskuludelt.

 

Seega on USA naistel senisest enam võimalusi alustada unistuste ettevõttega, sest turule sisenemiseks pole vaja niipalju algkapitali ning vaadates Ühendriikide kõrgkoolide statistikat, siis nö “nõrgem” sugupool on seljatamas mehi akadeemilisel tandril. Sestap on tõenäoline, et nutikat naisettevõtjad võivad järgmise viie aasta jooksul soolise laenulõhe jäädavalt ületada.

Posted in Uudised

USA hüpoteeklaenu turgu hakkavad üle võtma väike tegijad

Kui eelmine globaalne laenumull 2007. aastal lõhkes hakkasid valitsused reguleerima laenuturge
palju jõulisemalt, kui seda tehti 2000ndate alguses. Paika pandi selged laenureeglid ning tarbijad
finantsteenuste saamiseks läbima karmi taotlusprotsessi. Lisaks sellele anti laenu teenindamisega
hätta jäänud klientidele võimalust paluda paindlikumaid tagasimakse tingimusi ning
maksepuhkust.

VõtmedTagasiKinnisvaralaen

Need muudatused pole traditisioonilistele suur pankadele olnud meelt mööda. Laenukontode
haldamine on osutnud deposiite koguvatele finantsasutustele liiga koormavaks ning kahjumit
tootvaks ettevõtmiseks. Mõned Ühendriikide suurpangad nagu näiteks Capital One on teatanud,
et lõpetavad kodulaenude pakkumise ja teenindamise, kuna see on pikemas perspektiivis
“strukturaalselt kahjumlik”.

Samas nõudlus laenuturul on aasta aastalt kasvamas ja seda kõigis laenutoodete segementides.
USA-s on seda võimalust märganud eralaenu andjad. 2016. aastaks oli eralaenu pakkujad
hõivanud enam kui 40 protsenti Ühendriikide hüpoteeklaenu turust ning praeguseks on see
osakaal tõusnud 51 protsendini.

Põhjus on lihtne – eralaenuandjad ei pea teenuse osutamiseks läbima USA-s nii rasket
finantsjärelevalve kadalippu ning saavad pakkuda kliendile paindlikke laenupakette. Seda eriti
tarbimislaenude osas.

Samas kui te pole riskivõtja, siis võite otsida oma laenu kindlust siiski suurpanga juures. Nimelt on
eralaenu ettevõtted tavaliselt väikese kapitaliga ettevõtted, mis proovivad teenida just
väikelaenude segemendis kiireid kasumeid. Samas kui taoline väike finantsteenuse pakkuja hätta
satub võib sattuda heausulik laenaja probleemidesse.

Sellegipoolest on jagamismajanduse laines finantsteenuste turule sisenenud palju progressiivseid
tegijaid, kes proovivad pakkuda inimlikumat laenupaketti, kui seda teevad suurpangad. Seega
laenates tasub teada kellega koostööd alustad!

Posted in Uncategorized

Laen kinnisvara tagatisel – plussid ja miinused

Peaaegu iga inimese elus tuleb aeg, mil otsustatakse soetada endale kinnisvara. Mõnel inimesel võib tulla neid olukordi ette ka mitmel korral. Kui tekib otsus kinnisvara soetamiseks laen võtta, tuleb tegelda mitmete aktuaalsete küsimustega ning selgitada välja, mis hinnavahemikus on võimalik endale kinnisvara otsida. Selleks, peab välja selgitama järgmised aspektid:

  • Kes oleks parimate tingimustega laenupakkuja
  • Millise summa ning mitmeks aastaks saab laenu võtta
  • Kas Sul on sissemakse või pead võtma laenu kinnisvara tagatisel

Viimase punktiga tekib tavaliselt kõige rohkem hirme. Kõigepealt peab arvestama, et kinnisvara tagatiselt võetud laenul võib olla kõrgem intress.  Kõige suuremaks riskiks loetakse juhust, kui mingil põhjusel ei suudeta laenu tagasi maksta ning see võib lõppeda kinnisvarast ilmajäämisega. Enne kinnisvara tagatisega laenu võtmist peab hindama kõiki võimalikke riske, arvestades oma tulusid ja tulevikuplaane ning võtma arvesse ka ootamatuid juhtumeid. Kui kõik riskid on kaalutletud on kinnisvara tagatisega laenu võtmine väga mugav lahendus. See muudab kinnisvara ostmise kättesaadavaks ka neile, kel pole sissemakse jaoks piisavalt vahendeid.

