2018. aasta on avanud väike-ettevõtjatele laenuturul uusi võimalusi

 

Keegi ei saa öelda, et 2018. aasta esimene kvartal pole olnud USA majandusele turgutav. Puhkusepakettide müük on kolme kuu jooksul kasvanud, töötusmäär on jäänud madalaks ning palgad jätkavad kasvu. Seejuures on krediidandjad mõistnud, et nõudlus globaalsel laenuturul on tõusmas, mistõttu on võimalik raha laenata üha suurema intressimääraga.

 

2018. aasta viljakas finantspinnas väike-ettevõtjatele valmistati ette eelmisel aastal, mil heaks kiidetud ärilaenude taotluste arv kasvas suurpankade puhul 25 protsenti ja eralaenude turg suisa 64,3 protsenti. Just kogukonna-põhised era- ja ühistulised pangad on kasvatanud laenumahte ning ka tehnoloogia on suutnud e-teenuste abil tuua krediidiandja ja laenutaotleja üksteisele lähemale.

 hüpoteeklaen

Seevastu annavad suurpangade tõenäoliselt erapankadele tagasilöögi, kuna on suurema kapitalimahu tõttu pakkuma paremaid ärilaenu tingimusi ning väiksemat riski. Nii jäävad erapankadele kliendid kelle krediidireiting ning laenuteenindamise võimekus võib olla tavapärasest madalam.

 

Nii võib tõdeda, et Trumpi administratsiooni protektsionistlik majanduspoliitika süstib USA siseturule optimismi ning üha rohkem investoreid jätavad suuremad investeeringud koju. See aga tähendab, et USA turul on üha kergem alustada ettevõtlusega, kuna krediidiasutused suured või väiksed nõus meeleldi panema vajaliku algkapitali lauale.

Posted in Uudised

Suurbritannia ebaaktiivne laenuturg langetab kinnisvarahindasid

Ühendkuningriigi täpsemalt Londoni ja Kagu-Inglismaa elanike huvi kalli kinnisvara vastu on
raugenud. Briti keskpanga statistika kohaselt on taotleti eelmise aasta viimasel kuul kodulaenu 61
039 korral ning laenu refinantseerimist 46 475.
2016. aasta sama perioodiga võrreldes tähendab see 6% langust esmataotluste ja 14% langust
refinantseerimistaotluste osas. Languse on põhjustanud pankadelt negatiivse vastuse saanud
taotlused.

kinnisvaralaen

Kodulaenuturu jahenemine on aga mõjunud otseselt kinnisvarahindadele. Londoni piirkonnas on
hinnad langenud 10% võrra ning tingimisruumi jagub veel sama palju osas. Kõige enam on
hinnavaatluste tulemusel ruutmeetrihinnad langenud Oxfordi, Cambridge ja Aberdeeni
piirkondades.

EY Item Club’i majandusnõuniku Howard Archeri sõnul näitab laenutaotluste tagasilükkamiste
trend, et riiklikult kehtestatud rangemad laenureeglid on hakanud niigi Brexitist kõigutatud
kinnisvaraturgu lämmatama. Sellele lisaks otsustas Inglise keskpank tõsta kinnisvaralaenude
intresside alammäära.

Samas prognoosib keskpank Suurbritannia tarbijate sissetulekute ja sellest tulenvalt ka
laenutoodete tarbimise kasvu. Praegusel hetkel on keskpanga analüütiku Mark Carney sõnul
tööturul märgata palgakulude langust, kuid samal ajal on paljud inimesed otsimas endale uut
tegevusvaldkonda.
Sellegipoolest teeb murelikuks fakt, et Suurbritannias on kasvanud kõrgemate intressimääradega
tarbimislaenude ja teiste krediiditeenuste tarbmine. Seetõttu on tekkinud majapidamisi, mis
toetuvad ots otsaga kokkutulekul tugevalt finantsteenustele.
Taolise olukorra vältimiseks tuleb alati kasutada finantsteenuseid mõistlikult ning veenduda, et
laenu tagasimaksmiseks on ka piisavalt vahendeid juhul, kui ette peaks tulema ootamatuid
kulutusi. Reservid on iga eduka majapidamise aluseks.

