USA-s arendatakse välja laenurakenduste standardeid

Sarnaselt üldisele laenusektorile areneb hüpoteeklaenude pakkumine jätkuvalt digitaalsel suunal., Sestap arendab USA Hüpoteeklaenu Pakkujate Liidu (Mortgage Bankers Association) MTÜ MISMO arendab’i andmetel välja teenusestandardid, mis reguleerivad ettevõtluslaenude ja tarbijatele suunatud tehinguid, mida tehakse mobiilseadmetega.

 

MISMO võttis ette ambitsioonika plaani, kuna üha rohkem laenuvõtjaid valib ja taotleb hüpoteeklaene nutiseadmete vahendusel. Enamik kasutatavid platvorme kasutab JSON andmestruktuuri ja enamik teenusepakkujaid on selle tehnilise lahendusega rahul. “Laenuandjad kasutavad JSON platvormi andmete kogumiseks ja talletamiseks. Ühtlasi pakub platvorm võimalust automaatseks taotluse töötlemiseks,” ütles MISMO ja MBA tööstuse tehnoloogia asepresident Rick Hill.

Praegu kaldub hüpoteeklaenude sektor tehnoloogilises plaanis mahajäämusele. Osaliselt tõkestab arengut seadustest tulenevad tõkked, kuid ka laenupakkujate teadmised pole tehnoloogiavallas kõige paremad. Teisalt on mobiilsed tehnoloogiad muutumas üha populaarsemaks just klientide seas. See on loonud vajaduse paremate suuniste järele, mis hõlbustavad nutikate laenuteenuste pakkumist.

 

“Kui standardeid ei arendata, kuna hüpoteegi tehinguteks on kasutusele võetud nutikad seadmed, võib nende tehnoloogiate rakendamine muutuda väga killustatuks ning põhjustada laenuandjate ja kolmandate isikute vahel arusamauti. Koostöös tööstuse ekspertidega soovib MISMO aidata rohkem laenuandjaid ära kasutama põnevaid uuendusi, “ütles Hill.

 

Laen kinnisvara tagatisel: soodne viis, kuidas pääseda täbarast olukorrast

Posted in Uudised

Eralaenuturu tulevik: klientide huvid eelkõige!

Dublinis toimunud digitaalse laenuturu väljakutsetele keskendunud konverentsil tõdes finantsettevõttetele tehnilisi lahendusi pakkuva ettevõtte CRIF direktor Sara Costantini, et üha enam pankasid ja eralaenajaid mõistavad laenuturu digitaalset tulevikku, kuid Euroopa Liidu seadusandlus pole uute trendidega kaasa jõudnud.

 

Ka teised kogunemisel osalenud eksperdid nentisid, et laenuteenused liiguvad paberilt digitaalruumi, kuid paljude osalenute hinnangul peaks see protsess olema kiirem. Laenupakkujad peavad oma teenused täielikult ümbermõtestama, kuid endiselt on teenusepakkujaid just vanade tegijate seas, kes proovivad endiselt pakkuda väike- ja tarbimislaene enda kontoris.

 

Teisalt on digiajastu muutnud laenuturu riskantsemaks, sest erinevad pahalased proovivad luua komplekseid ja läbipaistmatuid petuskeeme. Just seetõttu leidsid Dublinisse kogunenud eksperdid, et kogu laenusektor tervikuna peab tegema digipöörde, muutma paindlikumaks ja kõnetama paremini just kliendi soove.

Osalenute hinnangul peaksid laenuandjad võtma eeskuju lennufirmadest nagu näiteks RyanAir ja Southwestern, mille digitaalsed müügikeskkonnad on teinud lennundusturul revolutsiooni. Läbi e-teenuste on suutnud need lennuettevõtted pakkuda kliendile paindlikumaid hindasid ja teenuspakette.

 

Kui tuua lennundusloogika laenuturule, võiksid kliendid tulevikus kodulaenu, tarbimislaenu ja miks ka mitte õppelaenu taotleda digiplatvormil, kus klient saab valida erinevate pakkujate vahel, valides nii välja teenuse, mis tema rahakotiga kõige enam sobib. See tähendab, et klient saab endale personaalse laenuteenuse, mis arvestab eelkõige tema individuaalseid vajadusi. Mitte paberil massidele suunatud teenust, mis proovib arvestada kõigi huvidega, kuid lõpuks ei arvesta kellegi isiklike vajadustega.

