Kas varasemalt võetud kiirlaen võib rikkuda võimaluse saada pangast kinnisvaralaenu?

Head in Hands

 

Paljud noored esitavad lootusrikkalt pangale taotluse saada kinnisvaralaenu ja kuigi neil on olemas nõutud suuruses ja piisavad sissetulekud kinnisvaralaenu tagasimaksmiseks, kõik vajalikud dokumendid, eeskujulik varasem krediidikäitumine ja vajadusel pakkuda kinnisvaralaenu tagamiseks ka lisatagatis, keeldub pank ometigi neile kinnisvaralaenu andmisest. Milles võib olla probleem?

 

Pahanduse tekitajaks võib siinkohal osutuda aastaid tagasi võetud kiirlaen, mis kinnisvaralaenusid väljastava panga silmis hakkab koheselt punase hoiatussignaalina põlema. Üks-üheselt tähendab see panga jaoks seda, et antud kinnisvaralaenu taotleja varasem finantskäitumine vajab põhjalikumat ülevaatamist ja süvenemist. Terava luubi alla võetakse nii võetud kiirlaenu summa, intresside suurus, tagasimaksete summad ja maksetähtaegadest kinnipidamine. Analüüsitakse ka seda, kas kiirlaenu on võetud ühekordselt või korduvalt ja millisel eesmärgil – kui tegu on korduvate kiirlaenu võtmistega igapäevaste kulutuste katmiseks, siis on see panga silmis kindlasti suuremaks riskiteguriks kui ühekordne kiirlaenu võtmine mingi suurema kulutuse eest tasumiseks. Kuigi võivad kõik selle varasema kiirlaenu asjaolud olla mõistuspärased ja kiirlaen ka õigeaegselt tagasi makstud, võib see siiski saada piisavaks põhjuseks selleks, et pank keeldub kinnisvaralaenu väljastamisest või vajab kinnisvaralaenu saamine väga pikki ja põhjalikke läbirääkimisi. Igal juhul võite valmis olla tavalisest mahukamaks analüüsiprotsessiks ning kui panga silmis on teil oma rahavoogude juhtimisega probleeme ning nende arvates ei ole teie jaoks kinnisvaralaenu näol uue ja suurema maksukoormuse võtmine mõistlik, siis seda kinnisvaralaenu nad kohe kindlasti ka teile ei anna.

Posted in Uncategorized

Pikki aastaid hüpoteeklaenuga elamine ei tundu ahvatlev? Ära muretse, hüpoteeklaenu saab tagasi maksta ka kiiremini.

debtfree

 

Oletame, et olete võtnud suures summas hüpoteeklaenu ja soetanud uue kodu. Kõik on ideaalne! Kui vaid seda laenukoormust poleks vaja pikki aastaid taluda…

 

Tegelikult saab ka hüpoteeklaenu tagasi maksta tunduvalt kiiremini. Vaja on selleks vaid end kokku võtta, omada piisavat tahtejõudu ja olla motiveeritud. Kõik need on hea tahtmise juures lihtsasti teostatavad.

 

Siin mõningad nõuanded selleks, kuidas hüpoteeklaen enne tegelikku laenutähtaega laenuandjale täielikult tagasi maksta:

 

  • Tehke endale hüpoteeklaenu igakuisetest tagasimaksetest ja intressisummadest täielik ja põhjalik ülevaade – nii teate igal ajahetkel täpselt, millised parasjagu maksmisele kuuluvad kogusummad on.
  • Määra kindlaks see summa, mis on hüpoteeklaenu igakuisest tagasimaksest suurem ja mida sa tegelikult tagasi maksta suudad.
  • Püüa teha kõik, et seda summat veelgi suurendada.’

 

Teine ja kolmas punkt selles nimekirjas tunduvad esmapilgul suht absurdsetena – tavaliselt võetakse hüpoteeklaenu uue kodu soetamiseks ikka ju nii suures summas, kui vähegi võimalik. Aga võimatu see tegelikult ei ole.