Posted in Uncategorized

Huvitav teada: lühidalt laenu ja panganduse ajaloost

 580b585b2edbce24c47b2876[1] 

Kõigepealt alustuseks lihtne mõiste, mis on laen – see on võlg, mille isik või organisatsioon annab teisele isikule või organisatsioonile.  Välja laenatud summale kohaldatakse intressimäär, mis toimib rahalise hüvitisena ning pannakse paika kindel tagasimaksmise kuupäev.

Kui otsida ajahetke, millal täpselt laenude kontseptsioon loodi, tuleb minna ajas väga palju tagasi. Ajaloos on olemas palju viiteid laenamise mõistele, mis näitavad laenutööstuse üldist arengut läbi aja ning see ulatub aastatuhandete taha.

Varaseimaid laenuga seotud mõistete kasutamist võib leida isegi Piiblist. Muude kultuuride, sealhulgas roomlaste ja iidsete kreeklaste seas on rohkesti tõendeid tuhandete aastate jooksul arenenud laenutööstuse kohta. Kuid vanimad märgid lähevad tagasi Babülooniasse, kus põllumajanduses oli kasutuses teraviljalaen. Kui nüüd mõelda, kes tulid intressimakse idee peale, siis võib julgelt otsa vaadata mesopotaamlastele, sest just Mesopotaamias vormistati esimesi laenulepinguid, mis sisaldasid intressi laadset süsteemi.

Tehingute kirjapanemiseks kasutati savitahvleid. Panganduse areng Mesopotaamias on päris huvitav ning väärib eraldi uurimist ja lugemist. Tuleb välja, et paljud tänapäeval kasutusel olevad panganduse mõisted olid sellel ajal juba kasutuses – näiteks sellised mõisted nagu hoius, intress ja laen. Tegelikult olid need eespool nimetatud „saviplaadid“ aluseks paberraha süsteemide loomiseks, mis võeti kasutusele Hiinas 900AD ja Lääne kultuuris 18. sajandil. Erinevus seisnes vaid selles, et need „saviplaadid“ olid välja antud erasektori, mitte riigi poolt.  Sellest lähtudes olid need aluseks standardiseeritud rahasüsteemi vormi väljatöötamisel.

Posted in Uncategorized

Sooline laenulõhe: USA naisomanikud saavad 50 protsenti vähem laenu kui meestest kolleegid

Uuringu “State of Women – Owned Business” kohaselt rahuldati USA väike-ettevõtete naisomanike laenutaotluseid märkimisväärselt vähem, kui meesterahvaste poolt esitatud taotlusi. Sooline laenulõhe aga ohustab Ühendriikide naisettevõtjate firmade kasvupotentsiaali, kuid õnneks on innovatiivsed ärilahendused ulatamas naisomanikele abikäe.

 

Raporti koostamise aluseks oli uuring, milles osales 27 000 väike-ettevõtet. Teenindussektoris on 21,9 protsendil ettevõtetest naisomanikud. Sellele järgneb jaekaubandus. 18,4 protsendi, majutus- ja toitlustus- 12,4 protsendi ja tervishoiusektor 8,3 protsendiga.

 hüpoteeklaen

Mullu oli keskmine naisomanikule antud laenusumma 57 097 dollarit. 2016. aastal oli see summa 99 000 dollarit. Võrdluseks meesomanikele väljastatud keskmine laenusumma oli 103 000 dollarit. Samas on üha enam USA naisi sisenemas ettevõtlusse. Näiteks registreerivad Ühendriikides naised iga päev 894 ettevõtet.

 

Kokku on Ühendriikides 11,6 miljonit naisomanikuga ettevõtet ning eelmisel aastal oli nende firmade aastane kogu käive 11,7 trillionit dollarit. Kuigi taoline tootlus on märkimisväärne, langes mullu keskmine aastane käive ühe naisomanikuga ettevõtte kohta 210 000 dollarilt 207 000 dollarini. Samal perioodil 2016 kuni 2017 tõusis meesomanduses olevate firmade käive 77 protsenti 363 414 dollarilt 444 227 dollarini.