Posted in Uudised

Suurbritannia laenuturg kasvab parallelselt SKP-ga

 

Suurbritannia majandusaasta teise kvartali raporti järeldustest selgub, et saareriigi elanikud on hakanud küll rohkem tarbima, kuid nende laenukoormus ei käi üldjuhul üle jõu. Seda eelkõige tänu laienenud pakkujate ringiga laenu- ja krediitteenuste turul, mis hoiab intressimäärad kontrolli all. See tähendab, et kuigi britid laenavad tarbimiseks rohkem on paindlike tingimustega laenuvõimalused hoidnud krediidikoormuse kasvu paralleelse sissetulekutega.

 

Seejuures on tänavuse kahe esimese kvartali jooksul teinud läbi erilise kasvu tänu ärilaenudele. Kohalikud erainvestorid laenavad või refinantseerivad üha rohkem väike- ja keskmisi ettevõtteid. Enne 2008. aastat oli peaasjalikult suurpankade pärusmaa, kuid eralaenuturu kasv on vähendanud pankade laenuportfellide suurusi.

 

Esimesel poolaastal on kasvanud ka eraisikutele väljastatud tarbimis- ja teiste väikelaenude maht. Paljuski tänu eelmise kümnendi mullistumise hirmule pani Inglise pank sel aastal tarbijatele südamele, et laenutooteid tuleb siiski vastavalt sissetulekule tarbida. Samas näitavad teise kvartali tulemused, et kuigi kasvutrend tarbimislaenude osas jätkub pole maksehäirete arv kasvanud.

 

Ainult Suurbritannia kinnisvaralaenu segement on teinud läbi väikese languse. Pangad oleksid valmis klientidele rohkem laene väljastama, kuid selle kümnendi alguses sisse seatud ja 2018. aasta alguses Suurbritannia finantsinspektsiooni poolt karmistatud laenureeglid on pärssinud laenumahtude kasvu.

 

Kokkuvõttes on brittide soov nii tarbimis- kui ärilaenude vastu kasvamas ja sealsel laenuturul on nõudlust rahuldamas just eralaenajad. Samas pole erakapital jõudnud veel kinnisvaraturule, kus kehtivad endiselt veel eelmise majandussurutise meeleolud.

Posted in Uudised

Suurpangad kasutavad eralaenuturu teenusepakkujaid vahemeestena

hüpoteeklaen

Üha enam Suurbritannia suurpankasid on hakanud uute klientide leidmisel pöörduma eralaenajate poole, kes pakuvad kinnisvaratagatisel väike- ja keskmisi laenusid. Pangad näevad väiketegijate suurima eelisena paindlikke teenusetingimusi, kuid suurima eelise annavad P2P laenuturul kasutatavad tehnilised platvormid.

 

Näiteks Blend laenuvõrgu omaniku Yann Murciano sõnul on suur- ja erapangad tegemas suuri investeeriunguid P2P eralaenuturul. “Meie hinnangul ei konkureeri me enam pankadega, vaid pakume finantsteenuseid, mida suurpangad pakkuda ei soovi,” selgitas Murciano tekkinud sümbioosi tagamaid.

 

Murciano sõnul on pangad agarad kasutama finantstehnoloogiat ja pakkuma oma teenuseid laenude finantseerijana. Teisalt on ettevõtja väitel hakanud osad pangad suunama enda kliente eralaenupakkujate juurde, kuna ei soovi enam pakkuda väike- või tarbimislaene.

 

“See näitab, et alternatiivsed laenupakkujad on sulandumas pangandusmaastiku ökosüsteemi ja traditsioonilised panganduskorporatsioonid näevad väiksemaid tegijaid võrdväärsete partneritena,” leiab Murciano. Ta lisab, et kui suurpangad hakkavad P2P turgu toetama sisendab see kindlust investoritesse ja muudab muidu klientidele halli alana näinud turgu usaldusväärsemaks.

 

Murciano juhitud Blend laenuvõrgustik alustad tööd sel aasta alguses ja on praeguseks väljastanud kolm miljoni naela väärtuses laenusid. Esimese ja teises kvartalis teenis Blend 12 protsenti kasumit.

Posted in Uudised

Rahastamisring: kogukonna arengut toetav laenumudel

hüpoteeklaen

 

 

Uuringufirma Accenture raportis “Where Fintech lending will land” kajastati tehnoloogia mõju praegusele laenuturule. Erilist tähelepanu pöörati just väikelaenu ja P2P finantsteenuste segmendile, mis on teinud laenuturu märksa dünaamilsemaks.