 

Selleks:

 

  • Kirjutage üles kõik pere sissetulekud ja kõik väljaminekud.
  • Analüüsige hoolikalt kõiki pere sissetulekuid. Mõelge, kuidas oleks teil võimalik oma sissetulekuid veelgi suurendada. Ehk on sinul või elukaaslasel/abikaasal võimalik teha lisatööd või olemas mõni kasulik oskus, mida enda kasuks tööle panna. Rääkige oma oskustest tuttavatele või mainige neile, et olete lisatöödele avatud. Võimalusi on tegelikult lõputult, tuleb vaid ise silmad lahti hoida ja tegutseda.
  • Analüüsige veelgi hoolikamalt kõiki pere väljaminekuid. Arutlege, kas oleks võimalik mingeid kuluallikaid selles nimekirjas vähendada või hoopiski ära jätta. Kas kõik need kinoskäigud ja kontserdid on ikka vajalikud? Kõigi nende väljas söömiste asemel teha ehk ise kodus maitsvat süüa odavamatest toiduainetest? Vahetada palju kütust tarbiv auto ökonoomsema vastu? Ka siin on võimalusi tegelikult üsna palju ja täpne kulude kirjapanek annab teile hea ülevaate just nendest kohtadest, kus oma rahakotiraudade koomalhoidmisega suurt kokkuhoidu saate saavutada.
  • Loobuge kõikidest krediitkaartidest ja vältige asjade ostmist järelmaksuga – nendega kaotate te rohkem raha, kui asi ise väärt on.
  • Tehke täpne eelarve ja pidage sellest kindlalt kinni.
  • Suhtuge asjasse sportliku huviga ja tehke raha kokkuhoidmisest lõbus mäng – kes ja kuidas suudab sel kuul suuremat kokkuhoidu saavutada?

 

Kindlasti tuleb selle protsessi käigus ette hulgaliselt ahvatlusi ja võib-olla kohati ka tunnet, et no milleks küll, nagunii see eesmärk ja unistus hüpoteeklaenu ennetähtaegsest tagasimaksmisest ei täitu. Aga ärge heitke meelt! Kui viimane hüpoteeklaenu makse on ära tehtud – aasta, kaks, kolm või isegi viis enne hüpoteeklaenu tegelikku tagasimaksetähtaega – siis see hea tunne on kuhjaga kõiki neid pingutusi väärt!

Posted in Uncategorized

Inglismaa hüpoteeklaenude intressimäärade tõusu all kannatavad enim esmakordsed kinnisvaraostjad

UK

Inglismaal tundub hüpoteeklaenude rekordiliselt madalate intressimäärade aeg olevat läbi, sest viimastel kuude lõikes on märgata hüpoteeklaenude intressimäärade mõningast tõusmist. Nimelt on vastavalt hiljutisele statistikale 5%-lise omafinantseeringuga kahe aasta pikkuse hüpoteeklaenu intressimäär kasvanud viimase kuu jooksul seniselt 4.16%-lt 4.26%-le. Võrdlusena on sama ajavahemiku jooksul 40%-lise omafinantseeringuga hüpoteeklaenu intressimäär kasvanud seniselt 1.66%-lt 1.69%-ni.

 

Siit võib omakorda järeldada, et kõige halvemad on uudised intressimäärade tõusmisest just esmakordsete kinnisvaraostjate jaoks – just nemad saavad hüpoteeklaenu võtmisel omalt poolt välja tulla mitmekordsetest ostjatest tunduvalt väiksema omafinantseeringuga ja seetõttu kogevad intressimäära tõusu kõige tugevamalt.

 

Lisaks Inglismaa pankade hüpoteeklaenude intressimäärale on tõusmas ka Inglismaa hüpoteeklaenude üldine baasintress

 