 

Soolist laenulõhe põhjustavad mitmed asjaolud. Esiteks on naised loonud väikseid iduettevõtteid, millel puudub pikaajaline tegutsemiskogemus ning hea krediidireiting. Teiseks on majutus– ja toitlustussektor, jaekaubandus ja teenindussektor elamas üle raskeid aegu, mistõttu on paljud väike-ettevõtted pidanud leppima väikesema käibe ja sellest tuleneva madalama krediidimääraga.

 

Ekspertide hinnangul peaksid, aga naisomanikud pöörama rohkem tähelepanu uudsetele tehnoloogiatele, mis aitavad kasvatada ettevõtte efektiivsust ning innovatiivsete tehnoloogiate hind on näidanud viimasel ajal langustrendi. Seejuures on oluline märkida, et uue tehnoloogia rakendamine ei pruugi tähendada üksnes tootmisvahendeid, vaid ka näiteks nutikat makse- või raamatupidamistarkvara, mis aitab hoida kokku halduskuludelt.

 

Seega on USA naistel senisest enam võimalusi alustada unistuste ettevõttega, sest turule sisenemiseks pole vaja niipalju algkapitali ning vaadates Ühendriikide kõrgkoolide statistikat, siis nö “nõrgem” sugupool on seljatamas mehi akadeemilisel tandril. Sestap on tõenäoline, et nutikat naisettevõtjad võivad järgmise viie aasta jooksul soolise laenulõhe jäädavalt ületada.

Posted in Uudised

USA hüpoteeklaenu turgu hakkavad üle võtma väike tegijad

Kui eelmine globaalne laenumull 2007. aastal lõhkes hakkasid valitsused reguleerima laenuturge
palju jõulisemalt, kui seda tehti 2000ndate alguses. Paika pandi selged laenureeglid ning tarbijad
finantsteenuste saamiseks läbima karmi taotlusprotsessi. Lisaks sellele anti laenu teenindamisega
hätta jäänud klientidele võimalust paluda paindlikumaid tagasimakse tingimusi ning
maksepuhkust.

VõtmedTagasiKinnisvaralaen

Need muudatused pole traditisioonilistele suur pankadele olnud meelt mööda. Laenukontode
haldamine on osutnud deposiite koguvatele finantsasutustele liiga koormavaks ning kahjumit
tootvaks ettevõtmiseks. Mõned Ühendriikide suurpangad nagu näiteks Capital One on teatanud,
et lõpetavad kodulaenude pakkumise ja teenindamise, kuna see on pikemas perspektiivis
“strukturaalselt kahjumlik”.

Samas nõudlus laenuturul on aasta aastalt kasvamas ja seda kõigis laenutoodete segementides.
USA-s on seda võimalust märganud eralaenu andjad. 2016. aastaks oli eralaenu pakkujad
hõivanud enam kui 40 protsenti Ühendriikide hüpoteeklaenu turust ning praeguseks on see
osakaal tõusnud 51 protsendini.

Põhjus on lihtne – eralaenuandjad ei pea teenuse osutamiseks läbima USA-s nii rasket
finantsjärelevalve kadalippu ning saavad pakkuda kliendile paindlikke laenupakette. Seda eriti
tarbimislaenude osas.

Samas kui te pole riskivõtja, siis võite otsida oma laenu kindlust siiski suurpanga juures. Nimelt on
eralaenu ettevõtted tavaliselt väikese kapitaliga ettevõtted, mis proovivad teenida just
väikelaenude segemendis kiireid kasumeid. Samas kui taoline väike finantsteenuse pakkuja hätta
satub võib sattuda heausulik laenaja probleemidesse.

Sellegipoolest on jagamismajanduse laines finantsteenuste turule sisenenud palju progressiivseid
tegijaid, kes proovivad pakkuda inimlikumat laenupaketti, kui seda teevad suurpangad. Seega
laenates tasub teada kellega koostööd alustad!