Raportist selgub, et üks kasvav trend on ettevõtjatest koosnevad rahastamisringi mudelid, mille kasvamist on toetanud finantstehnoloogia kiire areng. Üha rohkem teenusepakkujaid on saanud kogunud enda kliendibaasi väike- ja keskmise suurusega äride omanikke.

Laenuvõrgustike laienemist on soosinud nõudluse kasv finantsteenuste turul. Accenture’i hinnangul on kõige märgilisemat kasvanud rahastamisringi mudelit Ühendkuningriikides. Kuigi traditsioonilist pangandust toetavad analüütikud on suhtnud uude laenumudelisse skeptiliselt, oli näiteks Suurbritannia suurima P2P laenupakkuja Funding Circle käive üle miljardi euro.

Seda kasvu tinginud eelkõige pärast 2008. aasta majanduskriisi suurpankadel rakendatud laenupakkumise regulatsioonid. Kümme aastat hiljem on kasvanud nõudlus just ettevõtluslaenude ja kapitali refinantseerimiseks mõeldud krediiditeenuste järele. Selles laenuteenuste segmendis on konkurentsivõimelisemad just väikelaenude pakkujad.

Seejuures pole uued laenuteenused finantstehnoloogia arengule ettevõtjatele mitte ainult kättesaadavamad, vaid läbipaistvamad ja usaldusväärsemad kui suur pankade taotlusprotsessid. Laenuandja ja krediiditaotleja saavad tehnilised platvormil täpsed tingimused kokku leppida, need fikseeritakse teenusepakkuja reeglite raamistikus ja kumbki osapool ei pea katma liigsest bürokraatiast tekitatud lisakulusid.

 

 

Posted in Uudised

Briti suurpangad annavad laenunõudlusele järele

kinnisvaralaen

 

 

Suurbritannia keskpank teatas reedel, et suurpangad ei vali enam nii kriitilise pilguga oma kliente ja väljastavad laene paindlikumatel tingimustel. Eelkõige soovitakse väljastada suuremaid isiklikke eralaene, kuid endiselt hoitakse eemale ettevõtluslaenudest.

Turunõudlust on juhtinud peaasjalikult kasvava jõukusega keskklass, kes soovivad laenu eest kallimat vallasvara ehk peamiselt autosid. Keskpanga hinnangul on suur pangad muutnud õdvendatud laenuregulatsioonide tingimuses riski altimaks.

Kuigi krediitkaardi teenuste tarbimine on jäänud Suurbritannia Keskpanga sõnul samale tasemele, on finantsteenuste pakkujad hakkanud konkureerima teistes teenusetingimuste punktides. Näiteks nii pakutakse üha pikemaid intressivabasid perioode, võimalust kohandada maksegraafikut ja osamaksete suurust.

 

Laenunõudluse juhtival kohal olid suured piletikohased kaubad – peamiselt autod – tarbijad, samal ajal kui “laenude krediidiskoorimise kriteeriumid olid halvenenud” eelmise aasta viimases kvartalis vastavalt Panga viimasel pildil krediiditingimused

Seega on tarbijad valmis võtma võlgu ja kulutama säästu, kuid Suurbritannia keskpanga  uuring võib viidata saareriigi riigipanga soovile tõsta laenuintresse. See ei peaks aga pidurdama laenuturu nõudlust, sest kuigi näiteks Ühendkuningriigi ehitussektori toodang langes 0,5 protsendi punkti võrra, on klientide seas hinnas mitte kinnisvara, vaid igapäevased tarbeesemed.

 

 

 

Posted in Uudised

Digiteenuseid kasutavad noored kiirendavad finantsturgude kasvu

Viimaste aastate jooksul on üha rohkem pankasid viinud oma teenuseid üle interneti. Accenture’i raportist selgub, et finantsteenuste pakkujad võivad digitaalsed teenuste pealt teenida 2020. aastal juba kaks trillionit dollarit aastas. Eelkõige juhib e-finantsteenuste turgu USA ettevõtted, kes teenivad praegu 33 protsenti globaalsel turul saavutatud kasumist.

 

Finantsteenuste digitaliseerimine on olnud asjade üsnagi loomulik käik. Kliendid mõistavad üsna hästi rakenduste kasutamist ja hindavad teenuste kättesaadavust. Just taoline positiivne nihe virutaalruumi on pannud inimesi rohkem laenu- ja krediiditeenuseid tarbima. Eriti järsk kasv on toimunud noorte seas, kes eelistavad juba ammu tavalise raha asemel kasutada näiteks krüptovaluutasid.

kinnisvaralaen

Digitaalrevolutsiooni tuules on suuremat populaarsust võitnud väikelaenajad, kes on suutnud arendada kaasaegseid teenuseid ja muuta nende kasutamise käepäraseks. Kui vaadata turu muutumist noorte vaatenurgast, siis on finantsturu digipööre tekitanud võimalusi just tööturule sisenevatele inimestele.