Lisaks hüpoteeklaenude intressimäärade tõstmisele Inglismaa pankade poolt spekuleeritakse viimasel ajal jõudsalt ka hüpoteeklaenude baasintressi tõusmise teemadel. Kui see lähiajal peaks juhtuma, siis kõige valusamalt saavad ka siin pihta just esmakordsed kinnisvaraostjad – saanud küll kokku hüpoteeklaenu võtmiseks vajaliku omafinantseeringu, seisavad nad baasintressi tõusust tingituna koheselt peale hüpoteeklaenu saamist silmitsi veelgi suuremate hüpoteeklaenu igakuisete tagasimaksetega, mis hakkab hõlmama nende sissetulekutest planeeritust suurema osa. Ning see võib nii mõnelegi esmakordsele hüpoteeklaenu võtjale vägagi negatiivseks üllatuseks saada. Mõnevõrra saab siinkohal lahenduseks olla küll hüpoteeklaenu perioodi pikendamine, aga ka sellel on omad miinused – kasvab koos hüpoteeklaenu perioodi pikendamisega vastavalt ka ju selle kogumaksumus.

Posted in Uncategorized

Austraalia hüpoteeklaenu kliendid kõige rohkem rahul CBA pangaga

kangaroo

 

Kuna ka paljud eestlased on oma kanda kinnitanud Austraalia pinnal, vaatame seekord põgusalt, kuidas on lood Austraalia hüpoteeklaenude turul ja selle ümber toimuvaga.

 

Klientide rahuolu taset juhib CBA

Vastavalt värskele küsitlusele on CBA (Commonwealth Bank of Australia) kliendid oma hüpoteeklaenu andja pangaga rohkem rahul, kui teiste Austraalia kolme suurema panga kliendid.

Septembrikuus moodustas klientide rahulolu tase oma hüpoteeklaenu andja panga suhtes 79.9% ning olenemata 0,3%-lisele langusele käesoleva aasta augustis on CBA siiski säilitanud oma esikoha kliendirahulolu edetabelis, mis on sellisena säilinud alates 2015 aasta juulikuust.

Viimase 12 kuu jooksul on üldine rahulolu hüpoteeklaenusid väljastavate pankadega vähenenud 81.7%-lt 80.8%-le, aga üleüldiselt hinnates on see ikkagi palju kõrgem, kui alates 2001. aastast kujunenud keskmine kliendirahulolu tase, mis moodustab 73.9%. Ning olenemata väikese langusega kliendirahulolus kõigi nelja suurema hüpoteeklaenusid väljastava pangaga viimase 12 kuu jooksul, on klientide üldise rahulolu taseme keskmine viimase kahe aastakümne jooksul siiski märkimisväärselt kasvanud. Just see näitab, kui tähtis on lühiajaliste muutuste asemel mõõta ja hinnata pikaajalisi trende – lühiajalised kõikumised on tihtipeale eksitavad ja segavad suure pildi nägemist.

 

Hüpoteeklaenu võtjad kõige vähem pankadega rahul

Austraalia pankade klientide rahulolu mõõtmisel annab tooni see, et üldist klientide rahulolu taset tõmbavad alla just pankade hüpoteeklaenu kliendid ja seda isegi arvestades asjaolu, et hüpoteeklaenu intressimäärad on praegusel ajal üle aastate madalaimal tasemel. Nii on viimase aasta jooksul kõigi Austraalia suuremate pankade hüpoteeklaenude kliendite rahulolu langenud 0,2 protsendipunkti võrra ja moodustab 75.7%, võrdlusena mitte-hüpoteeklaenude kliendite rahulolu tasemega, mis moodustab 79.6%.

Posted in Uncategorized

Kinnisvaralaenu võtmine koos kaastaotlejaga

HoldingHands

Pahatihti võib juhtuda nii, et ainult kinnisvaralaenu taotleja sissetulekust kinnisvaralaenu saamiseks ei piisa. Sel juhul saab kinnisvaralaenu taotleda koos kaastaotlejaga. Vaatleme selle juures mõningaid nüansse.

 

Kes kinnisvaralaenu kaastaotlejaks sobib?

Kinnisvaralaenu taotlemisel võib kaaslaenutaotlejaks olla kinnisvaralaenu taotleja partner, elukaaslane või abikaasa. Kui tegu on üksiku inimesega, siis sobivad kinnisvaralaenu kaaslaenutaotlejaks või kaaslaenutaotlejateks tema üks või mõlemad vanemad. Loomulikult võib kinnisvaralaenu kaaslaenutaotlejaks olla ka mõni hea sõber või tuttav, kui ta selleks oma nõusoleku annab.