Tähtis on vältida võlgnevuse tekkimist, sest just sellest arenevad edasi makseraskused. Tasudes laenumakset õigeaegselt hoiad oma eluasemelaenu kulusid kontrolli all ning ennetad viiviste ja teiste lisakulude teket.

Kuna laenupakkujaid on mitmeid, siis on tähtis leida enda jaoks kõige vastutulelikum ning parimate tingimustega laenuandja. Ole kindel, et enne lepingu vormistamist oled enda jaoks kõik tingimused selgeks teinud. Vormistades laenuleping kindla ja usaldusväärse partneriga ning olles eelnevalt läbi mõelnud kõik tähtsad aspektid, muudad enda jaoks selle protsessi võimalikult lihtsalt ning stressivabaks.

 personal-loan[1] 

  1. Autoliising

 

Autoliising tuleb appi kui soovid täita oma unistust. Igaüks soovib endale autot,  mis ei oleks ainult sõiduvahend, vaid kannaks edasi ka inimese isikupära ja elustiili. Kuna autos veedetakse väga suurt osa oma päevast, siis tähtis on ka mugavuse ja turvalisuse faktor.

Tihtipeale tekib auto vahetamise vajadus siis, kui pere muutub suuremaks. Ühest kohast teise jõudmiseks terve perega on vaja pereautot, mille valimisse peab suhtuma erilise hoolega. Sellise auto valimiselmpeab arvestama, et lisaks reisijatele peab auto mahutama ka rohkem pagasit, seda nii igapäevaselt toidupoes käies kui ka reisides. Selliseks juhuks sobib väga hästi pickup tüüpi auto, milles on mõeldud nii reisija mugavusele kui ka avarale pagasiruumile.

 

Kõiki neid punkte arvesse võttes võib soetava auto hind osutuda väga kõrgeks ning appi tuleb autoliising. Autoliising on väga laialdaselt kasutatav, sest inimesi, kes saavad auto koheseks väljaostuks raha säästa on vähe. Kui sobiv auto on välja valitud, siis personaalse pakkumise saamiseks tuleb pöörduda usaldusväärse ettevõtte poole. Sarnaselt teistele laenutehingutele, peab ka enne autoliisingu vormistamist läbi tegema suure eeltöö. Krediidikeskuse portaalist on võimalik vaadelda erinevaid pakkujaid, kelle vahelt valida enda jaoks parim lahendus.

 

  1. SMS laen

SMS laen on kõige kiirem ja kättesaadavam laen.  Arvestades neid faktoreid ei tasu arvata, et laen väljastatakse kergekäeliselt. Ka SMS laenu taodeldes peab läbima mõningaid kontrolle. Kui kõik on kinnitatud, laekub raha laenutaotleja kontole väga kiiresti – tavaliselt mõne tunni jooksul.

Tähelepanu tuleb osutada sellele, et intressimäär on üpriski kõrge ja tagastamisaeg lühike ning just seetõttu soovitatakse SMS laen tagasi maksta esimesel võimalusel. Kui SMS laenu tagastamisega hilinetakse võib rakenduda viivise tasu.

Nii nagu kõikide laenude puhul, tuleb ka SMS-laenu võtnud inimesel oma otsuse eest vastutada. Võttes arvesse enda isiklikke rahalisi võimalusse jääb teiseks tähtsaks faktoriks laenufirma enda maine. Seetõttu on tähtis laenu pakkuvas ettevõttes väga kindel olla. Paraku on kiirlaenu pakkuvad ettevõtted olnud ka halva mainega ning seda just seetõttu, et turul on liikunud ebakompetentseid firmasid. Samuti võib esineda ka pettusi. Korralikul laenuettevõttel peab kindlasti olema esinduslik koduleht ja kompetentne ja kiire klienditugi. Laenuettevõtja töötaja peab suutma selgitada lepingu punkte, tingimusi ning võimaldama kliendile tema olukorra kohaselt parimat lahendust. Pöörake tähelepanu sellele, et Teie poolt antav infol oleks tagatud konfidentsiaalsus. Kuna tegemist on üpriski isikliku teenusega, siis peate olema kindlad, et Teie andmed ei saa avalikuks.

Viies läbi vajaliku eeltöö ning hinnates oma isiklikku laenu tagastamise võimet võib SMS laenust saada kiire abiline ettenähtamatute kulude katmisel.

Posted in Uncategorized