 

Võiks arvata, et noored laenajad ei saa oma kohustustega hakkama, kuid statistika väidab vastupidist. Faircent’i eelmise kuu laenuturgude raporti kohaselt on 25- kuni 34-aastased laenajad oma tagasimaksetes palju järjekindlamad kui vanemaealised kliendid. See on aga tekitanud kindlust laenupakkujates, kes on üha rohkem arendamas laenutooteid, mis peaksid pakkuma tuge noortele tarbijatele.

Posted in Uncategorized

Väike-laenajad aitavad sinu erilistel ideedel kasvada

Väikelaenudele keskenduvad ettevõtted on täitmas tühmikku, mille on endast turule jätnud suur panga, kes peavad kohalduma üha rangemate finantsturureeglitega. See on viinud olukorrani, kus eriliste ideedega spetsialistid, kes otsivad enda start-up’dele algkapitali, on hakkanud pöörduma just P2P laenuteenuste pakkujate poole.

 

Näiteks P2P-laenusid vahendav Honeycomb ongi võtnud enda fookusesse rahastust vajavad ettevõtlusvaldkonnad, mida suured pangad peavad krediidikõlbmatuks. See on avanud turul võimaluse väikepakkujatel teha krediidi võimalusi otsivatele ettevõtjatele dünaamilisi pakkumisi, mis arvestavad klientide eri vajadusi.

kinnisvaralaen

Honeycomb’i juhi Robert Sharpe’i sõnul näitavad tema P2P laenuturu head tulemused, et pakkudes individuaalseid krediidilahendusi ettevõtlusvaldkondades ning viies kokku spetsiifiliste valdkondadega kokku puutunud laenupakkujad suudetakse alandada väikelaenude riske. Seeläbi on suudetud luua madala riskiga laenuteenuste paketid, millest võidavad nii laenaja kui ka klient.

 

Sharpe’i hinnangul on P2P laenuturg elanud üle paljud turgude ebastabiilsused, mille on näiteks tekitanud Brexit. Seda eelkõige tänu võimaluse pakkuda ka väiksematele pankadele hulgilaenu lahendusi, mida pangad enda klientidele edasi vahendasid. Kuigi maailmaturg näitab endiselt ebastabiilsuse märke, leiab Sharpe siiski, et väikesematele laenuturu tegijatele on see pigem võimalus, kui riskiallikas.

Posted in Uncategorized

Kus kohas on madalam intress?

 

2015. aasta viimases kvartalis langes Taani kinnisvara tagatisel laenudel intressimäär negatiivseks, -0.0562%. Piltlikult öeldes tähendas see olukorda, kui omades laenu kinnisvara tagatisel, ei maksnud laenusaaja pangale raha, vaid pank maksis laenusaajale ise raha negatiivse intressi arvelt. See aga ei tähendanud, et iga laen kinnisvara tagatisel tooks selle omanikule raha sisse – tegu oli siiski erandliku fenomeniga, mille juured on kinni sellises mõistes nagu ujuv intressi. Taanis ujuvat intressi kinnisvara tagatisel laenude juures enam kasutusel ei ole. Mujal Euroopas on laenudel kinnisvara tagastisel ujuv intress seotud Euribor´iga, millele iga pank lisab juurde oma 1,5-2,0% suuruse intressimarginaali. 

 

Kuna ka Euribor on omakorda pidevas muutumises, seisavad ka selliselt määratletud laenude saajad silmitsi teatud riskidega – näiteks ei ole mingit garantiid sellest, et mõne aasta pärast ei maksaks Euribor´iga seotud intressimääraga laenu saaja 2 – 3% aastas rohkem vastavalt sellele, mis ülejäänud Euroopas intressimääradega parasjagu toimub.

hüpoteeklaen

Teatud Euroopa riikides – nagu näiteks Saksamaa – on tavalisemad sellised laenud kinnisvara tagatisel, millele kehtib kindlaksmääratud intressimäär. Nii saab ka see laenusaaja, kes võttis täna 15 aastaks laenu kinnisvara tagatisel kindlaksmääratud intressimääraga, olla kindel selles, et ka 10 aasta pärast ei ole tema laen kinnisvara tagatisel kallimaks läinud. 