 

Kes saab koos kaastaotlejaga soetatud kinnisvara omanikuks?

Kinnisvaralaenu taotlemisel koos kaastaotlejaga on tähtis kinnisvara tulevase omaniku kindlaksmääramine. Kui kaastaotlejaks on sõber või tuttav või on tegemist paarisuhtes olevate inimestega, kes ei ole abielus, siis lepivad kaaslaenutaotlejad omavahel kokku, kas kinnisvara omanikuks saab üks pool ainuisikuliselt või soetatakse kinnisvara kaasomandisse, st. mõlemad pooled saavad kinnisvara omanikeks. Sel juhul ei oma tähtsust isegi tihtipeale ettetulev asjaolu, et kinnisvaralaenu hakkab tagasi maksma ainult üks kaasomanik.

Omavahel abielus olevate kaasomanike puhul on oluline, kas ostetav kinnisvara läheb ühisomandisse või määratakse ainult ühe abikaasa lahusvaraks. Et kehtima hakkaks viimane variant, oleks vaja juba abiellumisel või abielu kestel sõlmida abieluvaraleping ning selles sätestada, et abielu ajal soetatud kogu vara või mõni kindel varaline objekt jääb ühe või teise abikaasa lahusvaraks – selle, kes omanikuna kinnistusraamatusse kantakse. Kui sellist abieluvaralepingut sõlmitud ei ole, loetakse kogu abielu kestel soetatud vara abikaasade ühisvaraks (v.a. ühe abikaasa kingiks saadud või pärandusega saadud vara). St. vara kuulub mõlemale abikaasale võrdsetel alustel, nad mõlemad saavad kinnisvara omanikeks ning varaga või vara osadega tehingute tegemiseks peavad mõlemad abikaasad andma oma nõusoleku.

Posted in Uncategorized

Mida kiiremini kinnisvaralaen tagasi maksta, seda parem? Tegelikult mitte alati

Calculator

 

Ei pea olema raketiteadlane arutlemaks, et mida suuremad on võetud kinnisvaralaenu igakuised tagasimaksed, seda kiiremini saab kogu laen tasutud ja laenukoormast vabaks. Ja maksta vähem intresse. Lihtsalt valida võimalikult lühike laenuperiood ja ongi tehtud!

 

Paraku võib selline mõtlemine praktikas saada valusa tagasilöögi.

 

Arvesta ka muude kulutustega

Lühikese laenuperioodi valimise eufoorias unustatakse pahatihti teadvustada endale seda, et peale igakuise suure laenumakse ja intressisumma tasumist on ju „elada” ka vaja. Kommunaalkulud vajavad maksmist, pere tahab süüa, kõigile on riideid selga vaja, lisaks kulud transpordile, laste huviringidele ja mõnikord tahaks ju lihtsalt niisama puhata ja mängida ka. Ning lõppude lõpuks oleks säästa ka ju vaja. Nii võibki juhtuda, et kui mõned kuud/aastad on igakuiselt laenu alla läinud enamus igakuistest sissetulekutest, lahtub esmane eufooria kiirelt ja taandub igapäevaseks hambad-ristis vingerdamiseks vaesuse piiril. Nagu öeldakse – mis kasu on uhkest autost, kui sõita sellega ei saa, sest pole raha kütust sisse osta.

 

Ole realist

Kinnisvaralaenu perioodi määramisel vaata oma sissetulekutele kaine pilguga otsa ja ära loo üleliia entusiastlikke prognoose – ainult nii on tulemus reaalne ja adekvaatne. Hea nõuanne on alustada kalkuleerimist hoopis teisest otsast: löö kõigepealt kokku oma igakuised paratamatud väljaminekud, siis võimalikud väljaminekud, siis veel veidi varupuhvriks. Seejärel veel veidi säästmiseks. Ning lõpuks lahuta saadud summa oma kuusissetuleku summast. Vahena saadki selle summa, mis moodustaks sinu potentsiaalse igakuise kinnisvaralaenu tagasimakse summa – sellise, mis sind igapäevaelus ülemäära ei kurnaks. Pea aga siinkohal meeles, et hea ei pruugi siinkohal olla ka teine äärmus ehk võimalikult väikeste igakuiste kinnisvaralaenu maksete eesmärgil määratud liiga pikk kinnisvaralaenu periood: maksta küll väiksemaid igakuiseid laenumakseid, aga kordades rohkem intressi, ei ole lihtsalt mõistlik.