Posted in Uncategorized

Laen kinnisvara tagatisel – plussid ja miinused

Peaaegu iga inimese elus tuleb aeg, mil otsustatakse soetada endale kinnisvara. Mõnel inimesel võib tulla neid olukordi ette ka mitmel korral. Kui tekib otsus kinnisvara soetamiseks laen võtta, tuleb tegelda mitmete aktuaalsete küsimustega ning selgitada välja, mis hinnavahemikus on võimalik endale kinnisvara otsida. Selleks, peab välja selgitama järgmised aspektid:

 • Kes oleks parimate tingimustega laenupakkuja
 • Millise summa ning mitmeks aastaks saab laenu võtta
 • Kas Sul on sissemakse või pead võtma laenu kinnisvara tagatisel

Viimase punktiga tekib tavaliselt kõige rohkem hirme. Kõigepealt peab arvestama, et kinnisvara tagatiselt võetud laenul võib olla kõrgem intress.  Kõige suuremaks riskiks loetakse juhust, kui mingil põhjusel ei suudeta laenu tagasi maksta ning see võib lõppeda kinnisvarast ilmajäämisega. Enne kinnisvara tagatisega laenu võtmist peab hindama kõiki võimalikke riske, arvestades oma tulusid ja tulevikuplaane ning võtma arvesse ka ootamatuid juhtumeid. Kui kõik riskid on kaalutletud on kinnisvara tagatisega laenu võtmine väga mugav lahendus. See muudab kinnisvara ostmise kättesaadavaks ka neile, kel pole sissemakse jaoks piisavalt vahendeid.

Tähtis on vältida võlgnevuse tekkimist, sest just sellest arenevad edasi makseraskused. Tasudes laenumakset õigeaegselt hoiad oma eluasemelaenu kulusid kontrolli all ning ennetad viiviste ja teiste lisakulude teket.

Kuna laenupakkujaid on mitmeid, siis on tähtis leida enda jaoks kõige vastutulelikum ning parimate tingimustega laenuandja. Ole kindel, et enne lepingu vormistamist oled enda jaoks kõik tingimused selgeks teinud. Vormistades laenuleping kindla ja usaldusväärse partneriga ning olles eelnevalt läbi mõelnud kõik tähtsad aspektid, muudad enda jaoks selle protsessi võimalikult lihtsalt ning stressivabaks.

 personal-loan[1] 

 1. Autoliising

 

Autoliising tuleb appi kui soovid täita oma unistust. Igaüks soovib endale autot,  mis ei oleks ainult sõiduvahend, vaid kannaks edasi ka inimese isikupära ja elustiili. Kuna autos veedetakse väga suurt osa oma päevast, siis tähtis on ka mugavuse ja turvalisuse faktor.

Tihtipeale tekib auto vahetamise vajadus siis, kui pere muutub suuremaks. Ühest kohast teise jõudmiseks terve perega on vaja pereautot, mille valimisse peab suhtuma erilise hoolega. Sellise auto valimiselmpeab arvestama, et lisaks reisijatele peab auto mahutama ka rohkem pagasit, seda nii igapäevaselt toidupoes käies kui ka reisides. Selliseks juhuks sobib väga hästi pickup tüüpi auto, milles on mõeldud nii reisija mugavusele kui ka avarale pagasiruumile.

 

Kõiki neid punkte arvesse võttes võib soetava auto hind osutuda väga kõrgeks ning appi tuleb autoliising. Autoliising on väga laialdaselt kasutatav, sest inimesi, kes saavad auto koheseks väljaostuks raha säästa on vähe. Kui sobiv auto on välja valitud, siis personaalse pakkumise saamiseks tuleb pöörduda usaldusväärse ettevõtte poole. Sarnaselt teistele laenutehingutele, peab ka enne autoliisingu vormistamist läbi tegema suure eeltöö. Krediidikeskuse portaalist on võimalik vaadelda erinevaid pakkujaid, kelle vahelt valida enda jaoks parim lahendus.

 

 1. SMS laen

SMS laen on kõige kiirem ja kättesaadavam laen.  Arvestades neid faktoreid ei tasu arvata, et laen väljastatakse kergekäeliselt. Ka SMS laenu taodeldes peab läbima mõningaid kontrolle. Kui kõik on kinnitatud, laekub raha laenutaotleja kontole väga kiiresti – tavaliselt mõne tunni jooksul.

Tähelepanu tuleb osutada sellele, et intressimäär on üpriski kõrge ja tagastamisaeg lühike ning just seetõttu soovitatakse SMS laen tagasi maksta esimesel võimalusel. Kui SMS laenu tagastamisega hilinetakse võib rakenduda viivise tasu.