 

Mõningatel juhtudel võib ujuv intressimäär olla kinnisvara tagatisel laenul ka madalam, kui kindlaksmääratud intressimäär. See on olukord, mis tavaliselt meelitab ligi neid laenuvõtjaid, kes on valmis keskmisest rohkem riskeerima. 

 

Selle aasta seisuga olid madalaima fikseeritud intressimääraga laenudega riigid Jaapan, Śveits, Soome, Saksamaa ja Luxemburg.

 

See on omakorda seotud sellega, et nendes riikides on kõrged krediidireitingud ja madal inflatsioon – Jaapanis näiteks ainult +0,30%. Võrdlusena võime siinkohal võtta Venemaa, kus inflatsioon on +7,30%. Jaapanis on olemas mitmed pangad, mis annavad laenusid kinnisvara tagatisel ka välismaalastele, enamikel juhtudel peavad need siiski positiivseks laenuotsuseks kvalifitseerumiseks omama püsivat residentuuri või kodakondsust, lisaks on nõutav ka teatud suuruses sissetulek.

Laenu tähtaeg: 1 – 35 aastat

LTV: kuni 90%

Laenusumma: 1 000 000 – 200 000 000 JPY

 

Śveitsis ja Saksamaal on tavaline selline praktika, et laen kinnisvara tagatisel makstakse põhiosas tagasi peale seda, kui laenutähtaeg on möödunud. Saksamaal peab laenutaotleja teenima vähemalt 20 000 euro suurust aastasissetulekut ning laenu igakuine tagasimakse ei tohi ületada 35% laenusaaja sissetulekust

Laenutähtaeg tavaliselt: 20 aastat

Intressi tasumise tähtaeg: 10 aastat

Laenu põhiosa tasumine: 10 – 20 aastat

LTV: max 80%

 

Soomes on mõnikord võimalik saada laenu kinnisvara tagatisel ka 100% LTV väärtuses, kui on olemas kõik nõutud garantiid ja kindlustus.

Laenutähtaeg: kuni 25 aastat

LTV: kuni 100%

 

Luxemburgis on võimalik saada laenu kinnisvara tagatisel kuni 80% LTV väärtuses ja maksimaalselt kuni 30ks aastaks. 

 

Posted in Uncategorized

2018. aasta algas Euroopa laenuturul paguguga

 

2018. aasta algas Euroopa laenuturul paguguga, kui võlakohustuste turule 10 miljardi euro

väärtuses sündikaatlaene, mida annavad mitu panka ühtsetel alustel ühtse taotluse alusel.

Sündikaatlaenudega rahastatakse suuri investeeringuid, kuid samas kõrget tootlikust pakkuvaid

projekte.

2017. aasta viimasel kuul sõlmiti 25 hiidlaenu. Neist viie suurema laenulepingu maht ületas

kokkuvõttes 8,2 miljardit eurot. Veel mõne aasta eest olid haruldased tehingud, mis ületasid

miljardi euro piiri. Kuid nüüd on ettevõtete likviidsus taas kasvanud, mistõttu on turul rohkem

enesekindlust anda kõrge riskimääraga krediiti.

Analüütikute hinnangul on Euroopa ärilaenude turg muutnud stabiilsemaks ning investorite

enesekindlus on taastumas. Nii jääb rohkem suur investeeringuid ja neid toetavaid

finantseerimislepinguid Euroopa majandusruumi.

 

Majanduskriisist taastudes vaatasid paljud Euroopa ettevõtted tugevate Ühendriikide

laenupakkujate poole, kuid nüüdseks on Euroopas rahastamise võimekus taas kasvutrendis. See

tähendab, et kui majanduse kõrgtasemel on soodsad tingimused majandustegevuseks, siis

peegeldub see tarbjate tasemele.

Taolised sündikaatlaenud pangandusettevõtete kasumeid, süstib enesekindlust väärtpaberiturule

ning muudavad äriideede investeerimisvõimaluste leidmise märkimisväärselt kergemaks.

Pangandusekspertide sõnul on seetõttu 2018. aastal ettenäha laenuturu aktiviseerumist. Kui

Euroopa ettevõtjad suudavad lõigata kasumit nii laenu- kui ka väärtpaberiturult, siis võib laenuturu

mahuks sel aastal kujuneda 6 kuni 8 miljardit eurot.

 

Posted in Uncategorized