Posted in Uncategorized

Kinnisvaralaenu saamine pangast keeruline?

Dream-Home

 

Siit-sealt on eriti viimasel ajal olnud kosta kurtmist, et viimasel ajal olevat kinnisvaralaenu pankadest nagu eriti keeruline saada. Ning seda isegi juhul, kui on ette näidata nii eeskujulik varasem makseajalugu kui ka sissetulek, millest peaks enam kui piisama. Kas on vahepeal taaskord laenutingimusi karmistatud?

 

Pangad eitavad probleemi

Kõik suuremad pangad aga kinnitavad nagu ühest suust, et kuigi majanduslanguse järel mõningane reeglite karmistumine tõepoolest toimus, on viimaste aastatega võrreldes põhimõtteliselt samad nii kinnisvaralaenu väljastamiseks nõutavad tingimused kui ka kinnisvaralaenu vormistamise protsess. Tavalisest rohkem aega võivad siiski võtta need juhud, kui esitatud ei ole kohe kõiki vajalikke dokumente või vajab eksperthinnangut selline kinnisvaralaenu tagatiseks esitatud kinnisvaraobjekt, mis asub maakohas ning suurematest linnadest ja keskustest kaugemal. Kui kõik dokumendid on olemas ja muud asjaolud samuti soodsad, saab nii kinnivaralaenu kätte kui ka notari juures ostu-müügitehingu tehtud ca kahe-kolme nädalaga.

 

Miks pangad kinnisvaralaenu andmisest keelduvad?

Pangad selgitavad kinnisvaralaenu andmisest keeldumise põhjuseid mitmeti. Igal kinnisvaralaenu taotlusele lähenetakse individuaalselt, võttes arvesse just antud kliendi soodustavaid või takistavaid asjaolusid. Pahatihti ongi häda selles, et kinnisvaralaenu tullakse taotlema asja eelnevalt korralikult läbi mõtlemata või ette valmistamata – puudu on mõni vajalik dokument või taotleja hinnanud oma tegelikku finantsolukorda üle. Üldiste reeglite järgi peaksid tulevased kinnisvaralaenuga seotud igakuised kohustused moodustuma igakuistest sissetulekutest maksimaalselt 30-40%. Kinnisvaralaenu taotlemisel analüüsitakse kindlasti ka taotleja varasemat maksekäitumist ja krediidiajalugu – varasemalt esinenud maksehäired võivad olla kindlasti üheks faktoriks kaalumaks, kas ikka antud taotlejale kinnisvaralaen väljastada.

 

Pooled laenutaotlused rahuldatakse

Pankade sõnul rahuldatakse praegusel ajal ca 50% kinnisvarataotlustest, teine pool moodustub nendest taotlustest, millel on puudu mõni dokument vmt. Peale kõigi vajalike dokumentide esitamist või mõningate vajalike muudatuste tegemist saab positiivse vastuse ka osa nendest.

 

Posted in Uncategorized

Mis saab abikaasade ühiselt võetud kinnisvaralaenust peale seda, kui abielu on lahutatud?

Syda

 

 

On igati arusaadav, et ühise kodu ostmiseks võtavad abikaasad tihtipeale kinnisvaralaenu koos – kinnisvara ost on tavapäraselt üsna rahamahukas ettevõtmine ning ainult ühe inimese sissetulekud ei ole tavaliselt piisavad selleks, et kvalifitseeruda oma kinnisvaralaenu taotlusele positiivse vastuse saamiseks. Nii võetaksegi suur ja pikaajaline laen abikaasaga koos, paraku ei pruugi aga nende abielu sama pikka aega kesta ning sel juhul tekibki see kahetsusväärne olukord, et abielu lahutatakse, ühine laenukoormus peaks endistel abikaasadel lasuma nagu aga veel pikki aastaid.