Nii nagu kõikide laenude puhul, tuleb ka SMS-laenu võtnud inimesel oma otsuse eest vastutada. Võttes arvesse enda isiklikke rahalisi võimalusse jääb teiseks tähtsaks faktoriks laenufirma enda maine. Seetõttu on tähtis laenu pakkuvas ettevõttes väga kindel olla. Paraku on kiirlaenu pakkuvad ettevõtted olnud ka halva mainega ning seda just seetõttu, et turul on liikunud ebakompetentseid firmasid. Samuti võib esineda ka pettusi. Korralikul laenuettevõttel peab kindlasti olema esinduslik koduleht ja kompetentne ja kiire klienditugi. Laenuettevõtja töötaja peab suutma selgitada lepingu punkte, tingimusi ning võimaldama kliendile tema olukorra kohaselt parimat lahendust. Pöörake tähelepanu sellele, et Teie poolt antav infol oleks tagatud konfidentsiaalsus. Kuna tegemist on üpriski isikliku teenusega, siis peate olema kindlad, et Teie andmed ei saa avalikuks.

Viies läbi vajaliku eeltöö ning hinnates oma isiklikku laenu tagastamise võimet võib SMS laenust saada kiire abiline ettenähtamatute kulude katmisel.

Posted in Uncategorized

Kas varasemalt võetud kiirlaen võib rikkuda võimaluse saada pangast kinnisvaralaenu?

Head in Hands

 

Paljud noored esitavad lootusrikkalt pangale taotluse saada kinnisvaralaenu ja kuigi neil on olemas nõutud suuruses ja piisavad sissetulekud kinnisvaralaenu tagasimaksmiseks, kõik vajalikud dokumendid, eeskujulik varasem krediidikäitumine ja vajadusel pakkuda kinnisvaralaenu tagamiseks ka lisatagatis, keeldub pank ometigi neile kinnisvaralaenu andmisest. Milles võib olla probleem?

 

Pahanduse tekitajaks võib siinkohal osutuda aastaid tagasi võetud kiirlaen, mis kinnisvaralaenusid väljastava panga silmis hakkab koheselt punase hoiatussignaalina põlema. Üks-üheselt tähendab see panga jaoks seda, et antud kinnisvaralaenu taotleja varasem finantskäitumine vajab põhjalikumat ülevaatamist ja süvenemist. Terava luubi alla võetakse nii võetud kiirlaenu summa, intresside suurus, tagasimaksete summad ja maksetähtaegadest kinnipidamine. Analüüsitakse ka seda, kas kiirlaenu on võetud ühekordselt või korduvalt ja millisel eesmärgil – kui tegu on korduvate kiirlaenu võtmistega igapäevaste kulutuste katmiseks, siis on see panga silmis kindlasti suuremaks riskiteguriks kui ühekordne kiirlaenu võtmine mingi suurema kulutuse eest tasumiseks. Kuigi võivad kõik selle varasema kiirlaenu asjaolud olla mõistuspärased ja kiirlaen ka õigeaegselt tagasi makstud, võib see siiski saada piisavaks põhjuseks selleks, et pank keeldub kinnisvaralaenu väljastamisest või vajab kinnisvaralaenu saamine väga pikki ja põhjalikke läbirääkimisi. Igal juhul võite valmis olla tavalisest mahukamaks analüüsiprotsessiks ning kui panga silmis on teil oma rahavoogude juhtimisega probleeme ning nende arvates ei ole teie jaoks kinnisvaralaenu näol uue ja suurema maksukoormuse võtmine mõistlik, siis seda kinnisvaralaenu nad kohe kindlasti ka teile ei anna.

Posted in Uncategorized

Pikki aastaid hüpoteeklaenuga elamine ei tundu ahvatlev? Ära muretse, hüpoteeklaenu saab tagasi maksta ka kiiremini.

debtfree

 

Oletame, et olete võtnud suures summas hüpoteeklaenu ja soetanud uue kodu. Kõik on ideaalne! Kui vaid seda laenukoormust poleks vaja pikki aastaid taluda…

 

Tegelikult saab ka hüpoteeklaenu tagasi maksta tunduvalt kiiremini. Vaja on selleks vaid end kokku võtta, omada piisavat tahtejõudu ja olla motiveeritud. Kõik need on hea tahtmise juures lihtsasti teostatavad.

 

Siin mõningad nõuanded selleks, kuidas hüpoteeklaen enne tegelikku laenutähtaega laenuandjale täielikult tagasi maksta:

 

 • Tehke endale hüpoteeklaenu igakuisetest tagasimaksetest ja intressisummadest täielik ja põhjalik ülevaade – nii teate igal ajahetkel täpselt, millised parasjagu maksmisele kuuluvad kogusummad on.
 • Määra kindlaks see summa, mis on hüpoteeklaenu igakuisest tagasimaksest suurem ja mida sa tegelikult tagasi maksta suudad.
 • Püüa teha kõik, et seda summat veelgi suurendada.’

 

Teine ja kolmas punkt selles nimekirjas tunduvad esmapilgul suht absurdsetena – tavaliselt võetakse hüpoteeklaenu uue kodu soetamiseks ikka ju nii suures summas, kui vähegi võimalik. Aga võimatu see tegelikult ei ole.

 

Selleks:

 

 • Kirjutage üles kõik pere sissetulekud ja kõik väljaminekud.
 • Analüüsige hoolikalt kõiki pere sissetulekuid. Mõelge, kuidas oleks teil võimalik oma sissetulekuid veelgi suurendada. Ehk on sinul või elukaaslasel/abikaasal võimalik teha lisatööd või olemas mõni kasulik oskus, mida enda kasuks tööle panna. Rääkige oma oskustest tuttavatele või mainige neile, et olete lisatöödele avatud. Võimalusi on tegelikult lõputult, tuleb vaid ise silmad lahti hoida ja tegutseda.
 • Analüüsige veelgi hoolikamalt kõiki pere väljaminekuid. Arutlege, kas oleks võimalik mingeid kuluallikaid selles nimekirjas vähendada või hoopiski ära jätta. Kas kõik need kinoskäigud ja kontserdid on ikka vajalikud? Kõigi nende väljas söömiste asemel teha ehk ise kodus maitsvat süüa odavamatest toiduainetest? Vahetada palju kütust tarbiv auto ökonoomsema vastu? Ka siin on võimalusi tegelikult üsna palju ja täpne kulude kirjapanek annab teile hea ülevaate just nendest kohtadest, kus oma rahakotiraudade koomalhoidmisega suurt kokkuhoidu saate saavutada.
 • Loobuge kõikidest krediitkaartidest ja vältige asjade ostmist järelmaksuga – nendega kaotate te rohkem raha, kui asi ise väärt on.
 • Tehke täpne eelarve ja pidage sellest kindlalt kinni.
 • Suhtuge asjasse sportliku huviga ja tehke raha kokkuhoidmisest lõbus mäng – kes ja kuidas suudab sel kuul suuremat kokkuhoidu saavutada?

 

Kindlasti tuleb selle protsessi käigus ette hulgaliselt ahvatlusi ja võib-olla kohati ka tunnet, et no milleks küll, nagunii see eesmärk ja unistus hüpoteeklaenu ennetähtaegsest tagasimaksmisest ei täitu. Aga ärge heitke meelt! Kui viimane hüpoteeklaenu makse on ära tehtud – aasta, kaks, kolm või isegi viis enne hüpoteeklaenu tegelikku tagasimaksetähtaega – siis see hea tunne on kuhjaga kõiki neid pingutusi väärt!

Posted in Uncategorized

Inglismaa hüpoteeklaenude intressimäärade tõusu all kannatavad enim esmakordsed kinnisvaraostjad

UK

Inglismaal tundub hüpoteeklaenude rekordiliselt madalate intressimäärade aeg olevat läbi, sest viimastel kuude lõikes on märgata hüpoteeklaenude intressimäärade mõningast tõusmist. Nimelt on vastavalt hiljutisele statistikale 5%-lise omafinantseeringuga kahe aasta pikkuse hüpoteeklaenu intressimäär kasvanud viimase kuu jooksul seniselt 4.16%-lt 4.26%-le. Võrdlusena on sama ajavahemiku jooksul 40%-lise omafinantseeringuga hüpoteeklaenu intressimäär kasvanud seniselt 1.66%-lt 1.69%-ni.