 

Mida sellisel juhul teha?

 

Kinnisvaralaen jagamisele

Kui lahutus toimub abikaasade vahel rahulikult ja rahumeelselt, siis eeldatavasti saavad nad koos ühisvara jagamisega hakkama ka nende kohustuste jagamisega, mis nende ühisvara koormavad. Ehk siis kinnisvaralaenu maksumäärad või konkreetsed osamaksed jagavad endised abikaasad ise omavahel ära. Lihtsalt öeldes määratakse kindlaks, kes edaspidi mida ja kuipalju veel tasumisele kuuluvast laenust maksab. Kuidas osad täpselt jagatakse, seda määravad ära mitmed faktorid: nii laenujäägi suurus kui ka kinnisvara väärtus, aga samuti ka näiteks see, kelle omandisse ja kasutusse kinnisvara edaspidi ainuisikuliselt jääb ning millised on tema edasised plaanid kinnisvara suhtes (soov laen refinantseerida või sama kinnisvara tagatisel oma laenuosa suurendada).

 

Kinnisvara müüki

Tavapärane on ka olukord, kui kumbki endistest abikaasadest kinnisvara endale jätta ei soovi. Juhul kui kinnisvara väärtus on suurem kui kinnisvaralaenu jääk, siis otsustatakse tavaliselt lihtsalt kinnisvara maha müüa, tasuda laenujääk ära ning sellest üle jäänud raha omavahel võrdselt ära jagada.

 

Kinnisvara ühe eksabikaasa omandisse

Teine on olukord siis, kui üks endistest abikaasadest väljendab oma soovi kinnisvara enda ainuisikulisse omandisse ja kasutusse jätta. Sel juhul oleks kõige mõistlikum vormistada kogu kinnivaralaen tervikuna tulevase omaniku nimele. Teoks saab see aga siis, kui sellele on saadud nõusolek kinnisvaralaenu andjalt, lisaks on talle tavaliselt nõutav laenu refinantseerimine või lisatagatis, kuna jällegi – ainult ühe inimese sissetulekutest ei pruugi selliseks ümbervormistamiseks piisata. Loomulikult peab sel juhul maksma ta ka hüvitist oma eksabikaasale. Sellise hüvitise suurust arvutatakse valemiga: korteri väärtus miinus laenujääk jagatud 2-ga.

 

Posted in Uncategorized

Ihaled maale ja linnast ära? Omalaen.ee tuleb appi! Vol. 2.

Maamaja

Jätkame eelmises blogipostituses poolelijäänud juttu sellest, kuidas Omalaen.ee saab sinu unistuste maakodu soetamisel abiks olla.

 

Omalaen.ee kaudu taotletud hüpoteeklaenu tingimused on soodsad ja hüpoteeklaenu tagasimaksmise võimalused paindlikud. Hüpoteeklaenu pakume suuruses kuni 70% hüpoteeklaenu tagatiseks seatava kinnisvaraobjekti väärtusest, aga täiendava kinnisvaraobjekti tagatisel seadmisel võib saada ka 100%-list finantseerimist. Minimaalselt on hüpoteeklaenu suuruseks 2000 eurot, maksimaalselt 100 000 eurot.

 

Hüpoteeklaenu intressimäär oleneb taotletava hüpoteeklaenu konkreetsetest asjaoludest, minimaalselt on intressimäära suuruseks 16%. Hüpoteeklaenu pakub Omalaen.ee minimaalselt 3 kuuks, maksimaalselt võib laenuperiood ulatuda kuni 15 aastani.

 

Hüpoteeklaenu tagasimakseteks pakume vastavalt hüpoteeklaenu taotleja soovile kolme erinevat võimalust:

 

1) Annuiteedigraafik – hüpoteeklaenu igakuise põhiosa ja intressisumma liidetakse ning jagatakse kogu laenuperioodi pikkuselt võrdseteks makseteks. Antud skeemi puhul on laenuperioodi alguses igakuisel maksel intressimäär laenu põhiosast suurem, lõpuosas aga vastupidi.

2) Igakuised intressimaksed – kogu laenuperioodi vältel maksab hüpoteeklaenu saaja ainult intresse, hüpoteeklaenu põhiosa tasub ta aga ühekordse maksena ära laenuperioodi lõpus.

3) Ühekordne tagasimakse – nagu nimigi ütleb, toimub selle skeemi kohaselt kogu hüpoteeklaenu summa tagasimaksmine laenuperioodi lõpus ühe maksega ning igakuiseid kuumakseid ei toimu.

 

Et aga oma unistust maakodust hakata teoks tegema, tuleb kõigepealt teha Omalaen.ee’le vastav hüpoteeklaenu taotlus. Ka see on äärmiselt lihtne ja mugav – täida vaid vastav taotlusvorm SIIN ning juba ühe tööpäeva jooksul võtab ühendust personaalne laenunõustaja, kelle abiga edaspidiseid toiminguid jätkata.

 

Elu on elamiseks! Ja Eestimaa suvi nautimiseks! Tegutse ja ära maga seda lühikest aega maha! Sest juba homme võib meil taaskord olla too legendaarne olukord, kus juulikuus lumi on maas.

Posted in Uncategorized

Ihaled maale ja linnast ära? Omalaen.ee tuleb appi! Vol. 1.

Maamaja1

 

Suur suvi on lõpuks Eestimaale jõudnud ning käes aeg vastu võtta ja sisse ahmida iga viimastki virvendust, mis sel imetabasel ajal pakkuda on. Kõrvetav päike, mahe tuuleõhk, mitte enam külm, vaid kuumavat keha mõnusalt jahutav merevesi, soojad ja valged suveööd, imelised kiirgavad päikeseloojangud.

 

Kui meie kolmveerand aastat kestva kehva suusailmaga on linnas ja korteris elamine ka üsna okei, siis just tõelise suve saabudes kasvab ihalus linnaahelatest lahti murda ja maale ära saada. Heita pikali ja lasta end kõrvetavatel päikesekiirtel pruuniks paitada – omaenda terrassil! Korjata esimesi punetavaid maasikaid – omaenda peenrast! Lihtsalt joosta paljajalu mööda kastamärga muru – omaenda maalapil!

 

Kinnisvaraturg õitseb ja õilmitseb ning üle kogu ilusa Eestimaa on pakkumisel kümneid ja kümneid imelisi maakodusid. Aga… kellel meil ikka neid kümneid ja sadu tuhandeid kohe nii tagataskust võtta on? Aastaid ja aastakümneid raha kogumine pole ammu juba otstarbekas ning ka panga poole pöördumine ei pruugi iga kord tulemuslikuks osutuda.

 

Lahendamatuid olukordi aga teatavasti pole olemas – sinu unistuste maakodu ostu finantseerimisel tuleb heameelega appi Omalaen.ee. Vaatamegi meeldetuletuseks üle, miks on otstarbekas meilt hüpoteeklaenu taotleda, kuidas seda teha ning millised on tingimused.

 

Omalaen.ee pakub kinnisvara ostmiseks hüpoteeklaenu, mille tagatiseks saab seada juba olemasoleva kinnisvaraobjekti. Selliseks hüpoteeklaenu tagatiseks võib olla kas korter, maja, suvila või maatükk, millele laenu tagatiseks seatakse hüpoteek.

 

Hüpoteeklaenu taotlemine on meie juures lihtne ja kiire – taotluse vaatame läbi ja anname vastuse reeglina ühe tööpäeva jooksul. Käsitleme iga hüpoteeklaenu taotlust personaalselt ning tagame selle konfidentsiaalsuse. Hüpoteeklaenu tagatiseks seatava kinnisvara võime taotleja soovil hinnata ka ise ja ilma lisakuludeta. Tasuta on ka hüpoteeklaenu lepingu sõlmimine, selle muutmine ja laenuperioodi pikendamine. Pakume mitmeid võimalusi hüpoteeklaenu tagasimaksmiseks ning soovi korral on võimalus ka kogu hüpoteeklaen ennetähtaegselt tagasi maksta.

Posted in Uncategorized