 

Siit võib omakorda järeldada, et kõige halvemad on uudised intressimäärade tõusmisest just esmakordsete kinnisvaraostjate jaoks – just nemad saavad hüpoteeklaenu võtmisel omalt poolt välja tulla mitmekordsetest ostjatest tunduvalt väiksema omafinantseeringuga ja seetõttu kogevad intressimäära tõusu kõige tugevamalt.

 

Lisaks Inglismaa pankade hüpoteeklaenude intressimäärale on tõusmas ka Inglismaa hüpoteeklaenude üldine baasintress

 

Lisaks hüpoteeklaenude intressimäärade tõstmisele Inglismaa pankade poolt spekuleeritakse viimasel ajal jõudsalt ka hüpoteeklaenude baasintressi tõusmise teemadel. Kui see lähiajal peaks juhtuma, siis kõige valusamalt saavad ka siin pihta just esmakordsed kinnisvaraostjad – saanud küll kokku hüpoteeklaenu võtmiseks vajaliku omafinantseeringu, seisavad nad baasintressi tõusust tingituna koheselt peale hüpoteeklaenu saamist silmitsi veelgi suuremate hüpoteeklaenu igakuisete tagasimaksetega, mis hakkab hõlmama nende sissetulekutest planeeritust suurema osa. Ning see võib nii mõnelegi esmakordsele hüpoteeklaenu võtjale vägagi negatiivseks üllatuseks saada. Mõnevõrra saab siinkohal lahenduseks olla küll hüpoteeklaenu perioodi pikendamine, aga ka sellel on omad miinused – kasvab koos hüpoteeklaenu perioodi pikendamisega vastavalt ka ju selle kogumaksumus.

Posted in Uncategorized

Austraalia hüpoteeklaenu kliendid kõige rohkem rahul CBA pangaga

kangaroo

 

Kuna ka paljud eestlased on oma kanda kinnitanud Austraalia pinnal, vaatame seekord põgusalt, kuidas on lood Austraalia hüpoteeklaenude turul ja selle ümber toimuvaga.

 

Klientide rahuolu taset juhib CBA

Vastavalt värskele küsitlusele on CBA (Commonwealth Bank of Australia) kliendid oma hüpoteeklaenu andja pangaga rohkem rahul, kui teiste Austraalia kolme suurema panga kliendid.

Septembrikuus moodustas klientide rahulolu tase oma hüpoteeklaenu andja panga suhtes 79.9% ning olenemata 0,3%-lisele langusele käesoleva aasta augustis on CBA siiski säilitanud oma esikoha kliendirahulolu edetabelis, mis on sellisena säilinud alates 2015 aasta juulikuust.

Viimase 12 kuu jooksul on üldine rahulolu hüpoteeklaenusid väljastavate pankadega vähenenud 81.7%-lt 80.8%-le, aga üleüldiselt hinnates on see ikkagi palju kõrgem, kui alates 2001. aastast kujunenud keskmine kliendirahulolu tase, mis moodustab 73.9%. Ning olenemata väikese langusega kliendirahulolus kõigi nelja suurema hüpoteeklaenusid väljastava pangaga viimase 12 kuu jooksul, on klientide üldise rahulolu taseme keskmine viimase kahe aastakümne jooksul siiski märkimisväärselt kasvanud. Just see näitab, kui tähtis on lühiajaliste muutuste asemel mõõta ja hinnata pikaajalisi trende – lühiajalised kõikumised on tihtipeale eksitavad ja segavad suure pildi nägemist.

 

Hüpoteeklaenu võtjad kõige vähem pankadega rahul

Austraalia pankade klientide rahulolu mõõtmisel annab tooni see, et üldist klientide rahulolu taset tõmbavad alla just pankade hüpoteeklaenu kliendid ja seda isegi arvestades asjaolu, et hüpoteeklaenu intressimäärad on praegusel ajal üle aastate madalaimal tasemel. Nii on viimase aasta jooksul kõigi Austraalia suuremate pankade hüpoteeklaenude kliendite rahulolu langenud 0,2 protsendipunkti võrra ja moodustab 75.7%, võrdlusena mitte-hüpoteeklaenude kliendite rahulolu tasemega, mis moodustab 79.6%.

Posted in Uncategorized